Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm C. Số 460

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                            Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Hc. 35, 15-17, 20-22. Trong bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay, Thiên Chúa nhận lờI cầu nguyện của kẻ mồ côi góa bụa, đặc biệt của những ngườI có lòng khiêm nhường và nhẫn nại.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. 2Tm. 4, 6-19.  Thánh Phaolô sắp được chết vì Chúa.  Ngài không kiêu ngạo, tự tin tự phụ, mà tin tưởng Chúa là Vị Thẩm Phán chí công sẽ thưởng Ngài.  Đó là nộI dung đoạn thư này.
Phúc âm. Lc. 18, 9-14. Tin mừng hôm nay thuật lại hai ngườI vào Đền thờ cầu nguyện.  NgườI biệt phái kiêu căng, không được Chúa nhận lời.  Còn ngườI thu thuế khiêm tốn được Chúa ban ơn và tha thứ tộI lỗi.

Đáp Ca:  Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.

Kinh thánh tuần tới: Kn. 11, 22-12, 2; 2Tx. 1, 11-2, 2; Lc. 19, 1-10.

Suy niệm. Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả hai người lên đền thờ cầu nguyện: Chúa không nhận lời cầu nguyện của người biệt phái nhưng nhận lời cầu nguyện của người thu thuế. Người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện nhưng thực ra là để khoe khoang thành tích. Ông thưa chuyện với Chúa nhưng thực ra là ông đang độc thoại một mình. Ông "tạ ơn Chúa" nhưng thực ra là ông muốn Chúa hãy biết ơn ông. Ông quá tự mãn tự kiêu nên bao việc lành phúc đức của ông theo "cái tôi" bọt bèo của mình mà tan biến hết. Cái tôi của ông quá to, đến nỗi ông chỉ nhìn thấy mình mà không thấy Chúa; công trạng của ông quá nhiều đến nỗi ông chỉ nhìn thấy nó là đức độ của ông chứ không phải là do ơn Chúa; cái tự mãn của ông quá lớn, cho nên ông thẳng thừng khinh miệt anh em. Ngoài ra người Pharisêu đã không nhận ra sự công chính là một ân huệ Chúa ban chứ không phải tự ông mà có, tự ông tuân giữ hoàn hảo các lề luật được. Chính khi tự mãn thiếu khiêm tốn, và nhận sự công chính ấy là của riêng mình thì ngay lúc đó ông đã mất ơn nghĩa với Chúa và không còn công chính nữa. Người thu thuế nhận mình lầm lỗi, ông biết rõ tội mình vô phương cứu chữa, chẳng dám ngước mắt nhìn lên, chỉ biết đấm ngực ăn năn và kêu xin lòng thương xót Chúa. Ông bất lực hoàn toàn, chỉ phó thác cho lòng Chúa khoan dung. Ngay lúc đó, ông đã trở nên công chính bên trong. Chính tâm tình ấy mà Chúa đã nhìn xuống và làm cho ông nên công chính.

Reflection.
Sirach 35:12-14, 16-18. This reading was written at a time when God's people were governed by a foreign ruler. They knew only too well that human rulers often show favoritism. But Sirach reminds the people that God is a just ruler who listens to the poor and the oppressed. Those who are faithful and continue to pray with a humble heart will receive justice from the Lord. Is it important that a teacher or a parent not "play favorites?" Why?
2 Timothy 4:6-8, 16-18. In today's reading, Paul is again in prison waiting to be sentenced. The witnesses who might have helped to free him did not show up when he needed them. Yet he forgives them, knowing that it is the Lord who saves him "from the lion's jaws." Paul feels like a determined athlete who has earned his crown of victory. He does not fear death because he sees it as the door into God's kingdom. People are not perfect. Have you ever been disappointed by the actions of a friend? Have you ever felt rejected or abandoned by a friend? What would you do today if you had a problem or a misunderstanding with a friend?
Luke 18:9-14. How should we approach God in prayer? Jesus tells a wonderful parable today contrasting two ways of appearing before God. The Pharisee is proud and pleased with himself. He looks down on others "less holy" than himself, and he believes that this alone will bring him salvation. But the tax collector really looks at himself. He admits that he is a sinner and begs God to have mercy on him. Because he humbles himself, the tax collector is raised high by God. Being humble is seeing yourself as God sees you: someone who is strong in many ways, weak in other ways, but someone who is always loveable!

