Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm C. Số 462

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  2Mcb. 7, 1-14. Bài đọc trích sách Máccabê hôm nay xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người tin và chết cho đức tin sẽ sống lại để được sống muôn đời.  Đó là niềm tin của bảy anh em Máccabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. 2Tc. 2,16-3,5. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống vững trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Lc. 20, 27-38. Tin mừng hôm nay thuật lại nhóm Xađốc không tin sự sống lại nên đến hỏi Chúa Giêsu.  Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự sống lại và sự sống đờI sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.    

Đáp Ca:  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.  

Kinh thánh tuần tới:  Ml. 3:19-20; 2Tx. 3:7-12; Lc. 21:5-19.

Suy Niệm. Khi những người thuộc phái Xa-đốc đến chất vấn Chúa Giê-su về sự sống lại, Chúa Giê-su khẳng định có sự sống lại và sống đời sau. Ngài dạy rằng có những người được xét là đáng được hưởng phúc đời sau thì không còn chết nữa. Họ giống như các thiên thần. Rồi Ngài cũng trích dẫn sách thánh, đoạn sách nói về Thiên Chúa hiện ra với Mô-sê trong bụi gai, để chứng tỏ rằng Abraham, Isaac và Gia-cóp dù đã chết nhưng vẫn còn đang sống. Mà nếu các vị nầy còn sống, tức là có sự sống đời sau.  Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất quan trọng: nó ảnh hưởng và quyết định cho cuộc sống đời sau. Đời này là nhân, đời sau là quả: nhân nào sinh quả nấy, cây nào sinh trái nấy. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (Mt 7,17-18). Người sống lời Chúa dạy, sống tốt lành, bác ái và quảng đại sẽ được thưởng, người sống ích kỷ, kiêu căng và tội lỗi sẽ bị phạt như thư Rô-ma và sách Khải huyền viết: “Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Rm 2,6; Kh 2,23).   Niềm tin vào sự sống mai sau đem lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho những hy sinh, phục vụ, quảng đại, đau khổ và sự trung thành với Lời Chúa trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta hôm nay. 

Reflection.
2 Maccabees 7:1-2, 9-14. This reading may seem like a strange horror story. But it is an actual account of seven Jewish brothers and their mother who were tortured and killed for their faith. They were martyred during the reign of Antiochus III, a Syrian king who forced the people of God to adopt pagan religious practices. The heroes of today's reading refused to break any of the dietary laws of Moses because they believed in the resurrection. Sometimes it is only in difficult situations that we really know what we believe. What has been difficult for you lately? How have you responded to the difficulty? What does that tell you about your faith in God? What do your actions tell you about yourself?
2 Thessalonians 2:16--3:5. This passage, written to the Christians at Thessalonica, a seaport in Greece, is a prayer that the faith will progress despite persecution. The writer's heart goes out to those who are trying to keep the faith. And he prays that Jesus will console and guard them. Sometimes people think that belief in Jesus will make life easier, and that blessings from Jesus will keep them from all struggle and harm. Jesus never promised a pain-free existence to his followers. Belief in Jesus did not keep the early Christians from persecution. They had to struggle, sometimes to the point of death.
Luke 20:27-38. In this reading from the Gospel of Luke, some experts in the Jewish religion try to trap Jesus. They refuse to believe in the resurrection of the dead. We can see they did not agree with Jesus. To help them go beyond their concerns about matrimony and inheritance, Jesus tells them that in the next life they do not have to get married. All our relations are centered in God. Can you imagine a resurrected life where people won't be divided, but where they will live in harmony with God and each other? How can you help those on earth and those in heaven?

