Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm C. Số 444

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 66, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại sự việc Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia đến báo cho dân Chúa biết: Người sẽ thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ.  Người sẽ làm tất cả để giúp họ như lòng họ mong ước.
Bài đọc 2. Gl. 6, 14-18. Trong bài đọc 2 trích thư gởi người Galata, Thánh Phaolô tuyên bố thập giá Chúa Kitô là niềm vinh dự và là ơn cứu độ của nhân loại.  Muốn giảng đạo kết quả, cần phải cậy vào thập giá Chúa.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 10, 1-20. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng, bảo các ông cầu xin Chúa Cha ban thêm người truyền giáo, và dạy các ông sống khiêm tốn khó nghèo.  Các ông đã ra đi rao giảng, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp nên được ghi tên trên Nước Trời. 

Đáp ca: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Kinh thánh tuần tới:  Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37.

Suy Niệm.  Trên đường lên Giêrusalem, sau khi đề ra những điều kiện để trở nên môn đệ đích thực, Chúa Giêsu liền sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin mừng.  Lời căn dặn của Chúa Giêsu khi sai 72 môn đệ ra đi so với những lời Người dùng trước đó để nói với 12 Tông đồ chi tiết và rõ ràng hơn nhiều. Lý do để Chúa sai các ông đi rao giảng Tin mừng là vì “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.  Chúa Giêsu đã không ngần ngại loan báo cho các môn đệ biết trước những gian nan khốn khó đang sẵn chờ các ông ở phía trước. Hành trình của các ông ra đi được ví như “chiên con đi vào giữa bầy sói.” Sứ giả của Thiên Chúa một khi ra đi thì cần phải chấp nhận đi vào những hoàn cảnh khó khăn và thử thách, đi đến những nơi mình không muốn, và ngay cả liều mất mạng sống nữa, vì niềm vui chính là được chính Chúa Giêsu tin tưởng trao phó cho công việc loan báo sứ Tin mừng- sứ điệp của tình yêu. Họ vui mừng và tự do chấp nhận ra đi vì họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa mời gọi và thúc bách họ. Họ hoàn toàn tự do và vui vẻ ra đi bởi họ hiểu rằng tình yêu là một lời mời gọi chứ không bao giờ là một sự cưỡng bức. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo chân các môn đệ tiếp tục ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô giữa lòng nhân loại. Bản chất của Giáo hội Chúa Kitô chính là sứ vụ truyền giáo. Vì thế, chúng ta không ngừng cầu xin Chúa ban cho Giáo hội thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta ý thức hơn nữa sứ mệnh mà Chúa và Giáo hội mời gọi trở thành chứng nhân rao giảng Tình yêu Thiên Chúa cho muôn người.

Reflection.
Isaiah 66:10-14c.  The baby is completely happy in its mother's arms. That is the image used in today's first reading to tell the Israelites how happy they will be when Jerusalem is restored. The holy city is like their mother. She knows how much they have suffered in exile. Now she will comfort and nourish them. And God will comfort them like a mother, too, and once again shower them with good gifts. Do you ever think of God as a mother, ready to carry you and comfort you?
Galatians 6:14-18. Some of the Christians of Galatia thought that they should follow all the regulations of the Old Testament. Paul tells them that they do not have to follow ritual laws like circumcision. They have been "created anew" in Jesus Christ. Like Paul, they should trust in the cross of Jesus and boast of nothing but their faithfulness to the Lord. Rituals are very important to us. The Sacraments we receive are ritual actions that carry God's grace. Weddings, baptisms, and funerals help us find God in our lives. The Eucharist strengthens us each week to live our lives in the power of Jesus Christ. But we bring something very important to these rituals. We bring our faith. Faith is God's gift to us. By faith we say yes to God. Think about the way you celebrate the Sacraments and other rituals of the Church. How do they help you say yes to God?
Luke 10:1-20. The harvest (people who have not heard the good news of the gospel) is ready right now. Jesus instructs the disciples to go quickly and travel light. They are to spread his peace, cure the sick, and proclaim the reign of God. How are we carrying out Jesus' message of love and peace and justice and hope in our world today?

