Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 4 Phục sinh Năm C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse. 
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô   
   
Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm C. Số 433

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cv. 13, 14-52. Hai tông đồ Phaolô và Banaba xác quyết Tin mừng cứu độ được rao giảng trước hết cho dân Do thái.  Nhưng Tin mừng không bị giới hạn.  Tin mừng phải được loan truyền khắp nơi trên trái đất qua mọi thời đại.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Kh. 7, 14-17. Trong một sự suy tư thị kiến, thánh Gioan thấy cộng đồng dân Chúa gồm mọi dân, mọi nước, mọi chủng tộc.  Những người này đã từng chịu thử thách, đau khổ và hy sinh vì đức tin nên nay được vinh quang và được Thiên Chúa thưởng công.  Đó là nội dung đoạn sách Khải huyền này.
Tin Mừng.  Ga. 10, 27-30. Trong Tin mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là Mục tử nhân lành của chúng ta, và chúng ta là chiên của Người.  Chiên của Chúa thì biết nghe lời Người, tin vào Người và sống lời Người dạy bảo.  Người sẽ bảo vệ, chăm sóc và dẫn đến sự sống muôn đời.   

Đáp caTa là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 14, 20-26; Kh. 21, 1-5; Ga. 13, 31-33.  

Suy niệm. Chúa Nhật Thứ Tư trong mùa Phục sinh hôm nay được gọi là "Chúa nhật Mục Tử Tốt Lành" vì đề tại cũng như trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xựng là Mục Tử. Mục tử tốt lành biết đoàn chiên và con chiên của mình, đồng thời chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt đàn chiên đi đến những cánh đồng cỏ xanh tươi và những dòng suối trong mát, để chiên ăn, uống và nghỉ ngơi.  Tất cả chiên trong đàn nhận biết, lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của mục tử. Chúa Giêsu là vị Mục Tử Tốt Lành. Chúng ta là những chiên của Chúa, kết hợp lại trong một đàn là Giáo hội. Chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Vị Mục Tử Tốt Lành, nhưng chúng làm sao để chứng tỏ chúng ta thực sự nghe tiếng và nhận ra Người? Chúng ta có chân thành nghe lời dạy bảo để đi trong con đường Người dẫn dắt không? C​húa Nhật hôm nay cũng được Giáo Hội đặt làm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Khi nói đến ơn thiên triệu, người ta thường nghĩ ngay đến ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ nam nữ. Hai chữ “thiên triệu” có nghĩa là Chúa kêu gọi. Vì vậy, nói chung, mọi người đều được Chúa kêu gọi để nhận biết, tin, yêu mến và kết hợp với Chúa, trở nên những nhân chứng đích thực cho Chúa, bằng lời nói, hành động và cuộc sống.  Nhờ đó đạt đến hạnh phúc đời đời trong “Đồng Cỏ Thiên Đàng” là mục đích Chúa dựng nên mỗi người chúng ta.

Reflection.
Acts 13:14, 43-52Today's reading allows us to share one of Paul's great victories on his first missionary journey. It is the Sabbath, and Paul goes to the local synagogue with his companion Barnabas. The city's large colony of Jews has gathered there to hear Paul's message. He proclaims the Good News of Jesus Christ so well that many are converted on the spot. The word spreads rapidly and by the following Sabbath the entire city, Jew and Gentile alike, turns out to hear Paul. Why do you think they were open to the message that Paul and Barnabas brought to them? When are you open to new ideas? Why?
Revelations 7:9, 14b-17. In this vision from Revelation, huge crowds of faithful believers from every nation gather before God's throne. To Christians who are suffering persecution, this vision is comforting. They need to know that their suffering will be rewarded by Jesus Christ, the Lamb of God. When the end comes, he will be there to shepherd and protect them. He "will wipe away every tear from their eyes." This reading calls Jesus, "the Lamb." When do we pray to the Lamb of God in the Mass? What do we ask for in that prayer? Jesus is the lamb who sacrificed himself for us. Why do you think we pray this litany just before receiving Holy Communion?
John 10:27-30. Jesus refers to himself as "the Good Shepherd." He describes the secure and lasting relationship he has with his sheep, those who truly hear him and believe. Just as no one can separate Jesus and his Father, no one can take Jesus' disciples away from him. We, as the flock of Jesus, hear and recognize Jesus' voice. When do we hear his voice? How do we recognize it? What can you do this week to show that you have truly heard the Good Shepherd's voice?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.        Cv. 11, 1-18; Ga. 10, 1-10.          Lh. Phaolô/ Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.         Cv. 11, 19-26; Ga. 10, 22-30.      Lh. Giuse/Gđ. Bà Nguyễn L. Thông 
Thứ Tư.         Cv. 12, 24-13, 5; Ga. 12, 44-50. Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Năm.     1Cor. 15, 1-8; Ga. 14, 6-14.         Lh. Tiền nhân   
Thứ Sáu.       1Pr. 5, 5-14; Mc. 16, 15-20.        Lh. Micae&Anna/Gđ. Bà Trần Thị Huyền
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Giuse
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Maria Hoàng K. Thủy/Gđ. Đặng Tuấn&Thư

