Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá năm C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse
Địa Phận Tulsa, Oklahoma
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô   
 
Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C. Số 429

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 50, 4-7.  Trong bài đọc một này, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng hy sinh chịu những cực hình và nhục mạ của con người theo thánh ý Chúa Cha. Người đặt trọn niềm tin cậy và che chở vào quyền năng của Chúa Cha là Đấng luôn luôn phù trợ Người.
Bài đọc 2. Pl. 2, 6-11.  Trong bài đọc này thánh Phaolô cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật.
Tin Mừng.  Lc. 22, 14-56. Tin mừng hôm nay thuật lại sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội nhưng Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con. 

Kinh thánh tuần tới:   Cv.10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm.  Hôm nay toàn thể Giáo Hội tưởng niệm Chúa Giêsu Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài. Vì thế ngày lễ hôm nay gồm có hai phần: phần đầu kính nhớ việc Chúa vào thành thánh bằng cuộc rước kiệu lá, phần hai là thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trước khi bước vào khổ nạn, Chúa Giêsu lên thủ đô Giêrusalem lần cuối cùng. Dân chúng lũ lượt kéo nhau đi như cuộc biểu tình vĩ đại, trên đường vào thành thánh, họ trải áo choàng, chặt những nhánh cây rải lối để Chúa đi qua. Tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô “Hoan hô con vua Đavid. Vạn tuế Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến.” Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như một vị vua. Chỉ sau ít ngày nhiệt liệt tung hô, dân Do Thái lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la đòi giết Chúa Giêsu. Người đã bị bắt, bị trói và bị dẫn đến trước mặt thượng tế Caipha, rồi đến trước tổng trấn Philatô, bị xét hỏi, bị đánh đập, bị kết án và cuối cùng bị hành quyết trên núi Sọ như một tên trọng phạm của xã hội. Chúa Giêsu yêu mến Thiên Chúa Cha đến độ vâng lời đón nhận cái chết thập giá và yêu thương con người nên đã đón nhận mọi khổ đau của nhân loại mà đưa lên cây thập gía hầu ban ơn cứu độ. Chính tình yêu này đã biến khổ đau của Người nên nguồn ơn cứu rỗi. Tình yêu cứu độ của Chúa đưa nhân loại đi tới bến bờ hạnh phúc. Chúng ta hãy tin yêu Chúa Giêsu và bước đi theo Người để có sự sống dồi dào và niềm vui trong ơn sủng.

Reflection.
Isaia. 50, 4-7. The Son of God has been prepared and sent by God to "rouse" the people. When his teaching stirs up opposition, he does not fight back or run away. He does not give in or give up. No matter what happens to him, Jesus anchors himself in God and continues to trust.
Philippians 2:6-11. Paul's hymn of praise gives us another Holy Week portrait of Jesus Christ, the Lord. Freely, Jesus chose to "bring himself down" to our human condition. Freely, he humbled himself to suffer persecution and death on a cross. Freely, he gave his life in one long and glorious prayer of obedience to God. Death on a cross was the worst death possible at the time of Jesus. It was the death of a criminal. Why do you think Jesus accepted this kind of death?
Luke 22:14--23:56. Today is called both Palm Sunday and Passion Sunday. Since the early centuries of the Church, Christians have carried palm branches in joyful processions on this day. We sing or shout, "Blessed is he who comes in the name of the Lord" like the crowd that followed Jesus into Jerusalem at the beginning of what we now call Holy Week. This year we hear the passion account from Luke's Gospel. It tells a moving story of Jesus, who consoles the "good criminal" and forgives those who nailed him to the cross. Jesus' friends and acquaintances "stood at a distance." Sometimes, when we go through hard times, our friends and acquaintances also keep their distance! However, Jesus was not left alone. The thief and the centurion, who had never met him before, were there with him. They believed in him. Sometimes encouragement comes from people we least expect. We are not left alone. Have you had this experience?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.           Lh. Maria/Gđ. Quang Vũ
Thứ Ba.       Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38.         Lh. Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.      Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.         Bình an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Năm.   Xh. 12, 1-14; 1Cr. 11, 23-26; Ga. 13,1-15.  Các Lh./Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.     Bài Thương Khó Thánh Gioan
Thứ Bảy.    Chương trình Tuần Thánh     Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. Lương Khoa 
Chúa Nhật.  Chương trình Tuần Thánh  Các Lh. Mồ côi/Gđ. Trần Ng. Hải

