Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 17 Thường Niên. Năm C. Số 447

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. St. 18, 20-32. Bài đọc trích sách Sáng thế thuật lại chuyện dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề.  Thiên Chúa định phạt họ, nhưng ông Abraham cầu xin Chúa tha.  Chúa sẵn sàng tha thứ nếu thành đó có một ít người công chính.  Đó là nội dung của bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Cl. 2, 12-14. Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép Rửa chúng ta được sống lại như Chúa Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận. Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.
Phúc âm. Để dạy các tông đồ và mọi người chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu khẳng định phải có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững bền, lòng mến thiết tha, và thân thưa với Cha trên trời bằng Kinh Lạy Cha.  Đó là nội dung bài Tin Mừng.   
       
Đáp Ca: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. 

Kinh thánh Tuần Tới: Kn. 18, 6-9; Dt. 11, 1-19; Lc. 12, 32-48.

Suy niệm.  Hội Thánh dùng kinh Lạy Cha như là hơi thở của lời cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện, đọc kinh Lạy Cha nhiều lần và có thể hằng ngày, nhưng chúng ta  có thái độ thế nào? Đọc một cách máy móc hay cầu nguyện hết mình, hết tâm tình như Chúa Giêsu? Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dậy chúng ta phải cầu nguyện thế nào, cầu nguyện làm sao? Chúng ta phải xin điều gì trước, điều gì sau. Chúng ta nên làm những điều gì và nên tránh những điều gì? Tin Mừng hôm nay ngoài  việc  Chúa dậy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, Chúa Giêsu lại đưa ra dụ ngôn: “Xin bánh ban đêm” để dậy chúng ta phải có thái độ kiên trì, nhẫn nại trong khi cầu nguyện. Sở dĩ Chúa muốn như thế vì  Ngài muốn củng cố đức tin chúng ta, và giúp chúng ta nhận ra đức tin của chúng ta như thế nào.  Đức tin của chúng ta có vững chắc hay hời hợt, thiếu kiên trì, thiếu kiên nhẫn. Khi chúng ta cầu xin, Chúa luôn nghe lời chúng ta, nhưng ban lại là cách khác của Ngài. Chúa thấy điều gì cần Ngài sẽ ban cho chúng ta theo ý định của Ngài. Do đó, điều chúng ta xin mà không được không phải Chúa không nhậm lời nhưng Ngài thấy điều gì cần hơn, Ngài ban cho trước. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta cầu nguyện chúng ta luôn luôn phải tin tưởng, cậy trông và phó thác cho tình thương quan phòng  của Chúa.

Reflection.
Genesis 18:20-32Could the author of Genesis have come up with a better story to show the power of prayer and just how merciful God is? Here we see Abraham pleading with God, praying a beautiful prayer for mercy. Abraham's prayer shows us how close he was to God. It also shows that God always listens to our prayers. God's mercy is so great! What does justice and mercy mean to you? Our natural tendency is to get even with those who hurt us, to administer our own kind of "justice." What does this story have to say about that?
Colossians 2:12-14. When you were baptized, you were freed from sin and given new life through water and the Holy Spirit. It is this new life of grace that Paul speaks of today. He reminds Christians that Jesus has canceled the "debt" of our sins by his death on the cross. Our new life is not just something for later, after we die. It begins now! How can you show your gratitude to Jesus this week for dying and rising for us?
Luke 11:1-13. What a wonderful scene Luke paints for us today! The disciples watch Jesus at prayer. They see how much prayer means to him. One of them gets up the nerve to ask, "Lord, will you teach us to pray?" And Jesus responds by sharing the Lord's Prayer with them. (This is a shorter version than the one we pray from Matthew 6:9-13.) Then Jesus completes his lesson prayer by telling two parables. The first urges us to persist in prayer. The second reminds us that we do not always pray for the right things. God knows best how our prayers should be answered. Imagine that you are in the group of disciples who asked Jesus to teach them to pray. Are you surprised that this prayer seems so simple and easy? 