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.       St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.    Các Lh. Mồ côi/Gđ. Ac Hùng&Yến
Thứ Ba.        St. 32, 22-32; Mt. 9, 32-38.     Maria&Giuse
Thứ Tư.       St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.       Lh. Tô-Ma/Gđ. Ac. Hùng&Yến
Thứ Năm.    St. 44, 18-21; Mt. 10, 7-15.    Lh. Giuse/Gđ.Ac. Hùng&Yến
Thứ Sáu.     St. 46, 1-30; Mt. 10, 16-23.     Lh. Phê-rô/Gđ. Ac. Hùng&Yến
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Catarina/Gđ. Ac. Hùng&Yến
Chúa Nhật.   8&10  Lh. Tê-rê-sa/Gđ. Ac. Hùng Yến

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                          Ng. Đình Chót
8. Đinh Trấn/Vương Kim Nga          Trần Ngọc Ánh
10. Phạm Văn Tiến/Ng. Thảo Hiền  Ng. Thanh Ban; Lê Viết Thắng      Thomas Ng
Dâng lễ. Gđ. Phạm Ngọc Đức                                         Aaron Nguyễn&Arthur Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng. Văn Quí/Vũ Th. Chung    Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Chót/An Phạm                Ng. Văn Cả              
10. Vũ Cẩm/Ng. Ngọc Yến              Lê Đình Phong; Trần V. Thái       Alex Nguyễn
Dâng lễ Gđ. Huỳnh Tiến Dũng                                        Long Ngô&Johnathon  Ng                                                                                                                           
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 30 tháng 6, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,149
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Gia đình#213             1,000
  2. Trần Vincent&Mi-Le   100
  3. Huỳnh Tiến Dũng        100
  4. Nguyễn Đình Chót      100
  5. Bùi Thị Gẫm                 50
          Tổng cộng:             $1,350

Thông Báo Địa Chỉ Mới Website Giáo Xứ.
Xin thông báo: vì vấn đề kỹ thuật, địa chỉ trang web của giáo xứ (www.gxgiusetulsa.com) đã bị chiếm đoạt, và đang bị rao bán. Vì số lượng người vào và đọc những bài viết trong trang web rất nhiều, và trải rộng khắp nơi trong nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên số tiền rao bán cao! Trang web của giáo xứ đã chuyển sang một địa chỉ mới có tên sau đây: www.gxgiusetulsa.net.  Nếu muốn biết những tin tức, sinh hoạt của giáo xứ được đăng trong tờ Tin mừng, hay những bài đọc trong Thánh lễ hàng ngày, hàng tuần, cũng như Kinh Thánh, giáo luật, giáo lý, thánh ca và kinh nguyện phụng vụ hàng ngày, xin vào trang web. 

Bán Đồ Cũ- Garage Sale.   Xin chân thành cám ơn tất cả những người đã tham gia giúp đỡ và cung cấp những vật dụng cho cuộc bán đồ cũ, garage sale. Vì số lượng vật dụng nhận được rất ít cho một cuộc garage sale lớn, và ngày bán gần đến, cho nên cần sự hy sinh tham gia giúp đỡ của tất cả mọi người trong giáo xứ.  Giáo xứ vẫn tiếp tục nhận những vật dụng sau các Thánh lễ Chúa nhật, cho đến ngày bán. Xin đưa vật dụng đến trước cửa hội trường.  Những gia đình nào cần phương tiện chuyên chở, xin liên lạc với anh Hải ( 918 ) 830 5322,  anh Trực ( 918) 607 2739, và anh Trung ( 918 ) 853 2835.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với quí anh trên đây.   Ngày garage sale, 2 ngày sau đây: Thứ Bảy, ngày 13, và Thứ Bảy, ngày 20 Tháng 7, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Công Tác Giáo Xứ Mùa Hè.  Vào những tháng mùa Hè, giáo xứ cần nhiều người phụ giúp để sửa chữa, bảo trì cơ sở và gìn giữ khu vực nhà thờ được khang trang sạch sẽ.  Ban bảo trì chân thành mời mọi người hy sinh thời giờ, công sức giúp đỡ và cộng tác để làm những công việc như trên, vào mỗi sáng Thứ Bảy, bắt đầu từ 9 giờ sáng.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn một số người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.   Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 8 đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: ‘’Phúc cho Bà là kẻ đã tin’’ (Lc. 1. 45). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự sùng kính Mẹ Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. 
Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu; 5 giờ chiều Thứ Bảy.  Chỉ có 1 Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật.

Buổi Gặp Gỡ Về Phương Pháp Tĩnh Tâm Theo Thánh I-Nhã, Dòng Tên, Cho Đời Sống Hàng Ngày. (IGNATIAN RETREAT IN DAILY LIFE (RIDL) MEETING).
Any adult interested in learning more about the RIDL program is invited to attend an informational meeting on Monday, July 22 at 6:00pm at the Kaiser Library, 5202 S. Hudson Avenue.  You’ll hear from retreat facilitators and spiritual directors as well as former retreatants about the RIDL experience.  Includes a Q&A session. Based on the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, the 30-week retreat is a time set apart in the midst of everyday life to grow closer to God.  It runs in Tulsa from October 2013 through April, 2014. Come learn more. No reservations required.  Questions:  Katie Boudreau, kboudreau7@cox.net or 918-748-8546.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....