Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Con trẻ Giêsu có biết mọi thứ ?

Tiến sĩ TAYLOR MARSHALL
Con Trẻ Giêsu có biết mọi thứ? Một câu hỏi thật hóc búa!
Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thông biết mọi sự. Nhưng Ngài cũng là con người, và con người phải học mọi thứ. Thế nên khi hiểu biết, Đức Kitô học hỏi và Ngài có biết mọi sự từ hồi còn nhỏ hay không? Cảm tạ Thiên Chúa, Thánh Tiến sĩ Giáo hội Thomas Aquinas đã cung cấp cho chúng ta câu trả lời về vấn đề nan giải này.
Thánh Thomas Aquinas viết trong Tổng luận Thần học (Summa Theologiae III, q. 63, a. 4): “Hiển nhiên là trong chính sự hiểu biết, Chúa Giêsu không chỉ nhận nhiều ân sủng theo tính bao hàm mà còn nhiều hết sức. Vì ân sủng đó không thể không là ân sủng mà lại không là hành vi ân sủng, Ngài là người bao hàm về hành động, nhìn thấy Thiên Chúa trong chính bản chất của Ngài rõ ràng hơn các thụ tạo khác”.

Nói cách khác, từ khái niệm con người của Ngài, Đức Kitô hoàn toàn nhìn thấy bản chất của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ tách rời Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa. Đây là lý do mà Đức Mẹ được gọi là “Mẹ Thiên Chúa”. Con trẻ trong cung lòng Đức Mẹ là chính Thiên Chúa. Vì Đức Kitô là người hoàn toàn biết bản chất Thiên Chúa của Ngài, và Ngài biết mọi sự. Dĩ nhiên, Ngài tiếp thu kiến thức theo cách con người khi Ngài khôn lớn. Nhưng Đức Kitô luôn luôn đi vào các mầu nhiệm khôn tả của Thiên Chúa và sự sáng tạo của Ngài qua việc nhìn thấy bản chất Thiên Chúa của Ngài.
Sứ vụ tư tế của Đức Kitô hoạt động ngay khi Ngài hiểu biết. Thánh Thomas Aquinas dạy rằng Đức Kitô bắt đầu công trạng của Ngài để cứu độ chúng ta ngay khi Ngài ngự vào cung lòng Đức Mẹ. Điều này nghĩa là Con Trẻ Giêsu biết mình là Đấng cứu độ nhân loại ngay cả khi còn là phôi thai.
Đây là mầu nhiệm kỳ diệu.
Đức Kitô đã hiểu biết. Ngài sở hữu kiến thức từ khi còn là một phôi thai nhỏ bé. Tuy nhiên, như kiến thức về thông tin bắt đầu đi qua ngũ quan của Ngài, điều này đòi hỏi kiến thức tích lũy theo cách tự nhiên. Theo cách này, Ngài học biết như một con người về những gì Ngài đã biết khi Ngài là Thiên Chúa.
Ví dụ, Đức Kitô biết toàn bộ từ ngữ và cấu trúc văn phạm của tiếng Aram từ khi còn trong cung lòng Đức Mẹ bằng thị giác thánh. Tuy nhiên, Ngài cũng đạt được kiến thức về tiếng Aram theo cách nhân loại từ Thánh Giuse và Đức Mẹ.
Tương phản điều này với kiến thức của Ngài về tiếng Đức thời Trung cổ. Đức Kitô đã biết mọi từ vựng và cấu trúc văn phạm của tiếng Đức thời Trung cổ. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ đạt được kiến thức của tiếng Đức thời Trung cổ theo cách nhân loại qua ngũ quan. Do đó, Ngài hoàn toàn giỏi tiếng Đức thời Trung cổ và tiếng Aram (kể cả tiếng Trung quốc) bằng thị giác thánh về bản chất Thiên Chúa của Ngài.
Như vậy, câu trả lời ngắn gọn là Đức Kitô biết mọi sự, nhưng thêm vào điều này, Ngài còn biết một số các điều khác theo kinh nghiệm của nhân loại – như tiếng Aram và nghề thợ mộc.
TRẦM THIÊN THU  
(Chuyển ngữ từ TaylorMarshall.com)

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....