Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi C. Số 438

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Cn. 8, 22-31. Bài đọc 1 trích sách Châm ngôn hôm nay ca ngợi Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa khôn ngoan siêu việt. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa được nhân cách hóa nơi Chúa Con, là Đấng trung gian và là nguồn hy vọng của lòai người.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. Rm. 5, 1-5.  Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô xác quyết Chúa Cha thương ban cho chúng ta niềm trông cậy vững vàng, Chúa Con làm cho chúng ta nên công chính, Chúa Thánh Thần biến đổi và thánh hóa chúng ta nên con Chúa.
Tin Mừng. Ga. 16, 12-15.  Chúa Giêsu cho các tông đồ biết mối tương quan mật thiết giữa Chúa Ba Ngôi: Mọi việc Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện.  Đó là nội dung bài Tin Mừng.

Đáp ca: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, 
                             lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu

Kinh thánh tuần tới:  St. 14, 18-20; 1Cr.11, 23-26; Ga. 6, 51-52. 

Suy Niệm.  Trong  Thánh lễ hôm nay, chúng ta mừng kính một mầu nhiệm cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà trí tuệ con người  không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Trong Thánh kinh Cựu ước, loài người chỉ được mạc khải về Một Thiên Chúa duy nhất. Còn trong Thánh kinh Tân ước, Chúa Giêsu, là Ngôi Hai, đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi. Thực ra, Chúa Giêsu không nói rõ về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài chỉ nói lên tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha, là Ngôi Cha, và Chúa Thánh Thần. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba, Đấng mà Chúa Giêsu  sai đến cho chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta  hiểu thêm và rõ hơn về ý nghĩa những lời Chúa Giêsu dạy và những việc Ngài làm   . Mẫu gương đầu tiên chúng ta học được nơi mầu nhiệm Ba Ngôi là mẫu gương hiệp nhất. Đây là sự hiệp nhất trong tình yêu, khiến cho Ba Ngôi nên một.     Nếu mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta cũng biết hiệp nhất trong yêu thương, theo mẫu gương của Ba Ngôi, thì chúng ta dù nhiều người cũng sẽ trở nên một, như Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẫu gương thứ hai là tuy chỉ có một Chúa nhưng lại là Ba Ngôi riêng biệt. Sự riêng biệt này nhắc nhở chúng ta, những chi thể của Chúa Kitô, về bổn phận, trách nhiệm riêng của từng Ki-tô hữu. Do đó, mỗi người cần chu toàn bổn phận của mình cách thành tâm. Nhân ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta xin có lòng yêu mến Chúa Ba Ngôi chân thành trong đời sống cá nhân, trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Và nhất là xin  Chúa Ba Ngôi giúp mọi người trong giáo xứ hiệp nhất trong yêu thương, bác ái và quảng đại để tôn vinh và làm sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống hàng ngày.

Reflection.
Proverbs 8:22-31. In this reading from Proverbs, God's Wisdom is pictured as a separate being who was with God at the creation. Wisdom works with God as a "craftsman" and "plays" with God's people on earth. For the Israelites, Wisdom was first a quality of God. Then they came to see wisdom as God's companion. Centuries later, Christians saw Jesus as the Wisdom of God. How can you picture yourself as a companion of Jesus, the Wisdom of God? How could you begin to become such a companion and friend?
Romans 5:1-5. How does our faith in Jesus change us? Our letter today lists several ways. Through Jesus, we grow in harmony with God and receive the grace to live for God's reign. We have the virtue of hope, which is like a candle that is not blown out by the cold wind of hard times. And we have the Spirit living in our hearts, keeping God's love alive in us. How do you keep hope alive when you are experiencing hard times? Where would you seek help in hard times?
John 16:12-15.Today's Gospel continues with Jesus' advice and instructions to the disciples at the Last Supper. He promises that the Spirit will be there to guide his followers to the truth. The Spirit will speak in Jesus' name, just as Jesus speaks in the Father's name. Each of these three Persons in one God belongs to the other. We call this mystery of God's identity the Blessed Trinity. In the Trinity, all three Persons (Father, Son, and Holy Spirit) are equal. Each one is God, yet one is not "more God" than the other. Together, they are one God. Saint Patrick used a shamrock to describe the Trinity. A shamrock is one plant with three leaves. Can you think of or design a symbol or sign that helps you relate to the Blessed Trinity?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                      
Thứ Hai.        Hc. 17, 20-28; Mc. 10, 17-27.   Không có Thánh lễ
Thứ Ba.         Hc. 35, 1-15; Mc. 10, 28-31.      Các Lh. Thân nhân/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Thứ Tư.         Hc. 36, 1-19; Mc. 10, 32-45.     Lh. Anê Thêrêsa/Gđ. Trần Ng. Ánh  
Thứ Năm.      Hc. 42, 15-26; Mc. 10, 46-52.   Lh.Banabê&Phaolô/Gđ. Trần C. Hồi
Thứ Sáu.       Xp. 3, 14-18; Lc. 1, 39-56.         Lh. Phêrô/Gđ. Trần Ng. Ánh
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Anê Têrêsa/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Chúa Nhật.   8&10  Tạ ơn/Gđ. Trần Thị Kim      Lh. Đa Minh&Vincentê/Gđ. Bà Tạo

