Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse. 
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô   
 
Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm C. Số 431

 Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 5, 12-16. Các tông đồ rao giảng Tin mừng Phục sinh và làm nhiều phép lạ: chữa lành các bệnh nhân và trừ khử ma quỷ, khiến số người tin Chúa ngày càng đông.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Kh. 1, 9-19. Trong đoạn trích sách Khải huyền, thánh Gioan xác quyết Chúa Giêsu Kitô Phục sinh hằng sống vinh quang.  Người là Đấng trước hết và sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống. 
Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.   Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Kitô sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng chứng nhân, truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

Đáp ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
          vì đức từ bi của Người muôn thuở.  

Kinh thánh tuần tới: Cv. 5, 27-41; Kh. 5, 11-14; Ga. 21, 1-19.

Suy niệm. Sau khi Chúa Giêsu Phục sinh, trước hết Người đã hiện ra với bà Maria Mađalêna, và Người truyền cho bà đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ. Sau đó, Chúa hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus và với 10 tông đồ nhưng vắng mặt Tôma. Tám ngày sau, trong khi cửa phòng đóng kín, Chúa Giêsu lại hiện ra với các tông đồ, lần này có cả thánh Tôma. Trước hết Chúa nói vớI các tông đồ: ‘Bình an cho các con.’’  Sau đó,  Người nói với Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Tô-ma đã tin Chúa sống lại. Chúa Giê-su còn nói cho ông biết : "Vì đã thấy Thầy, nên anh đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Sự bình an của Chúa Giêsu quả thật rất cần thiết cho các tông đồ trong lúc này vì sợ hãi và bối rối, và để củng cố đức tin cho các ông. Sự bình an còn cần thiết cho suốt cuộc đờI chứng nhân và rao truyền Tin mừng vì là hành trang sức mạnh và nâng đỡ. Ngày hôm nay, chúng ta cũng rất cần sự bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh trong việc trung thành vớI đức tin, và sống tốt lành thánh thiện vì phải đối diện với nhiều sự cản trở, khó khăn, cám dỗ và thử thách. Muốn có bình an, chúng ta phải sống và tuân giữ những giớI răn của Chúa.

Reflection.
Acts 5:12-16.  During the Easter season, the first reading each Sunday is taken from the Acts of the Apostles. This book of the New Testament is like no other. It gives us a beautiful description of the early Church community as it grew. Filled with the Spirit of the risen Christ, the disciples brought the healing love of Jesus to those in need. In doing this, they carried on his mission. Just like the early Church, we are called to carry on the mission of Jesus. We can do this only when we grow in the knowledge and experience of the risen Christ in our lives. How can you use the Easter season to do this?
Revelations 1:9-11a, 12-13, 17-19. Today's reading is filled with special symbols that were used to bring hope to the early Christians during a time of persecution. When we hear the words of the reading, we are filled with the hope of Easter, too. Jesus tells us, "Do not be afraid." Christ has conquered death. He is truly "the one who lives" forever. Reread the passage from John. What in the description of Jesus--his voice, his clothing, his surroundings--tells us that he is a very special person?
John 20:19-31. Jesus appears through locked doors and gives his disciples his peace. He gives them the gift of the Holy Spirit and communicates God's power of forgiveness. Thomas, who misses out on this experience of Jesus, refuses to believe unless he can touch Jesus' wounds. A week later he has a chance to do just that! Thomas exclaims, "My Lord and my God!" And Jesus tells us how "blest" are we who have believed in his resurrection without having seen his risen body. What can you do when you have a doubt or a question about something?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai       Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.     Lh. Mồ côi/ Bà Jackie
Thứ Ba        Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 7-15.    Lh. Giuse
Thứ Tư        Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21.  Lh. Henry/Gđ. Bà Jackie
Thứ Năm     Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36.  Lg. Giuse/Các sơ
Thứ Sáu      Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.     Bằng an/Gđ. Ng. Tr. Dũng
Thứ Bảy      5:30 Lh. Gioan Bao.&Tô Ma/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật   8&10.  Lh. Giuse/Các sơ   -    Lh. Đôminicô&Tiền nhân

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                            Nguyễn Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/ Vương Kim. Nga           Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy              
10. Trương Văn Minh/Ng.Thảo Hiền  Ng.Trường Giang; Ng.Trung Hải       James Ngô&       
Dâng lễGđ. Đỗ Thanh Danh                                                           Joseph & Paul Nguyễn    

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Trần Ngọc Ánh/Sơ Kim Anh       Nguyễn Đình Chót
8. Ng. Văn Cả//Phạm An                     Trần Ngọc Ánh/Ng. Đình Chót                          
10. Ng.Duy Linh/Ng. Ngọc Yến         Phạm Văn Tiến; Ng. Hòa    Tyler Th. Hoàng&
Dâng lễGđ. David Trương                                                    John Trần&Thomas Ng.          

