Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 10 Thường Niên. Năm C. Số 440

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1V. 17, 17-24.  Bài đọc này thuật lại phép lạ ngôn sứ E-lia làm cho con trai bà góa sống lại, sau khi ông cầu nguyện ba lần cho nó.  Lới cầu nguyện chính là hơi thở, là sự sống của Ki-tô hữu. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. Gl. 1, 11-19.  Thánh Phao-lô thú nhận ông là kẻ bắt đạo Chúa, nhưng được Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ, nên ông luôn rao giảng Tin mừng cho mọi người tin mà được cứu độ như ông.  Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng.  Lc. 7, 11-17.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giê-su cho con trai độc nhất của bà góa Naim sống lại.  Người cũng là Con duy nhất của Chúa Cha, Người sẽ chịu chết và sống lại cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.     

Kinh thánh tuần tới. 2Sm.12, 7-10. 13; Gl. 2, 16. 19-21; Lc. 7, 36-50.

Suy Niệm. Tin Mừng thánh Luca thuật lại phép lạ của Chúa Giêsu làm cho con trai bà góa thành Naim, đã chết, người ta đang khiêng đi chôn, nhưng đã được sống lại. Bà mẹ hết sức vui mừng tạ ơn Chúa vì từ nỗi tuyệt vọng mất con, bà đã lấy lại hy vọng và cùng với mọi người xác tín mạnh mẽ: tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn tất cả. Đồng thời đám đông cũng nhận ra một điều thật sâu xa là Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài . Chính vì lòng nhân từ thương xót mà Chúa đã được sai đến trần gian để yêu thương và cứu thoát con người. Tuyệt đỉnh của việc viếng thăm dân là cái chết trên thập giá. Đây là mặc khải tuyệt đỉnh của lòng thương xót Chúa. Cuộc đời là bể khổ bởi vì có ai luôn hạnh phúc, luôn sung sướng, luôn an vui đâu!  Vì khi con người luôn sung sướng, luôn hạnh phúc thì đâu họ có cần đến Chúa nữa. Do đó, con người luôn cần đến Chúa. Ai trong chúng ta cũng đều gặp đau khổ trong cuộc đời. Thử thách, bệnh hoạn, tật nguyền Chúa đều biết hết. Ngài luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ nếu con người biết chạy đến, kêu cầu và van xin Ngài. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có hy vọng, trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta vẫn có niềm tin, đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi, luôn tin tưởng và bám chặt lấy Chúa. Ngài luôn sẵn sàng cứu giúp và giải thoát chúng ta.

Reflection.
1Kings 17:17-24.  The prophet Elijah is in Sidon and welcomed by a widow. Interesting that when her son becomes ill, she immediately blames the prophet for causing the illness! But Elijah calls on the Lord and the Lord heals the widow’s son. Now she is ready to believe that Elijah is a man of God who speaks the word of the Lord. What words come to mind when you think of prophets?  What are the signs you look for that prove someone is a man (or woman) of God?When have you experienced or witnessed healing as a sign of God’s presence and action?
Galatians 1:11-19.  Paul seems to make an effort to explain that his preaching is not from human sources and his conversion, from being a persecutor of Christians to being a prophet to the Gentiles, is from the risen Christ.  Paul tells us clearly that his change is due to God’s action in his life. God graced Paul, revealed his Son to him and gave him a mission. What are the reasons that you know of that someone is converted? What are the changes you have made as a result of your faith? What changes have you seen in others who have experienced conversion? 
Luke 7:11-17.  Jesus encounters a widow whose only son has died.  He was moved with pity for her.He stops the funeral procession and touches the coffin and tells the dead man to rise. And he does! Now the people around him recognize Jesus as a great prophet. There is nothing like a miracle to lead the crowd to glorify God. What sights move you to the kind of pity that Jesus felt when he saw the grieving mother? What do you do when you are moved with pity? The crowd glorified God when the dead man was raised to life. When do you glorify God? Have you too witnessed miracles?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.    2Cr. 1, 1-7; Mt. 5, 1-12.                Xin như ý
Thứ Ba.      2Cr. 1, 18-22; Mt. 5, 13-16.          Lh.Đôminicô&Anê/Gđ. Bà Bình
Thứ Tư.      2Cr. 3, 4-11; Mt. 5, 17-19.            Xin bình an/Gđ.Trần Th. Hiền
Thứ Năm.   2Cr. 3,15-4,1.3-6; Mt. 5, 20-26.   Tạ ơn
Thứ Sáu.     2Cr. 4, 7-15; Mt. 5, 27-32.            Lh. Phao-lô
Thứ Bảy.     5:30.    Lh.Antôn&Inê/Gđ. Ng. Văn Quí
Chúa Nhật.  8&10  Lh. Maria&Guise/Gđ. Phạm Bá Nghiêm   
                                 Lh.Phêrô&Anna&Maria/Gđ. Ng. V. Hướng