Phụng Vụ Tuần Này.
               Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Hồng Nguyễn       Vũ Đình Hiệu
8. Trần Ngọc Ánh/Vương Kim Nga       Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong/Lê Viết Thắng           John Trần&          
Dâng lễ. Gđ.Phan Thanh Điều                                    Tyler Thiện Hoàng/Thomas Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30   Hội Hiền Mẫu                              Nguyễn Ngọc Bảo
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung            Trần Ngọc Ánh/Ng. Đình Chót
10.     Nhóm Linh Thao                         Trần Văn Thái/Lê Thanh Xuân       Aaron Nguyễn           
Dâng lễ.  Nhóm Linh Thao                                                                 Arthur&Alex Nguyễn
                                                                       
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 12 tháng 5, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,101             
Quĩ Quyền Sống. (Birthright): $946 
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Vũ Cẩm                               1,800
 2. Chủ nhân tiệm phở Ca Dao 1,500
 3. Trần Phúc Khánh                 1,000
 4. Trần Vincent                           500
 5. Trần Đình Hải                        300
 6. Trần Quang Minh                  300
 7. Nguyễn Thị Ngọc                  200
 8. Trần Văn Sinh                       100
 9. Nguyễn Thanh Kiệt               100
 10. Darrell Ray                            100
 11. Nguyễn Đình Chót                100
 12. Bùi Minh Hoàng                   100
 13. Lê Đình Phong                       50
                    Tổng cộng:             $6,100

Hội Hiền Mẫu.
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, Hội đã thu được số tiền $1,316 cho chương trình xây dựng giáo xứ.   Chân thành cám ơn các hội viên và những người đã hy sinh tham gia nấu các món ăn.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể, vào Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ chiều.  Xin các hội viên và mọi người tham dự.

Xin Tiền Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Xoáy Tại Thành Phố Moore. 
Thứ Hai, ngày 20, tuần vừa qua, cơn bão xoáy (tornado) đã đánh vào thành phố Moore, gần Oklahoma City, làm thiệt mạng 24 người, trong đó có một số trẻ em, tàn phá nhiều nhà cửa và làm thiệt hại trường học và cơ sở thương mại.  Đức thánh cha đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân, và kêu gọi mọi người trên thế giới, cùng hiệp thông với ngài, cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, bị thương, mất mát và gia đình của họ.  Trong tinh thần chia sẻ những nỗi đau buồn và mất mát to lớn, Đức giám mục địa phận Edward Slattery kêu gọi mọi người trong giáo phận hy sinh và quảng đại, giúp đỡ tài chánh để cứu trợ những nạn nhân trong lúc khó khăn.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Chi phiếu xin đề: Catholic Charities-Tulsa, và trong memo xin đề: 2013 Oklahoma Tornado Relief.  Xin mọi người quảng đại. 

Thứ Hai, Ngày Lễ Tưởng Nhớ (Memorial Day).  
Xin chú ý!  Thứ Hai tuần này, 27 tháng 5, ngày lễ Tưởng Nhớ, sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều tại gíao xứ.  Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ tại nghĩa trang Calvary, vào lúc 8 giờ 30 sáng, để cầu nguyện cho những người đã qua đời và được chôn tại nghĩa trang này.  Trong trường hợp bị trở ngại vì thời tiết, Thánh lễ sẽ được cử hành tại giáo xứ thánh Bernard of Claivaux, 4001 E. 101st S.  Muốn biết tin tức, xin lien lạc nghĩa trang Calvary, số điện thạoi: 918-299-7348.

Cung Nghinh Thánh Thể.  
Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, là ngày lễ kính Mình Máu Thánh, Thánh Thể Chúa Giê-su Ki-tô.  Nếu thới tiết cho phép, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin tất cả mọi người tham dự để kính thờ tôn vinh mầu nhiệm Chúa Ki-tô Thánh Thể, hồng ân cao quí của Thiên Chúa, đã ban cho loài người. Nhóm Linh thao sẽ phụ trách phần phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ 10 giờ sáng và cuộc cung nghinh.

Các Em Rước Lễ Lần Đầu và Nhóm Vũ Phụng Vụ.
Xin các cha mẹ phụ huynh của các em rước lễ lần đầu chú ý!  Xin quí vị chuẩn bị cho các em mặc đồng phục để tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể và tham dự Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 2 tháng 6.  Và xin quí vị phụ huynh của các em trong nhóm vũ phụng vụ, vui lòng nhận lời chị Hương, để các em tham gia vũ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 2 tháng 6.  Xin chân thành cám ơn mọi người.

Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục và Picnic Giáo Xứ. 
Linh mục quản nhiệm sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hồng ân trong thiên chức linh mục, vào cuối tuần Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, và cùng để cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã kết hợp mọi người trong giáo xứ, qua những công tác như nấu bánh và làm lá vừa qua, trong chương trình xây dựng Thánh đường và nhà xứ, giáo xứ sẽ có buổi tiệc và picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng cùng ngày.  Xin kính mời mọi người tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....