Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên. Năm C. Số 441

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 2Sm. 12, 7-10. Ngôn sứ Nathan cảnh cáo vua Đavít vì tội ngoại tình ông đã phạm với vợ quan Uria, và còn lập mưu giết cả ông ta.  Vua khiêm tốn và thật tình nhận tội lỗi nên được Thiên Chúa nhân từ tha thứ. 
Bài đọc 2. Gl. 2, 16-21. Trong thư gởi người Galata, thánh Phaolô xác quyết rằng nhờ tin vào Chúa Giêsu mà chúng ta được công chính.  Vì thế, mọi người cần chịu đóng đinh với Đức Kitô để cùng được sống lại với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 7, 36-8, 3. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện người đàn bà có tiếng tội lỗi đã sám hối ăn năn, nên được Chúa Giêsu tha. Chị đã tin yêu nhiều nên được tha nhiều,  Càng tin mến Chúa, càng được Chúa nhân từ thương tha thứ.

Đáp ca: Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.     

Kinh thánh tuần tới.  Is. 49, 1-6; Cv. 13, 22-26; Lc. 1, 57-66. 

Suy niệm.  Khi Chúa Giêsu đang dùng bữa cùng với chủ nhà Pharisêu, một người phụ nữ dường như không quan tâm đến chủ nhà là ai hay khách mời gồm những vị nào, ngoài Chúa Giêsu- người được bà ân cần đón tiếp cách khác thường. Chúng ta có thể thấy điều khác thường này, và cũng chính điều “khác thường” này làm nên điều kỳ diệu.  Người đàn bà này không chỉ biểu hiện lòng mến khách bằng việc xã giao bên ngoài, mà còn bằng tấm lòng yêu mến rất chân tình. Lòng yêu mến chân tình của bà đã được Chúa Giêsu ghi nhận. Lòng yêu mến chân tình đó biểu lộ rất rõ lòng thống hối ăn năn về những tội lỗi trong quá khứ. Tin mừng nêu đích danh bà là người tội lỗi. Thế nên, với Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa đồng nghĩa với việc nhận ra thân phận tội lỗi để rồi từ đó quyết tâm ăn năn trở về, lãnh nhận ơn hoà giải và lòng bao dung của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa hẳn không quan tâm quá khứ của con người với những hành vi sai trái lỗi lầm; điều Người mong đợi ở con người chính ở sự cố gắng hướng thiện của họ. Và mỗi khi con người cố gắng hướng thiện, trở về nẻo chính, tội lỗi của họ lập tức được thứ tha. Người đàn bà tội lỗi trong Tin mừng hôm nay là bài học cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa luôn khoan dung từ ái, sẵn sàng tha thứ và quên hết mọi lỗi lầm nếu chúng ta biết chân nhận và thành tâm ăn năn thống hối, thực sự trở về từ  nội tâm chứ không phải mang dáng vẻ hình thức bên ngoài.

Reflection.
2 Samuel 12:7-10. In the first reading, Nathan tells King David a story that helps David to see the terrible sin he has committed. Because he wanted another man's wife for himself, David deliberately placed the soldier in the front line of battle where he would be killed. God had given David so many blessings and David now realizes he has sinned against God. David is filled with sorrow but Nathan assures him of God's forgiveness. Have you ever been tempted to lie or cheat or ruin someone else's reputation to get what you want?
Galatians 2:16, 19-21Today's reading helps us to see the importance of faith. St. Paul says that having faith in Jesus is what makes us favorable in God's eyes. Paul tells us that his faith is so strong that it's as if he no longer lives, but Christ lives in him. Who or what has helped your faith to grow?  What are the signs of their strong faith? Are people drawn to you because they can see your faith?
Luke 9:7-36--8:3. The gospel reading tells the beautiful story of Jesus' response to the sinful woman. In her love for Jesus, she bathes Jesus' feet first with her tears, then with precious ointment, and wipes them with her hair. Simon, the host of the banquet, shows Jesus none of the usual courtesies when he arrives. Moreover he condemns Jesus for associating with the woman who was a known sinner. In telling Simon a story about forgiving debts, Jesus praises the woman. She is forgiven much because of her great love. Jesus points out Simon's need for forgiveness—because of his lack of hospitality, his lack of respect for each of them, and his self-righteousness. The story is a powerful example of the relationship between forgiveness and love.  How can you show a greater acceptance of others? What can you do to encourage your friends to have a forgiving attitude?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai. 2Cr.6,1-10; Mt.5,38-42.  Các Lh.Maria&Phêrô&ĐaMinh/Gđ. ĐinhT.Cao
Thứ Ba.      2Cr. 8, 1-9; Mt. 5, 43-48.        Lh. Maria&Giuse
Thứ Tư.      2Cr. 9, 6-11; Mt. 6, 1-18.        Lh. Giuse/Bà Lam Trần
Thứ Năm.   2Cr. 11, 1-11; Mt. 6, 7-15.      Lh.Giuse&Rafael/Gđ. Ry Nguyễn
Thứ Sáu.     2Cr. 11, 18-30; Mt. 6, 19-23. Xin bình an/Các sơ
Thứ Bảy.     5:30.   Tạ ơn/Gđ. Bà Lam Trần 
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Giuse/Gđ. Vũ Cẩm

