Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên. Năm C. Số 442

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Dcr. 12, 10-11. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Dacaria hôm nay cho chúng ta biết mọi người sẽ được hưởng nhờ ơn cúu rỗi của Chúa Kitô, kể cả những kẻ đã đóng đinh Người, đâm thấu trái tim Người, vì họ đã sám hối ăn năn. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Gl. 3, 26-29. Những ai đã chịu phép Rửa là đã chết cho tội lỗi, đã sống kết hợp với Đức Kitô, được làm con Thiên Chúa, nên được thừa tự với Người.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 9, 18-24. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn biết người ta bảo Người là ai, đặc biệt là các tông đồ, nên ông Phêrô thưa: ‘’Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa’’. Người liền cho biết Người phải chịu chết và sống lại chuộc tội loài người.  Và ai muốn theo Người, phải bỏ mình vác thập giá mình mà theo.    

Đáp ca: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Kinh thánh tuần tới:  1V. 19, 16-21; Gl. 5, 1-18; Lc. 9, 51-62.  

Suy Niệm.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.”  Muốn theo Chúa, chúng ta không thể đi con đường nào khác, ngoài con đường Chúa đã đi, vì con đường này dẫn chúng ta đến Nước Trời, và đến vinh quang. Nhiều người hỏi rằng từ bỏ như Chúa Giêsu đòi hỏi làm sao mà sống được?  Từ bỏ ở đây hiểu theo nghĩa tinh thần nhiều hơn. Người theo Chúa cần có tinh thần từ bỏ, ưu tiên chọn Chúa trên hết mọi sự, xem Chúa và việc của Chúa là quan trọng hơn cả. Mạng sống, cha mẹ, vợ con, nhà cửa, ruộng vườn đều rất quý trọng, nhưng người theo Chúa chọn điều quý hơn là chính Chúa. Nghĩa là đặt tất cả dưới Người, yêu Người trên mọi sự. Nói đến vác thập giá, người ta nghĩ đến mất thanh danh, mất vinh dự và có thể cho đó là một đòi hỏi quá sức con người. Thật ra, thập giá đi liền với tình yêu. Phải nhìn thập giá Đức Kitô như một sự tốt lành cao quí vì sinh ơn cứu độ cho chúng ta và cho mọi người. Nếu thập giá là biểu tượng của hy sinh đau khổ thì Đấng chịu đóng đinh đã chiến thắng đau khổ. Có tình yêu của Chúa trong mỗi hành vi từ bỏ, người môn đệ có thêm sức mạnh ơn thánh, để mọi thập giá trong đời trở thành Thánh giá.

Reflection.
Zechariah 12:10-11; 13:1. The first reading is from the prophet Zechariah whose initial prophecy is dated around the year 520 B.C. Today’s reading is the beginning of the oracle proclaiming the victory of God's people. The blessings that will be poured out on Jerusalem come through the suffering of "him whom they have pierced." There will be mourning, but also purification from sin and uncleanness. Where in the world is God's grace needed today? What difference can it make when people cooperate with God's grace? Where in your own life do you most need God's grace? What will it mean for you to cooperate with God's grace?
Galatians 2:16, 19-21. In this letter to the Galatians, Paul is writing to the people he converted from paganism to Christianity. He writes to correct some of the errors that have been presented to the Galatians by those Jews who believed that any converts must follow Jewish laws--circumcision and other obligations. Paul proclaims that faith in Jesus Christ and Baptism makes all one in Christ, regardless of one's former state. If you were to name the divisions that exist today what would they be? What injustices do you see in your own society? What have you done or can you do to right those injustices?
Luke 9:18-24.  In today’s gospel, Jesus is in praying in solitude and the disciples are with him. He asks, "Who do the crowds say that I am?" What did Jesus feel as he asked? What answer did he expect, or hope for? And what did he think when the disciples answered: John the Baptist, Elijah, or one of the ancient prophets arisen? Then, the Gospel says, he said, "But who do you say that I am?" Discipleship means continually answering the question that Jesus asks, "Who do you say that I am?"  Name one way in which your life answers who you believe Jesus to be.

