Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 13 Thường Niên. Năm C. Số 443

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 1V. 19, 16-21. Trong bài đọc 1 trích sách Các Vua, Thiên Chúa kêu gọi ông Êlisê làm ngôn sứ thay cho ông Êlia.  Ông dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia.  Ông đã nêu gương sãn sàng hy sinh theo Chúa cho chúng ta. 
Bài đọc 2. Gl. 5, 1-18. Trong đoạn thư gởi dân chúng thành Galata, thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do.  Bởi vậy, chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không nên lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt.
Tin Mừng. Lc. 9, 51-62. Chúa Giêsu dạy ai muốn làm môn đệ của Người phải đặt trọng tâm và đường lối của Người trên hết và trước tiên. Người còn dạy phải sống như Người: có lòng quảng đại tha thứ như Người đã thương tha cho dân làng Samari, và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Người, hiến mạng sống vì phần rỗi nhân loại.

Đáp ca: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

Kinh thánh tuần tới:  Is. 66, 10-14; Gl. 6, 14-18; Lc. 10, 1-9.

Suy Niệm.  Cuộc đời dệt bằng những ước mơ, đan kết bằng những chọn lựa, làm nên cuộc sống riêng tư của mỗi người. Chúa Giêsu cũng đã dứt khoát vâng theo thánh ý Chúa Cha, chọn lựa kiếp sống làm người để sống cho loài người. Chọn lựa của Ngài được dệt nên bởi muôn vàn hy sinh và đau khổ. Ngài hòa đồng với mọi hạng người trong xã hội Do Thái lúc đó, ngọai trừ tội lỗi. Người Kitô hữu, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc bình an thật sự, và xây dựng Nước Chúa, cũng phải có những quyết định, chọn lựa dứt khoát và khó khăn, phải hy sinh, có lòng quảng đại và hiệp nhất. Đi theo Chúa đòi hỏi người Kitô hữu phải từ bỏ nhiều điều, từ bỏ tận căn những quyến rũ của tội lỗi, từ bỏ mình là những hành động và việc làm trái với giáo huấn của Chúa, từ bỏ những thói hư tật xấu, trong đó có những sự kiêu căng, tự ái và ích kỷ của con người. Và để dứt khoát làm được những việc đó phải có ơn Chúa, phải có ý chí vững mạnh. Thường thì chúng ta có khuynh hướng chọn sự thoả mãn, dễ dãi, tự do, thích hợp và dễ dàng hơn, nhưng không đem lại bình an và tốt đẹp tương lại. Ít ai thích đi con đường hẹp, hay vào cửa hẹp, những con đường này, hôm nay khó khăn, nhưng sẽ mang lại bình an và hạnh phúc đích thực mai sau. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm đi theo con đường và sống thánh ý Chúa.

Reflection.
1 Kings 19:16b, 19-21. Today we hear the dramatic story of the prophet Elijah appointing his successor. At God's command, Elijah chooses Elisha to take his place. Elijah throws his cloak, the symbol of his prophet's vocation, over Elisha's shoulders. With no questions asked, Elisha immediately says farewell to his family and destroys his oxen and plow. He drops everything to follow God's call.  What are you called to do today for God? How will you show this week that you are called by God to do good?
Galatians 5:1, 13-18. In our second reading, Paul reminds the Galatians that Christians have been called to live in freedom. Those who have accepted Christ follow his example of love. Those who listen to the "flesh", whatever urges them to act against God's will, are still slaves. They act against their own best interests when they listen to the voice of selfishness. Saint Paul warns us that being a negative influence has its consequences. He calls it "destruction." Think of some examples of negative thoughts and actions. How can they hurt the very person who gives them a place in his or her own life or uses them against others?
Luke 9:51-62. Jesus is on his way to Jerusalem. He is preparing himself to face suffering and death. He forgives the Samaritans who refuse to welcome him, showing his disciples how to behave toward their enemies. He then responds to three different people who want to follow him. Does he say, "Come with me and all will be well?" Not at all. Jesus tells them right up front that the cost of becoming his disciple is high. That cost may include giving up home, family, and means of income. Jesus asks us to keep looking straight ahead as we follow him. How do you show you trust Jesus to lead you "straight ahead?"