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể              Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Nương Ng.     Ng. Trung Trực
8. Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình        Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10.       Lớp giáo lý                           Ng. Thanh Ban; Lê Đình Phong           Aaron Nguyễn
Dâng lễ.     Lớp giáo lý                                                                       Arthur&Alex Nguyễn   
             
Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng.Đình Chót/Đỗ Kim Loan       Vũ Đình Hiệu
8.Trần Ngọc Ánh/Vương Kim Nga     Ng. Đình Chót/Trần Ngọc Ánh 
10. Phạm Văn Tiến/Trần Thu Hường  Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái            Long Phan &
Dâng lễ. Gđ. Ng. Hồng Diệp                                                       Johnathon Ng.&Long Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 4, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,254
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Hoàng Xuân Đồng&Thanh 5,700
 2. Đỗ Trọng Quýnh                 4,000
 3. Nguyễn Trung Trực            1,000
 4. Trần Phúc Khánh                1,000
 5. Dương Ngọc Ánh               1,000
 6. Ngô Kim Tâm                    1,000
 7. Nguyễn Văn Ngự                 800
 8. Phan Thanh Điều                 500
 9. Đinh Thiên Trấn                  500
 10. Nguyễn Văn Hữu&Lan       500
 11. Nguyễn Văn Phi                  300
 12. Nguyễn Văn Vỹ                  300
 13. Larry Phạm                         200
 14. Đinh Huy                            100
 15. Phạm Liên                          100
 16. Hồ Văn Song                      100
 17. Gia đình 66                         100
 18. Nguyễn Danh Đô                100
 19. Trần Hoàng Long               100
 20. Vũ Duy Lương                   100
 21. Bùi Minh Hoàng                  50
        Tổng cộng:                   $17,550

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.
Xin  mời phụ huynh của các em trong lớp Khai Tâm vui lòng tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết vào Chúa Nhật tuần này, ngày 21, ngay sau Thánh Lễ 10 giờ sáng, trong nhà thờ, để biết thêm chi tiết và chuẩn bị cho các em xưng tội vào sáng Thứ Bảy, ngày 4, và rước lễ lần đầu Chúa Nhật sau đó, ngày 5 tháng 5, trong Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Di chuyển Và Đậu Xe.
Để tránh những sự đáng tiếc xảy ra, và đã xảy ra, khi di chuyển cũng như khi de và vào chỗ trong sân đậu xe, xin quí vị vui lòng tuân theo tốc độ ấn định là 5 dặm.  Không đậu xe phía trước bên ngoài hàng rào và giữa cổng ra vào, để tránh sự tắc nghẽn lưu thông. Và để tránh những vụ đập cửa xe và trộm cắp, không để ví, xách tay, bóp hay các máy điện tử trong xe một cách lộ liễu. Sau Thánh lễ 10 giờ, xin chú ý những em học sinh đi bộ, băng qua sân đậu xe sang bên hội trường, và khi đón rước các em khi tan học.  Xin cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Lớp Giáo Lý Thêm Sức. 
Xin các phụ huynh cha mẹ của các học sinh lớp Thêm sức chú ý!  Xin quí vị nhắc con em đến nhà thờ vào lúc 9 giờ 30 sáng Thứ Bảy tuần này, để các em chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí tích, vào Chúa nhật, ngày 28, lúc 2 giờ trưa, tại nhà thờ chính tòa.  Các em, người bảo trợ và thân nhân phải có mặt trễ nhất lúc 1 giờ 30 trưa tại nhà thờ chính tòa, để tiện việc sắp xếp. Xin cám ơn.

Chương Trình Nhạc Hội Tình Mẹ.
Để trợ giúp cho kế hoạch xây dựng, giáo xứ sẽ tổ chức một đêm nhạc hội với chủ đề TÌNH MẸ, vào tối Thứ Bảy tuần này, ngày 27 tháng Tư, với sự có mặt của một số ca sĩ nổi danh và địa phương.  Giá vé ủng hội vào cửa là $35 đô la, và có nhiều thức ăn ba miền hấp dẫn  Sẽ bắt đầu bán thức ăn tại chỗ và mang về lúc 6 giờ 30. Xin đọc tờ bích chương ở cuối nhà thờ để biết thêm chi tiết. Vì chỉ còn một số vé giới hạn, nên xin kêu gọi mọi người trong giáo xứ mua vé sau Thánh lễ ngày hôm nay, và cũng giúp ban tổ chức dễ dàng trong việc sắp xếp.  

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.
Vào những tháng mùa Xuân và mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ và công sức giúp đỡ và cộng tác, để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết và những công việc cần thiết. Xin kêu gọi những ai có thời giờ hy sinh giúp đỡ. Và Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Dức Mẹ
Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria.  Nếu thời tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh Kính Đức Mẹ và thánh Giuse, Bổn mạng của giáo xứ, vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 5, trước Thánh lễ 10 giờ sáng. Xin mời mọi người tham dự.

Phân Ưu. Được tin bà Maria Hoàng Kim Thủy, thân mẫu của anh Đặng Quốc Tuấn chồng chị Thư, đã qua đời tại Việt Nam.  Xin chân thành phân ưu cùng anh chị và tang quyến.  Xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô trên Thiên Đàng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....