Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm C. Số 458

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ SáuThánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 2V. 5, 14-17. Ông Naaman là một quan tướng ngoại đạo xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, nhờ làm theo lời ngôn sứ Êlisê dạy bảo.  Ông cám ơn ngôn sứ và tin vào Thiên Chúa.  Đó là bài học cho chúng ta và là nội dung bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ 2 hôm nay.
Bài đọc 2. 2Tm. 2, 8-13. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, kiên tâm chịu đau khổ vì đức tin với Người, chúng ta sẽ được vinh quang với Người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 17, 11-19. Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có 1 người trở lại cám ơn và tôn vinh Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo.  Chúng ta có biết cám ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Người đã ban cho chúng ta không? Và bằng cách nào?

Đáp Ca: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Kinh thánh tuần tới:  Xh. 17, 8-13; 2Tm. 3,14-4,2; Lc. 18, 1-8.

Suy Niệm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy 10 người được Chúa Giê-su chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn Ngài. Và mỉa mai thay, người biết ơn đó lại là một người ngoại giáo! Điều này làm ta phải tự hỏi: người Ki-tô hữu có nhiều tâm tình biết ơn hơn các tín đồ tôn giáo khác không? Nếu ta không tốt bằng họ hoặc không hơn họ, thì việc chúng ta nỗ lực truyền giáo cho họ quả thật có phần nào nực cười! Việc Chúa Giê-su – với tư cách là thầy dạy về tâm linh – đã trách móc 9 người vô ơn kia không biết tạ ơn Thiên Chúa cho thấy: rõ ràng là lòng biết ơn không thể nào thiếu được trong đời sống Kitô hữu, đời sống hướng về sự toàn thiện. Không những thế, nó có thể là căn bản cho một lương tâm đúng đắn. Một người vô ơn, thường xuyên vô ơn, khó có thể có một lương tâm tế nhị và đúng đắn. Nhưng mỉa mai thay, biết bao người mang danh theo Chúa lại tỏ ra vô ơn với những người làm ơn cho mình nhiều hơn người thường! Chúng ta đã làm điều gì thực tế hay sẽ thực hiện để tỏ lòng cảm tạ, đội ơn tình yêu thương của Thiên Chúa?

Reflection.
2 Kings 5:14-17.  Today's reading is the high point of an unusual story from the Book of Kings. Naaman is a war hero and a commander prized by the king of Aram. When Naaman is afflicted with leprosy, a captured Israelite child says that he can be healed by the prophet of Yahweh. Naaman is desperate. So he turns to the prophet Elisha for help. When the commander washes in the Jordan River as instructed by Elisha, he is instantly cured. And he immediately proclaims his faith in Israel's God. What does God ask of you today?
2 Timothy 2:8-13. In this reading Timothy is being cheered on to be like his teacher Paul and be a courageous leader of the Christian community. Paul, who is chained up in prison, insists that no matter what happens to those who preach the gospel, "The word of God is not chained." He is so filled with faith in Jesus that this letter becomes a song of praise. This reading begins, "Remember Jesus Christ, raised from the dead." Why do you think this writer kept the resurrection of Jesus in his mind and heart? Do you ever feel imprisoned or discouraged in any way? How would remembering the resurrection of Jesus help?
Luke 17:11-19. In this story of a miraculous healing, ten lepers cry out to Jesus for help. In Jesus' time, lepers were outcasts of society. Jesus tells them to go show themselves to the priests, who will witness their healed condition and allow them back into society. Only one leper, a Samaritan, returns to Jesus to praise and thank God. This man is not a Jew but a foreigner. Jesus points out that the Samaritan leper has gained something far more important than a physical cure; he has gained his eternal salvation. Did you ever wonder why the other nine lepers did not return to thank Jesus? Try to think of some reasons: one may have hurried back to his family; another may have meant to thank Jesus, but got busy with other things and forgot. Can you think of some other reasons? Do you always thank someone for a gift? Why or why not? How do you do it? When and how do you give thanks to God for his gifts to you?
 
Bài Đọc Và Ý Lễ. 
Thứ Hai.       Rm. 1, 1-7; Lc. 11, 29-32.        Xin tạ ơn/Gđ. Nguyễn Ry
Thứ Ba.        Rm. 1, 16-25; Lc. 11, 37-41     Lh. Phanxicô&Anna/Gđ. Nguyễn Ry
Thứ Tư.        Rm. 2, 1-11; Lc. 11, 42-46.     Xin tạ ơn/Gđ. Mark Nguyễn
Thứ Năm.     Rm. 3, 21-30; Lc. 11, 47-54.   Xin bình an/Gd0. Nguyễn Ry
Thứ Sáu.       2Tm. 4, 17; Lc. 10, 1-9.          Lh. Phêrô&Anna/Gđ. David Trương
Thứ Bảy.       5:30.   Lh. Giuse/Gđ. Nguyễn Trung Trực
Chúa Nhật.   8&10.  Lh. Tổ tiên NN/Gđ.  bà Đinh Tiến Cao
                                   Lh. Giuse/Bđ. Bà Vinh Vũ            
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn    Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung         Ng. Đình Chót
10. Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường   Lê Viết Thắng; Trần V Thái      Johnathon Ng.  
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Đức Hạnh                                              Khoa Ng.&Andrew Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng.Đình Chót/Đỗ Kim Loan  Vũ Đình Hiệu
8. Ng.Văn Cả/Vương Kim Nga       Sơ Ngô Vy
10.   Các lớp giáo lý                      Lê Thanh Xuân; Ng.Trường Giang   Keluc Đặng
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                    Johny Đặng;Bảo Trương