Bài Đọc Và Ý Lễ. 
Thứ Hai.       Xh. 32, 15-34; Mt. 13, 31-35.    Xin bình an&Mạnh khỏe
Thứ Ba.        Xh. 33, 7-11; Mt. 13, 36-43.       Lh. Phanxicô&Anna/Gđ. Nguyễn Ry
Thứ Tư.        Xh. 34, 29-35; Mt. 13, 44-46.    Kính Bổn Mạng/Nhóm Linh Thao
Thứ Năm.     Xh. 40, 14-36; Mt. 13, 47-53.    Lh. Giuse
Thứ Sáu.       Lv. 23, 1-11; Mt. 13, 54-58.      Lh. Ôbà Nội ngoại/Gđ. Nguyễn Ry
Thứ Bảy.    5:30. Lh.Giuse/Tang quyến-  Lh.Anna&Lh.nội ngoại/Phạm B. Nghiêm 
Chúa Nhật.   8&10  

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể     Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Nguyễn B. Hồng           Nguyễn Ngọc Bảo
8. Nguyễn Đình Chót/Vương K. Nga  Nguyễn V. Cả    
10. Nguyễn Tr. Hải/Lê Thanh Xuân    Ng. Văn Hòa; Ng.Thanh Ban    Johnny Đặng   
Dâng lễ. Gđ. Ng. Văn Giá                                                   James Ngô&Văn Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30   Hội Hiền Mẫu                     Ng. Đình Chót                           
8. Ng. Văn Cả/An Phạm               Trần Ngọc Ánh
10. Ng. Th. Ban/Ng. Ánh Tuyết    Lê Đình Phong; Lê Viết Thắng    Joseph Nguyễn
Dâng lễ Gđ. Lại Giang                                                   Tyler Th. Hoàng&John Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 7, 2013
Quĩ Điều Hành. $1,881
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
  1. Vũ Quang             1,500
  2. Nguyễn Văn Phi      300
  3. Lê Viết Thắng          200
  4. Trương Văn Thanh  100
  5. Phạm Liên               100
  6. Trần Văn Sinh         100
  7. Lê Đình Phong          50
        Tổng cộng:           $2,350

Họp Các Giáo Lý Viên Và Thày Cô. 
Xin các giáo lý viên và thày cô vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 sáng, Chúa nhật tuần này bên hội trường, để chuẩn bị chương trình, chia lớp và biết những chi tiết cần thiết.  Và xin kêu gọi những ai có lòng thương yêu, lo lắng và chú ý đến đời sống tôn giáo của con cái, cháu chắt, thế hệ tương lai, cũng như những người có khả năng hay muốn tham gia, giúp đỡ chương trình giáo lý và Việt ngữ, tham dự buổi họp này. 

Ngày Khai Giảng. Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 8.  Sau nghi thức khai giảng, sẽ có buổi họp cho các phụ huynh, cha mẹ.  Xin tất cả phụ huynh có con em ghi danh vui lòng tham dự buổi họp này.

Ghi Danh Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  Xin thông báo!  Sẽ có ghi danh các lớp giáo lý và Việt ngữ niên khóa 2013-14, sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này  bên hội trường. Để biết số lượng sách cần phải mua, xin các phụ huynh cha mẹ mau mắn ghi danh các em vào những ngày nêu trên.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng. Xin các gia trưởng trong giáo xứ hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu tháng tuần này, lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ, để xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa đời sống, và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu. Trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,540.  Số tiền này sẽ được xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả hội viên và mọi người đã cộng tác trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ chiều.  Xin mời mọi người tham dự.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.    
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 8 đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8. Có những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Nếu tham dự cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, xin đi vào hàng ngũ của giáo xứ.
Xin chú ý! Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, nên sẽ không có những Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, / 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy. / Chỉ có 1 Thánh lễ lúc 6 giờ chiều Chúa nhật.
Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Xin chú ý! Thứ Năm Ngày 15 tháng 8 là ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ buộc. Tất cả mọi người Công giáo phải tham dự Thánh lễ trong ngày này. Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 6 và 8 giờ tối tại giáo xứ.

Bí Tích Xức Dầu. Thứ Bảy tuần thứ hai, ngày 10, trong Tháng 8, trùng với đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công, cho nên nghi thức xức Dầu Thánh sẽ được dời vào Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, ngày 17.

Bán Đồ Cũ- Garage Sale. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã tham gia chuẩn bị, giúp đỡ trong việc sắp xếp, chuyên chở, bán, và cung cấp những vật dụng cho cuộc gây quĩ bán đồ cũ, garage sale, vừa qua. Số tiền thu được trong 2 kỳ bán là $4,378.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cám Ơn. LM Giuse Vũ Quốc Hưng, giáo xứ Kon Xơmluh, thuộc giáo phận Kontum, và dì Maria Nguyễn Ngoc Ha, dòng nữ Đa Minh Rôsa Lima, hiện đang trông coi các em thuộc dân tộc Jrai và Bahnar, chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của tất cả các em trong giáo xứ, qua chương trình Ly Tình Thương, đã giúp tài chánh cho việc học hành của các em nghèo tại quê nhà.  Và xin cám ơn anh Trần Thanh Hiền đã chuyển số tiền (tổng cộng $1,000.00) đến các nơi kể trên.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....