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.       Is. 49, 1-6; Lc. 1, 57-66.     Lh. Maria&Giuse
Thứ Ba.        St. 13, 2-18; Mt. 7, 6-14.    Lh. Giuse&Maria/Gđ. Âu Th. Trường
Thứ Tư.       St. 15, 1-12; Mt. 7, 15-20.  Lh. Gioan Bao./Gđ. Bà Võ Chức
Thứ Năm.    St. 16, 1-12; Mt. 7, 21-29.  Như ý
Thứ Sáu.     St. 17, 1-10; Mt. 8, 1-4.       Như ý
Thứ Bảy.       5:30.   
Chúa Nhật.   8&10  

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/ Đỗ K. Loan      Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Ng. Đình Chót          Trần Ngọc Ánh/Ng. Văn Cả
10. Trương V.Minh/ Đỗ Thu Hương  Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban   Văn Nguyễn
Dâng lễ. Gđ. Ng. Danh Đô                                                    James Ngô&Joseph Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng.Đình Chót/Phạm H.Liên     Ng. Ngọc Bảo
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm              Ng. Văn Cả /Ng. Đình Chót
10. Ng. Duy Linh/Ng. Ánh Tuyết     Ng. Văn Hòa/Lê Đình Phong     Paul Nguyễn&
Dâng lễ Gđ.Trần Đồng Công                                               John Trần&Tyler Hoàng 
                                                                                
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 6, 2013
Quĩ Điều Hành. $1,922
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
  1. Vũ Quốc Lương&Bích Hà $ 2,000  (Austin, TX)
  2. Lê Huy Bình&An                 1,000
  3. Trần Thông                              500
  4. Lê Văn Anh&Hương               300
  5. Thân Ngọc Tuyết                     200
  6. Nguyễn Tự Lập                       100
             Tổng cộng:                     $ 4,100

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. (Peter’s Pence)
Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp mừng kính lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô . Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp cho những nạn nhân vì thiên tai, hay những người đang sống trong cảnh nghèo đói, tị nạn, hay bệnh tật.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người rộng lượng, quảng đại cho công việc bác ái này của Đức Thánh Cha.

Bán Đồ Cũ- Garage Sale. 
Để gây quĩ cho chương trình xây dựng Nhà Thờ và Nhà Xứ, giáo xứ sẽ tổ chức bán đồ cũ, garage sale, vào 2 ngày sau đây: Thứ Bảy, ngày 13, và Thứ Bảy, ngày 20 Tháng 7, từ 8 giờ sáng.
      Xin chân thành kêu mời mọi người tích cực tham gia, giúp đỡ và cung cấp những vật dụng có thể bán được như quần áo, giày dép, bàn ghế, đồ điện tử, máy móc, dụng cụ làm vườn và vật dụng trong nhà như: dĩa, nồi, song, chảo, chăn mền.  Thời gian nhận những vật dụng là Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Sáu, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và sau các Thánh lễ Chúa nhật.  Xin đưa đồ và vật dụng đến hội trường.  Những gia đình nào cần phương tiện chuyên chở, xin liên lạc với anh Hải ( 918 ) 830 5322 ,  anh Trực ( 918) 607 2739 , và anh Trung ( 918 ) 853 2835.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với quí anh trên đây.

Hội Hiền Mẫu.  
Hội bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này, để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn những người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn, cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ. Kêu gọi mọi người nhiệt tình mua ủng hộ, và xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bí Tích Xức Dầu Thánh.
Sẽ có nghi thức xức dầu thánh cho những người già yếu hay bệnh tật vào các Thứ Bảy thứ hai hàng tháng, trong Thánh lễ 5 giờ 30 chiều.  Nghi thức Xức dầu lần tới vào tháng 7 sẽ là Thứ Bảy, ngày 13.  Nếu ai muốn lãnh nhận Bí tích này, xin mời tham dự.

Cám Ơn.   Xin cám ơn các em trong nhóm Humble Bees và chị Đinh Hồng Huê đã hy sinh giúp thực hiện các quà cho ngày Hiền Phụ tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các em.

Cần Thịt Hộp. 
Tại một số địa điểm phát thức ăn cho những người nghèo trong thành phố và vùng phụ cận, cần nhiều lon thịt hộp và những thức ăn đóng hộp.  Nếu ai muốn giúp đỡ, xin để vào thùng ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng không đưa đến những lon đã hết thời hạn. Xin thành thật cám ơn.

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.  Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn một số người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....