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 31 tháng 3, 2013
Quĩ Điều Hành. Tam Nhật Thánh: $3,864       Đất Thánh: $830
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  
  1. Phạm Tuấn Paul    1,000
  2. Trần Thắng Đồng    300
  3. Phạm Văn Định       200
  4. Nguyễn Hồng Diệp 120
  5. Trần Huyền               20
              Tổng cộng:     $1,640

Hội Hiền Mẫu.  
Hội sẽ bán thức ăn sau các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và tất cả những người đã hy sinh nấu các món ăn, cộng tác với hội để giúp cho quĩ xây dựng thánh đường.  Xin mọi người mua ủng hộ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.
Trong chương trình lám lá mùa chay vừa qua, giáo xứ đã nhận được số tiền $29,454.20, của công ty Ziegler trả.  Số tiền này chưa trừ những chi phí cho chương trình.  Một lần nữa, xin chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh giúp đỡ một cách thật sốt sắng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Giuse, trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Thêm Sức. 
Xin các phụ huynh cha mẹ của các học sinh trong lớp giáo lý Thêm sức, vui lòng tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 14, tuần tới, để biết những chi tiết và thủ tục về việc các em lãnh nhận Bí tích vào Chúa nhật, ngày 28,  lúc 20 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa. Xin các phụ huynh tham dự đầy đủ.

Chân Thành Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn tất cả thành viên của các hội đoàn và nhóm, trong việc giúp đỡ và tham gia trong tất cả mọi công việc và các phần phụng vụ, để tăng thêm phần long trọng và sốt sắng trong những nghi thức tuần Tam Nhật Vượt Qua, như ca đoàn và các người xử dụng các nhạc cụ, anh Hiền điều khiển âm thanh, quí ông trong hội đồng mục vụ, các người được rửa chân, các em giúp lễ và thày Duy, các anh trong ban trận tự, dọn dẹp và tất cả mọi người.  Xin Chúa Giê-su Phục sinh tuôn đổ muôn ơn lành cho hết mọi người. 

Các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ.
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Xin các cha mẹ dẫn con em đến hội trường, và xin đón các em về đúng giờ.

Nhóm Tung Hoa.
Xin các phụ huynh của các em gái trong nhóm tung hoa chú ý!  Các em sẽ ở lại nhà thờ để tập dâng hoa kính Đức Mẹ vào đầu Tháng Năm sắp tới, sau các giờ học.  Xin quí cha mẹ đến đón các em vào lúc 4 giờ chiều.  Xin cám ơn sự hy sinh và hợp tác của quí phụ huynh.

Đậu Xe.
Xin mọi người chú ý!  Để tránh những sự đáng tiếc xảy ra, và đã xảy ra, khi di chuyển cũng như de xe và vào chỗ trong sân đậu xe, xin quí vị tuân theo tốc độ lái xe là 5 dặm.  Không đậu xe phía trước bên ngoài hàng rào và giữa cổng ra vào, để tránh sự tắc nghẽn lưu thông. Và để tránh những vụ đập cửa xe và trộm cắp, không để ví, xách tay, bóp hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu. 

Chương Trình Nhạc Hội Tình Mẹ. Để trợ giúp cho kế hoạch xây dựng, giáo xứ sẽ tổ chức một đêm nhạc hội với chủ đề TÌNH MẸ, vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư sắp tới, với sự có mặt của một số ca sĩ nổi danh và địa phương.  Đêm nhạc hội sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Giá vé ủng hội là $35 đô la, và có bán nhiều thức ăn ba miền hấp dẫn. Xin đọc tờ bích chương ở cuối nhà thờ để biết thêm chi tiết. Xin kêu gọi mọi người mua vé ủng hộ ngay từ bây giờ, để ban tổ chức dễ dàng trong việc sắp xếp.  

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  Theo tin từ  dòng Đồng Công cho biết, đại hội Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, với chủ đề: ‘’Phúc cho Bà là kẻ đã tin’’ (Lc. 1. 45). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....