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.      Ep. 2, 19-22; Lc. 6, 12-19.       Xin tạ ơn
Thứ Ba.       Rm. 8, 18-25; Lc. 13, 18-21.    Xin bình an 
Thứ Tư.      Rm. 8, 26-30; Lc. 13, 22-30.    Lh. Phê-rô&Anna
Thứ Năm.   Rm. 31-39; Lc. 13, 31-35.        Tạ ơn/Gđ. Ng. Đình Chót
Thứ Sáu.     Lễ Các Thánh  Lh. Anna/Gđ. Achị Đức&Tin
Thứ Bảy.       5:30.  Lh. Giuse/Gđ. Ng. Trung Trực
Chúa Nhật.   8&10.   Các Lh./Gđ. Phạm Bá Nghiêm
                                    2Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy                                            
                                 
Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo
8. Ng. Đình Chót/Anh Nguyễn           Ng. Văn Cả
10. Lê Đình Phong/Ng.Thu Chung   Ng.Trung Hải; Phạm V. Tiến     Văn Nguyễn& 
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Hiền (Uyên)                                         Colin Vũ&James Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Thanh Ban/Nương Ng.     Ng. Đình Chót
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung       Trần Ngọc Ánh
10. Vũ Cẩm/Đỗ Thu Hương            Ng. Văn Hòa;Ng. Thanh Ban           John Trần&
Dâng Lễ: Gđ. Trần Thanh Hiền                                                      Paul &Joseph Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 10, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,042
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. Phạm Nam Hùng&Thúy 1,200
  2. Huỳnh Tiến Dũng             200
  3. Phạm Văn Định                200
  4. Trần Thắng Đồng             100
  5. Bùi Minh Hoàng                 50
            Tổng cộng:             $ 1,750

Lễ Các Thánh. Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, tuần này là lễ Các Thánh, lễ trọng và buộc.  Mọi người Công giáo phải tham dự Thánh lễ vào ngày này.  Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 6 và 8 giờ tối.

Nhóm Gia Trưởng.
Xin chú ý!  Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu tuần này lúc 7 giờ 30, trước Thánh lễ 8 giờ tối.  Xin các gia trưởng và mọi người tham dự.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ, trước Thánh lễ 5 giờ 30 chiều.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Và trong lần bán thức ăn vào Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,424, để xung vào quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.

Tháng Các Linh Hồn.
Đối với người Công giáo, tháng 11 là tháng tưởng nhớ, cảm tạ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân và bạn hữu đã qua đời một cách đặc biệt. Chúng ta nhớ đến và tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục, và nhất là món quà quí báu đức tin mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Chúng ta đáp trả lại những công ơn của các bậc tiền nhân đã qua đời bằng lời cầu nguyện, nhất là ý chỉ cầu nguyện  trong Thánh Lễ. Các linh hồn còn đang trong chốn luyện hình cần đến lòng thương xót giúp đỡ của con cái, cháu chắt và người thân thuộc còn sống nơi dương thế, để chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời. Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, và được đăng thông báo trong tờ Tin mừng, xin vui lòng xin trước, và có thể cho biết rõ ngày muốn xin. 

Học Sinh Trường Mẫu Giáo Thánh Pius X.
Xin cha mẹ phụ huynh các gia đình trong giáo xứ có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.  Xin cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Đổi Giờ.  Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 3 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng, sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ vào tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ, thí dụ khi đi ngủ lúc 11 giờ, thì vặn đồng hồ lui lại 10 giờ.

Bí Tích Hôn Phối Và Giấy Giới Thiệu.
Những ai muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối tại giáo xứ, hoặc xin giấy giới thiệu để kết hôn  ở nơi khác, cần hội đủ những điều kiện sau đây: 1). Đã ghi tên và đang sinh hoạt trong giáo xứ như tham dự Thánh lễ thường xuyên, dâng cúng, đóng góp… 2). Gặp linh mục quản nhiệm 6 tháng trước, và trình giấy chứng chỉ Rửa tội và Thêm sức. 3). Nếu tái hôn, phải có giấy Công Bố Tiêu Hôn, hoặc giấy khai tử nếu người phối ngẫu đã qua đời. 4). Đã theo học lớp chuẩn bị Hôn nhân tại giáo xứ hay địa phận. 5). Đã lập thủ tục điều tra hôn phối. Nếu không hội đủ điều kiện ấn định trên đây, linh mục quản nhiệm không có quyền cấp giấy giới thiệu, hay chứng hôn. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo mục chuẩn bị hôn nhân trong trang web của giáo xứ, hay http://www.nguoitinhuu.com/hon-nhan/ch01.html. Xin mọi người cùng cộng tác để xây dựng và củng cố giá trị hôn nhân của Giáo hội Công Giáo. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....