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng. Văn Quí/Ng. Thị Châu      Ng. Đình Chót
8. Đinh Trấn/Phạm Ngọc An            Sơ Ngô Vy/Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trung Hải/Đỗ Thu Hương    Ng. Trường Giang; Phạm V.Tiến   Long Ngô&              
Dâng lễ. Gđ. Phạm Văn Định                                        Johnathon Ng./Khoa Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Sơ Kim Anh                Nguyễn Trung Trực
8.Trần Ngọc Ánh/Vương Kim Nga   Nguyễn Đình Chót/Sơ Ngô Vy  
10. Ng.Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Ng. Trung Hải; Ng. Văn Hòa      Andrew Ng.&
Dâng lễ Gđ.Đinh Đ.Đức Độ                                                         Keluc&Johny Đặng
                                                                                                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 6, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,553          
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Phạm Bá Nghiêm            4,700
 2. Lại Giang                         1,000
 3. Nguyễn Nhung&Võ Tuyết 300
 4. Nguyễn Thị Xuân Tuyết     300
 5. Nguyễn Thị Chín                100
 6. Nguyễn Văn Hòa                100
 7. Nguyễn Văn Quí                 100
 8. Hồ Văn Song                      100
 9. Tri Nguyễn                          100
 10. Phạm Minh Tâm                 100
 11. Nguyễn Đức Toàn               100
 12. Nguyễn Tr. Long                 100
                    Tổng cộng:            $7,100

Quĩ Linh Mục Hưu Bệnh Địa Phận (Infirm Priest). 
Hàng năm địa phận có một cuộc xin tiền cho quĩ linh mục hưu bệnh.  Quĩ này sẽ  giúp cho quí linh mục, sau một thời gian hy sinh phục vụ trong địa phận, đã nghỉ hưu và cần những sự chăm sóc y tế về những tình trạng đau bệnh, hay dưỡng bệnh ở những trung tâm hay nơi phục hồi sức khỏe.  Sẽ có cuộc xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ cuối tuần này sau chịu lễ. Xin mọi người rộng lượng.

Cảm Tạ.  Xin cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc để tổ chức ngày picnic cho giáo xứ, và kỷ niệm 20 năm hồng ân của linh mục quản nhiệm. Đặc biệt, linh mục quản nhiệm xin gởi đôi lời chân thành cảm tạ về những lời cầu chúc và những món quà quí giá của mọi người thân tặng.  Xin cám ơn các em trong đoàn tung hoa và những người phụ trách, trong cuộc cung nghinh Thánh Thể Chúa Ki-tô tuần vừa qua. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.  Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Xin cám ơn anh Nguyễn Trương Thiết đã hy sinh công sức bảo trì và sửa chữa những hệ thống máy lạnh cho hội trường và nhà thờ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Picnic Với Đức Giám Mục. Đức giám mục địa phận Edward Slattery thân mời các học sinh Trung học ra trường năm nay, tham dự buổi picnic được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 15 tháng 6.  Nếu muốn tham dự, xin vui lòng liên lạc với linh mục quản nhiệm, hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với văn phòng bạn trẻ (Youth Office) của địa phận số điện thoại: 918-307-4939, hay vào website: youth.office@dioceseoftulsa.org

Cần Thịt Hộp.  Tại một số địa điểm phát thức ăn cho những người nghèo trong thành phố và vùng phụ cận, cần nhiều lon thịt hộp và những thức ăn đóng hộp.  Nếu ai muốn giúp đỡ, xin để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những lon đã hết thời hạn. Xin thành thật cám ơn.

Lớp Anh Văn Miễn Phí. Lớp Anh văn, sinh ngữ thứ hai, (ESL) miễn phí cho những người ngoại quốc được tổ chức vào những ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần, từ 6 đến 8 giờ 30 chiều, tại giáo xứ thánh Anne, địa chỉ: 301 S 6th St., (giữa đường 71 và 81, trên đường Lynn Lane) Broken Arrow.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với bà Ann Marie, số điện thoại: 918-  640-8153. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  Dòng Đức Mẹ Đồng Công cho biết, đại hội Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, với chủ đề: ‘’Phúc cho Bà là kẻ đã tin’’ (Lc. 1. 45). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....