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.       St. 18, 16-33; Mt. 8, 18-22.    Như ý
Thứ Ba.        St. 19, 15-29; Mt. 8, 23-27.    Như ý
Thứ Tư.        Ep. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29.  Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Năm.     St. 22, 1-19; Mt. 9, 1-8.         Lh. Phao-lô&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.      St. 23, 1-19; Mt. 9, 9-13.        Tạ ơn/Gđ. Bà Huyền Trần
Thứ Bảy.       5:30.    Lh. Maria&Giuse&Maria
Chúa Nhật.   8&10   Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng.Đình Chót/Phạm H.Liên    Ng. Ngọc Bảo
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm             Ng. Văn Cả
10. Ng. Duy Linh/Ng. Ánh Tuyết     Ng. Văn Hòa/Lê Đình Phong     Paul Nguyễn&
Dâng lễ. Gđ. Trần Công Đồng                                             John Trần&Tyler Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30    Hội Hiền Mẫu                         Ng. Đình Chót
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga          Trần Ngọc Ánh
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Thảo Hiền   Ng. Thanh Ban; Lê Viết Thắng     Thomas Ng.
Dâng lễ Gđ. Phạm Ngọc Đức                                         Aaron Nguyễn&Arthur Ng.
                                                                                                                                                                                                      
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 6, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,030.
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. gia đình #213        1,000
  2. Anthony Nguyễn     100
  3. Nguyễn Văn Phước 100
  4. Trần Quốc Hiệp       100
  5. Bùi Minh Hoàng       50
           Tổng cộng:       $1,350

Hân Hoan Chào Mừng.
Tuần này linh mục quản nhiệm đi vắng, và trong chương trình tham gia truyền giáo của địa phận, giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Mai Trọng Minh, đại diện địa phận Xuân Lộc, Việt Nam, đến dâng các Thánh lễ cùng với mọi người trong giáo xứ, và chia sẻ những cộng việc mục vụ của địa phận Xuân Lộc. Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho công việc mục vụ của cha.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô. (Peter’s Pence)
Trong lần xin tiền thứ hai tuần vừa qua cho qũi Đồng Xu Thánh Phê-rô đã thu được số tiền là $1,193.  Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bán Đồ Cũ- Garage Sale. 
Xin chân thành cám ơn tất cả những người đã tham gia giúp đỡ và cung cấp những vật dụng cho cuộc bán đồ cũ, garage sale, sắp tới.  Xin chú ý!  Giáo xứ vẫn tiếp tục nhận những vật dụng sau các Thánh lễ Chúa nhật, cho đến ngày bán. Xin đưa vật dụng đến trước cửa hội trường.  Những gia đình nào cần phương tiện chuyên chở, xin liên lạc với anh Hải ( 918 ) 830 5322,  anh Trực ( 918) 607 2739, và anh Trung ( 918 ) 853 2835.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với quí anh trên đây.  Ngày garage sale, 2 ngày sau đây: Thứ Bảy, ngày 13, và Thứ Bảy, ngày 20 Tháng 7, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Hội Hiền Mẫu.  
Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội thu được số tiền là $1,392.  Xin chân thành cám ơn những người đã hy sinh giúp đỡ nấu những món ăn, cộng tác với hội trong công việc xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ chiều.  Xin mời mọi người tham gia để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.
Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham gia để cầu xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa và ban ơn, để trở thành những gia trưởng theo gương mẫu của thánh Giuse, Quan Thày của giáo xứ.

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.  Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn một số người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.   Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 8 đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: ‘’Phúc cho Bà là kẻ đã tin’’ (Lc. 1. 45). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.  
      Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu; 5 giờ chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....