Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm C. Số 461

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Kn. 11,22-12,2. Thiên Chúa thương yêu mọI loài NgườI đã tạo dựng nên.  Cả những ngườI tộI lỗI NgườI cũng thương nhẫn nại chờ đợI họ ăn năn hối cải trở về để NgườI tha thứ.
Bài đọc 2. 2Tx. 1,11-2,2. Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng vớI ơn gọI làm con Chúa để làm sáng danh Chúa.  Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến.  Đó là nộI dung đoạn thư này.
Phúc âm. Lc. 19, 1-10. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho ông Giakêu và gia đình. Và để đáp lại lòng thương xót, nhân từ của Chúa, ông quyết tâm thay đổI đờI sống, quyết tâm đổI mớI và đền bù gấp bốn thiệt hại do tộI ông gây ra.

Đáp ca:   Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa,
                           con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

Kinh thánh Chúa nhật tuần tới: Mcb. 7, 1-14; 2Tc. 2,16-3,5; Lc. 20, 27-38.

Suy Niệm.
Bài Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện Chúa Giêsu cứu vớt một người tội lỗi là ông Giakêu. Chưa hề gặp Chúa, chỉ được nghe nói về Ngài. Giakêu ước ao được gặp Chúa. Ông bị liệt kê vào hạng tội lỗi nặng, bị loại trừ và không được xã hội chấp nhận, bị khinh khi, miệt thị. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại nhìn khác, Ngài nhìn với con tim nhân hậu, với cái nhìn khoan dung, độ lượng. Ngài hiểu cõi lòng thâm sâu của ông Giakêu. Câu chuyện của Ông Giakêu đã nói lên một thực tại của lòng tin: để đón nhận ơn cao cả của Chúa, người ta phải khao khát thực lòng và muốn đón nhận với lòng biết ơn với lòng tin thâm sâu. Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín thâm sâu là dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu chúng ta, Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta, vẫn chờ đợi chúng ta và muốn sống gắn bó thân mật với chúng ta và muốn ban ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải mau mắn đón tiếp Chúa với tất cả lòng tin của chúng ta và sống sao cho xứng với Tin Mừng và ơn huệ Thiên Chúa trao ban. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết mau mắn quay trở về để qua Bí tích hòa giải chúng con được Chúa tha thứ. Amen.

Reflection.
Wisdom 11:22-12:2In this reading we are presented with a "God's eye view" of the universe and of our own lives. Yet, far from making us and the rest of our world feel small and insignificant, we are reminded of our own dignity and of the great value of everything God has made. Every plant, every animal, every person God made is loved by God and deserves our respect and love as well. Do we love the universe, nature, our world as God the Creator loves them? Do we love ourselves and other human beings as God the Creator loves us? How can we do this?
2 Thessalonians 1:11--2:2. The writer of this letter is encouraging the Christians in Thessalonica. They are in the midst of a conflict. They are being led astray by a false prophet who has told them that the "day of the Lord" has already come! The Church, the body of Christ, is moving forward, always preparing for the kingdom. To whom do you look for encouragement? How can you encourage others?
Luke 19:1-10The incident in today's Gospel may well be a God's eye view of each one of us! We are all "little," like Zaccheus, trying to see Jesus from a distance, and often getting ourselves up into trees or into other difficult situations and needing Jesus to come by and call us back down to earth, back down to an honest relationship with him. "When you come down from there, and admit your need," says Jesus, "we'll talk, heart to heart." How are you like the "old Zaccheus," before he met Jesus? How are you like the "new Zaccheus," after he was found and saved by Jesus? Would you like Jesus to "come to your house?"

Bài Đọc Và Ý Lễ.                                                                                    
Thứ Hai.  Rm. 11, 29-36; Lc. 14, 12-14.    Các Lh.TNNG  -  Bình an/ Ôbà Vàng
Thứ Ba. Rm.12, 5-16; Lc.14,15-24.   Lh.Đa Minh/Mark Ng.- Các Lh/Ôbà Nghiêm
Thứ Tư. Rm.13, 8-10; Lc. 14, 25-33. Lh. Phêrô&Maria  - Lh.Tổ tiên/Bà Lam Trần
Thứ Năm. Rm.14,7-12; Lc.15,1-10.   Lh.Giuse&Maria/Đỗ X.Tuyển- Các Lh.Mồ côi
Thứ Sáu. Rm.15,14-21; Lc.16,1-8.    Lh.Giuse/B.Lam Trần- Mồ côi/Ôb.Vĩnh&Loan
Thứ Bảy. 5:30.    Lh. Giuse/Gđ. Ng.Trung Trực - Lh.AnnêTêrêsa/Gđ. Ô.Ng.V.Dung 
Chúa Nhật.   8&10.  Lh. Maria Ngô Thị Gái/Gđ.Ngô Kim Thoa&Tích 
                    Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy  - Tạ ơn&bình phục /Gđ.Vũ D. Lương                          