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30 Ng.Thanh Ban/ Ng. Đình Chót     Ng. Đình Chót
8. Ng. Đình Chót/An Phạm                    Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10. Ng.Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết   Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến      Khoa Nguyễn &         
Dâng lễ: Gđ. Ng. Tiến Chương                                                   Andrew Ng.& 
             
Phụng Vụ Tuần Tới
Xin xem chương trình Tuần Thánh và Phục Sinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 3, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,390    
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Vũ Thị Vinh (Quyền&Thảo) 2,000
 2. Nguyễn Văn Hướng&Khánh 1,000
 3. Nguyễn Phước Hoài               1,000
 4. Nguyễn Đức Toán                     500
 5. Nguyễn Duy Kỷ                        500
 6. Hoàng Văn Bôn                        500
 7. Liên Phạm                                100
 8. Lê Đình Phong                           50
 9. Chị Thảo (người ngoài giáo xứ) 50
                         Tổng cộng:           $5,700

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh. Xin chú ý! Vì các linh mục tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tại giáo xứ sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng vào lúc 5 giờ 45 như thường lệ.

Luật Mùa Chay.
Luật Hội thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tuần này. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, mọi người từ 18 tới 59 tuổi phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.

Quĩ Trợ Giúp Đất Thánh.  (Holy Land Collection)
Để giúp những cộng đoàn Kitô giáo đang gặp khó khăn, và để bảo trì những nơi và công trình thánh tại Đất Thánh, cho nên sẽ có xin tiền lần thứ hai trong nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tuần này.  Xin mọi người rộng lượng.

Săn Trứng Phục Sinh. Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Chương Trình Nhạc Hội Tình Mẹ. Để trợ giúp cho kế hoạch xây dựng, giáo xứ sẽ tổ chức một đêm nhạc hội với chủ đề TÌNH MẸ, vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư sắp tới, với sự có mặt của một số ca sĩ nổi danh và địa phương.  Đêm nhạc hội sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Giá vé ủng hội là $35 đô la, và có bán nhiều thức ăn ba miền hấp dẫn. Xin đọc tờ bích chương ở cuối nhà thờ để biết thêm chi tiết.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.
 • Thứ Hai đến Thứ Tư Tuần Thánh.
5:45- -Ngắm đứng.  6:30- -Thánh lễ
 • Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ có nghi thức rửa chân. Sau Thánh lễ  chầu Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng. Trung Hải. Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương. Dâng lễ: Gđ. Lương H. Cường
Thừa tác viên: Ng. Đình Chót; Ng. Văn Cả.
Giúp lễ: Phạm Thắng; Keluc&Johny Đặng; Khoa Nguyễn; Alex Ng; Tyler Thiện Hoàng
Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh. 9-9.30- -Cộng đoàn/ 9:30- -Nhóm linh thao.
 • Thứ Sáu Tuần Thánh.
7 giờ tối- -Nếu thời tiết thuận tiện, đi đàng Thánh giá ngoài trời
8 giờ tối- -Nghi thức tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô và chịu Mình Thánh.
Bài đọc 1: Ng. Trường Giang  Bài đọc 2: Vương Kim Nga
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Trần Ngọc Ánh
Giúp lễ: David Ng; Phạm Thắng; John Trần; Arther Ng; James Ngô; Andrew Nguyễn
Thừa tác viên: Nguyễn Bảo; Vũ Đình Hiệu
 • Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Vũ Cẩm; Trần Thu Hường. 
Bài Thánh Thư:  Nguyễn Duy Linh /      Dâng của lễ: Gđ. Đỗ Thanh Danh   
Thừa tác viên: Lê Đình Phong; Sơ Ngô Vy; Ng.Trung Hải.
Giúp Lễ: Phạm Thắng; David Ng; Joseph Ng.; Paul Ng.; Khoa Ng.; Thomas Nguyễn
 • Chúa Nhật Phục Sinh
10 giờ sáng-Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Ki-tô  Phục Sinh.
Bài đọc 1: Lê Huy Bình;  Bài đọc 2: Phạm Lan Dung
Thừa tác viên: Lê Th. Xuân; Trần Văn Thái.
Giúp lễ: Phạm Thắng; John Trần; Keluc&Johny Đặng; Khoa Nguyễn; Văn Nguyễn  
Dâng Của Lễ: Gđ. Trần Hùng Cường

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....