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Nguyễn Nương            Nguyễn Trung Trực
8. Trần Ngọc Ánh/Vương Kim Nga  Nguyễn Đình Chót/Sơ Ngô Vy  
10. Ng.Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Ng. Trung Hải; Ng. Văn Hòa      Andrew Ng.&
Dâng lễ. Gđ. Đinh Đ.Đức Độ                                                       Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng.Thanh Ban/ Đỗ K. Loan        Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung         Trần NGọc Ánh/Ng. Văn Cả
10. Trương V. Minh/ Đỗ Thu Hương  Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban   Văn Nguyễn
Dâng lễ Gđ. Ng. Danh Đô                                                     James Ngô&Joseph Ng.
                                                                                                                                                                                                      
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 6, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,154            
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Nguyễn Hiền&Uyên  1,000
 2. Trần Quang Thành        600
 3. Phạm Văn Định            200
 4. Nguyễn Văn Hinh         200
 5. Trần Minh Quân            100
 6. Đinh Huy                       100
 7. Nguyễn Thị Ngọc Nga  100
 8. Nguyễn Văn Phước       100
 9. Trương Thanh               100
 10. Bà Lam Trần                 100
 11. Trần Vincent&Mi         100
 12. Bùi Thị Gẫm                  50
 13. Bùi Minh Hoàng            50
                   Tổng cộng:     $2,800

Trường Đại Học Công Giáo. Trường đại học Thánh Gregory, địa chỉ:1900 W MacArthur St.  Shawnee, OK 74804, tại thành phố Shawnee, cách Tulsa vào khoảng 2 tiếng, là trường đại học Công giáo duy nhất tại tiểu bang Oklahoma. Hiện nay và nhất là trong niên khóa sắp tới, trường sẽ mở rộng và có rất nhiều ngành cho các sinh viên theo học. Có nhiều loại học bổng đặc biệt cho những sinh viên Công giáo. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với số điện thoại miễn phí: 1-888-STGREGS, hay 405-878-5100.  Hoặc vào trang: www.stgregorys.edu.

Bán Đồ Cũ- Garage Sale.  Để gây quĩ cho chương trình xây dựng Nhà Thờ và Nhà Xứ, giáo xứ sẽ tổ chức bán đồ cũ, garage sale, vào 2 ngày sau đây: Thứ Bảy, ngày 13, và Thứ Bảy, ngày 20 Tháng 7, từ 8 giờ sáng.
      Xin chân thành kêu mời mọi người tích cực tham gia, giúp đỡ và cung cấp những vật dụng có thể bán được như quần áo, giày dép, bàn ghế, đồ điện tử, máy móc, dụng cụ làm vườn và vật dụng trong nhà như: dĩa, nồi, song, chảo, chăn mền. 
       Thời gian nhận những những vật dụng là Thứ Bảy, ngày 22, và Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Sáu, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.  Xin đưa đồ và vật dụng đến sân đậu xe phía trái hội trường.  Những gia đình nào cần phương tiện chuyên chở, xin liên lạc với anh Hải ( 918 ) 830 5322 ,  anh Trực ( 918) 607 2739 , và anh Trung ( 918 ) 853 2835.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với quí anh trên đây.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 23, để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành kêu gọi những người được mời nấu những món ăn và giúp đỡ, hy sinh cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ. Xin thành thật cám ơn các hội viên và mọi người phụ giúp.

Bí Tích Xức Dầu. Nếu quí ông, quí bà già yếu, hay bất cứ ai trong tình trạng đau bệnh, và trước những cuộc giải phẫu, muốn chịu Bí tích Xức dầu thánh trong các Thánh lễ ngày thường, hay vào chiều Thứ Bảy, 5 giờ 30, hay tại tư gia, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết, số điện thoại: 918-438-8120.

Cần Thịt Hộp.  Tại một số địa điểm phát thức ăn cho những người nghèo trong thành phố và vùng phụ cận, cần nhiều lon thịt hộp và những thức ăn đóng hộp.  Nếu ai muốn giúp đỡ, xin để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những lon đã hết thời hạn. Xin thành thật cám ơn.

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.  Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn một số người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  Dòng Đức Mẹ Đồng Công cho biết, đại hội Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, với chủ đề: ‘’Phúc cho Bà là kẻ đã tin’’ (Lc. 1. 45). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....