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                       Ng. Đình Chót
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung       Trần Ngọc Ánh
10. Vũ Cẩm/Đỗ Thu Hương           Ng. Văn Hòa;Ng. Thanh Ban           John Trần&
Dâng Lễ: Gđ. Trần Thanh Hiền                                                      Paul &Joseph Ng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng. Thanh Ban/Nương Ng.          Nguyễn Trung Trực  
8. Trần Ngọc Ánh/Vương K. Nga         Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết   Lê Đ. Phong; lê Viết Thắng   Aaron Nguyễn   
Dâng Lễ: Gđ. Thân Thị Hiền                                          Thomas Ng.&Thiện Hoàng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 10, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,207
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
  1. gia đình ẩn danh           2,000
  2. Vũ Trần Hà                  2,000
  3. Linnie Nguyễn(gđ#139) 1,000
  4. Trần Công Đồng             600
  5. Lâm Hồng Hải                300
  6. Loan Đỗ                         300
  7. Nguyễn Văn Hinh            200
  8. Trần Văn Sinh                 100
  9. Trương Văn Thanh          100
  10. Nguyễn Đức Toán&Loan 100
            Tổng cộng:             $ 6,700

Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh công sức, thời giờ tham gia và giúp đỡ tổ chức ngày lễ hội mùa Thu tuần vừa qua.  Đặc biệt ông Đinh Tiến Cao cùng quí ông, các anh Quân, Nam, Lợi và mọi người giúp trong ban chuẩn bị thịt; các chị Phượng, Oánh, Linh, Hường và quí chị đã hy sinh nhiều thời giờ chuẩn bị và nấu đồ ăn; quí chị trong nhóm tiếp đồ ăn, quí bà trong Hội Hiền Mẫu, ban hội đồng mục vụ, bảo trì và quí anh trong nhóm vệ sinh và tất cả mọi người giúp đỡ các công việc khác như  chuẩn bị hội trường, trò chơi và dọn dẹp, v.v.  Xin Thiên Chúa trả công ban ơn lành cho tất cả mọi người.  Số tiền thu được là $4,635.

Nghi Thức Xức Dầu Thánh.  Xin chú ý!  Trong Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 9, sẽ có nghi thức xức dầu thánh cho những người già yếu và đau bệnh. Nếu ai muốn nhận, xin tham dự Thánh lễ.

Khám Sức Khỏe Miễn Phí.  Sẽ có một buổi khám sức khỏe miễn phí vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, tại hội trường giáo xứ, cho những ai muốn đo áp xuất cũng như thử đường trong máu, và chích ngừa cảm cúm (từ 7 tuổi trở lên), do một số người trong cộng đồng y tế thành phố tình nguyện giúp, qua sự kết hợp của cô Kathy Nguyễn.  Vì số lượng thuốc chích cảm cúm có hạn, cho nên ban y tế sẽ giúp những người đến trước cho đến khi hết thuốc.  Đây là cơ hội và thời điểm thuận tiện chú ý đến tình trạng và tham khảo bảo hiểm sức khỏe.  Xin chân thành cám ơn cô Cathy Nguyễn, các người trong ban y tế và tiệm Walgreen đã cung cấp thuốc và giúp đỡ tổ chức ngày khám sức khỏe.

Quĩ Xây Dựng NT&NX.  Ban tài chánh của quĩ xây dựng cho biết đã gởi các bao thư dâng cúng đến tất cả gia đình trong giáo xứ tuần vừa qua, để xử dụng cho việc dâng cúng, đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ nhà xứ. Trên bao thư có ghi số tiền đã hy sinh đóng góp, và ban cũng đã cập nhật hóa danh sách những gia đình đã đóng góp, và số tiền tổng cộng thu được cho đến tháng 10 vừa qua.  Xin theo dõi trong tờ báo cáo cuối nhà thờ.  Xin chân thành cám ơn sự quảng đại của tất cả mọi người, và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse và Mẹ La Vang, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người, để cùng hiệp nhất là sáng danh Chúa.

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  Để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu, xin quí cha mẹ vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng 11.  Đây là buổi họp quan trọng và cần thiết để biết chi tiết cần phải có để các em lãnh nhận Bí tích, và việc học hành của con em, đồng thời chuẩn bị cho nghi thức dâng tiến. 

Ca Đoàn.  Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp tới, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi chiều Chúa nhật, bắt đầu từ chiều Chúa nhật tuần này ngày 3, lúc 4 giờ chiều.  Xin mời tất cả các ca viên trong các ca đoàn, và những ai trong giáo xứ muốn tham gia đến tập dượt.   

Học Sinh Trường Mẫu Giáo Thánh Pius X. Xin cha mẹ phụ huynh các gia đình trong giáo xứ có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.  Xin cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Tìm Hiểu Ơn Kêu Gọi. Dòng nữ thánh Bê-nê-đíc-tô tại Tulsa, sẽ tỗ chức một buổi tìm hiểu ơn kêu gọi vào 2 ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 8, 9, cho các thanh nữ từ 18 đến 35 tuổi. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với sơ bề trên Christine Ereiser, e-mail: srchristine@montecassino.org, tel: (918) 746-4207.   

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....