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 10, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,332
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Nguyễn Đức Lợi&Huê   2,000
  2. Lê Văn Thuận                    100
  3. Nguyễn Văn Phước&Hoài 100
  4. Nguyễn Văn Quí                100
  5. Nguyễn Đình Chót             100
  6. Phạm Quang Nam              100
  7. Thái Trần                           100
  8. Bùi Minh Hoàng                 50
  9. Bùi Gẫm                             50
                      Tổng cộng:      $2,700        

Cơ Quan Từ Thiện Địa Phận  Trong các Thánh lễ cuối tuần này sẽ có cuộc vận động tài chánh giúp quĩ điều hành của Hội Bác ái Công giáo địa phận.  Đây là cơ quan từ thiện của địa phận giúp tài chánh, quần áo cho những người nghèo; chỗ ở cho người vô gia cư, bệnh tật, những phụ nữ có thai, và những người mẹ có con sơ sanh không nơi nương tựa. Xin xử dụng và điền những chi tiết cá nhân vào phong bì để ở ghế ngồi, cho vào giỏ xin tiền, hay tùy ý gởi thẳng về theo địa chỉ đã ghi sẵn trên phong bì. Xin mọi người rộng lượng giúp đỡ.

Hội Hiền Mẫu.  Trong chương trình hỗ trợ cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ.  Chân thành cám ơn và xin Chúa trả công.

Người Bệnh Tại Gia Rước Lễ.
Những gia đình nào có bệnh nhân tại gia, không thể đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật được, và muốn chịu Mình Thánh Chúa, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết, số điện thoại: 918-438-1380.  Xin cám ơn.

Xin Thánh Lễ.   Xin chú ý! Những cá nhân hay gia đình nào muốn xin lễ để tạ ơn và cầu nguyện cho linh hồn thân nhân đã hay vừa qua đời, và muốn được đăng theo thứ tự trong tờ Tin Mừng, xin vui lòng xin sớm ít nhất là trước 2 tuần.  Nếu xin trước chỉ 1 tuần, linh mục quản nhiệm sẽ không thể đăng trong tờ Tin mừng được, nhưng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện theo ý muốn, và linh hồn người qua đời sẽ được ghi trong Lời Nguyện Giáo Dân.

Bí Tích Hôn Phối Và Giấy Giới Thiệu.
Những ai muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối tại giáo xứ, hoặc xin giấy giới thiệu để kết hôn  ở nơi khác, cần hội đủ những điều kiện sau đây: 1). Đã ghi tên và đang sinh hoạt trong giáo xứ như tham dự Thánh lễ thường xuyên, dâng cúng, đóng góp… 2). Gặp linh mục quản nhiệm 6 tháng trước, và trình giấy chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức. 3). Nếu tái hôn, phải có giấy Công Bố Tiêu Hôn, hoặc giấy khai tử nếu người phối ngẫu đã qua đời. 4). Đã theo học lớp chuẩn bị Hôn nhân tại giáo xứ hay địa phận. 5). Đã lập thủ tục điều tra hôn phối. Nếu không hội đủ điều kiện ấn định trên đây, linh mục quản nhiệm không có quyền cấp giấy giới thiệu, hay chứng hôn. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo mục chuẩn bị hôn nhân trong trang web của giáo xứ, hay http://www.nguoitinhuu.com/hon-nhan/ch01.html.   Xin mọi người cùng cộng tác để xây dựng và củng cố giá trị hôn nhân của Giáo hội Công Giáo.  

Chương Trình 40 Ngày Cho Sự Sống.
Chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai, và cho sự sống của địa phận bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 3 tháng 11.  Nếu muốn đăng ký 1 giờ cầu nguyện tại công viên Hy vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa, OK, xin vào trang web của địa phận: www.vigilcalendar.com/tulsa. Đức giám mục địa phận Edward J. Slattery sẽ chủ sự một buổi cầu nguyện tại công viên vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, lúc 6 giờ chiều.  Và trong ngày chấm dứt, 3 tháng 11, Đức giám mục cũng sẽ tham dự  buổi  cầu nguyện tại Victory Christian Center, 7700 S. Lewis, Tulsa, OK, từ 4 tới 6 giờ chiều. Xin mời tham dự các buổi cầu nguyện trên. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....