Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Đức Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II sắp được phong hiển thánh

VATICAN - Đức Gioan XXIII và ĐGH Gioan Phaolô II sắp được phong hiển thánh trong tương lai gần đây.

Trong thông cáo công bố hôm 5-7-2013, Bộ Phong Thánh cho biết với sự chấp thuận ĐTC Phanxicô, Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lợi chuyển cầu của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Ngoài ra, ĐTC cũng phê chuẩn ý kiến thuận của Hội đồng Hồng y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho Đức Gioan XXIII tuy rằng không có phép lạ thứ hai của ngài.

ĐTC cũng sẽ triệu tập một Công nghị Hồng y về việc phong thánh trong đó có hai vị Giáo hoàng vừa nói. Trong công nghị đó, ngài sẽ công bố ngày cử hành lễ tôn phong.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, giải thích rằng Đức Gioan XXIII sẽ được phong hiển thánh mà không cần phải có phép lạ thứ hai. Ngài đã có một phép lạ khi được phong chân phước. Các nhà Thần học và Giáo luật từ lâu vẫn tranh luận về việc có cần phép lạ thứ hai nữa không để được phong hiển thánh. Dầu sao quyền quyết định vẫn tùy thuộc ĐTC và nay Đức Phanxicô đã chấp thuận ý kiến thuận của các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh.

Cũng ngày 5-7-2013, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của Chúa nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Alvaro del Portillo, GM Bề trên Giám hạt Tòng nhân Opus Dei (1914-1994) người Tây Ban Nha. Một phép lạ khác của vị tôi tớ Chúa Speranze di Gesù, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các Nữ Tỳ Tình Yêu Thương Xót và dòng các Nam Tử Tình Yêu Thương Xót (1893-1983).

Có 5 sắc lệnh khác nhìn nhận các cuộc tử đạo của nhiều vị tôi tớ Chúa trong thời nội chiến 1936-1939 ở Tây Ban Nha, sau cùng là 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa.
G. Trần Đức Anh OP

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....