Ý Lễ.                                                                                   
Thứ Hai.    Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Jackie.             Lh. Andrê&Phaolô/Gđ.Lê Thị Thơm
Thứ Ba.     Lh.Phê rô&Anna/Gđ. Đức&Tin     Lh. Mồ côi/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.     Lh. Giuse/Gđ. Long&Mai              Các Lh./Gđ. Vũ Thị Vinh
Thứ Năm.  Lh. Đa Minh&Maria                      Lh. Mồ côi/Gđ. Mark Nguyễn  
Thứ Sáu.  Lh.Tiền nhân – Lh.Giuse&Catarina&Maria&Gioan Bao/Gđ.Toán&Loan
Thứ Bảy. 5:30.  Lh.TTNN/Gđ. Vũ Thị Vinh    Các Lh./Gđ. Phạm B. Nghiêm
Chúa Nhật. Lh.TútXanh&mồ côi/Gđ. Toán&Loan    Lh.ÔbChamẹ/Gđ. Lê T.Thơm
         Lh. Tiền nhân&mồ côi/Gđ. Trần Chiểu     Lh.Têrêsa&Đôminicô/Gđ. Khương&Cúc
         Lh. Maria&Giuse/Gđ. Ng. V. Ái     Các Lh./Gđ. Cindy      Lh. Giuse/Bà Lam Trần

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Nương Ng.         Nguyễn Trung Trực  
8. Trần Ngọc Ánh/Vương K. Nga        Ng. Đình Chót
10. Ng.Trường Giang/Ng.Ánh Tuyết  Trần V. Thái; Lê Viết Thắng   Aaron Nguyễn   
Dâng Lễ: Gđ. Thân Thị Hiền                                          Thomas Ng.&Thiện Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Sơ Kim Anh         Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Phạm Ng. An     Ng. Văn Cả
10.  Các lớp giáo lý                     Ng. Trường Giang; Ng. Trung Hải       Long Ngô&
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                 Nathan Vũ&Johnathon Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 11, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,231          Lễ Các Thánh:  $952
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
 1. Nguyễn Văn Bửu        2,000
 2. Nguyễn Công Hải       1,000
 3. Trần Quang Minh         200
 4. Trần Quốc Hiệp            200
 5. Nguyễn Chơn Phán       200
 6. Nguyễn Văn Hòa          100
 7. Nguyễn Thị Ngọc Nga   100
 8. Trần Hoàng Long          100
 9. Hồ Văn Song                 100
 10. Đinh Quang Huy            100
 11. Phạm Minh Tân&Nhung 100
 12. Bùi Minh Hoàng               50
 13. Bùi Gẫm                          50
               Tổng cộng:       $ 4,300

Bán Thức ĂnChúa nhật tuần này, các học sinh trong lớp Kinh Thánh và các em trong nhóm Humble Bees sẽ bán thức ăn để gây quĩ sinh hoạt. Xin mọi người mua ủng hộ các em.

Học Sinh Trường Mẫu Giáo Thánh Pius X. Một lần nữa, xin cha mẹ phụ huynh các gia đình trong giáo xứ có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.  Xin cám ơn sự cộng tác và mau mắn của mọi người.

Hội Hiền Mẫu. Chúa nhật tuần tới, ngày 17, hội cũng sẽ bán thức ăn để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin các hội viên và những người được mời nấu những món ăn vui lòng, và hy sinh nhận lời tham gia cộng tác với hội.  Xin chân thành cám ơn.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Xin các phụ huynh chú ý! Tuần này các em trong nhóm hoạt cảnh Giáng sinh sẽ bắt đầu tập dượt sau các lớp giáo lý và Việt ngữ.  Xin quí cha mẹ phụ huynh đến đón các em về vào lúc 5 giờ chiều.  Thành thật cám ơn quí cha mẹ đã cho phép các em tham dự vào nhóm hoạt cảnh Giáng sinh. 

Kết Thúc Năm Đức Tin và Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo. Chúa nhật, ngày 24, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, và là ngày kết thúc Năm Đức Tin.  Để kết thúc Năm Đức Tin, và nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh Các Thánh Tử Đạo, cha ông, tổ tiên của chúng ta, đã can đảm dùng máu, và hy sinh mạng sống để minh chứng một cách hùng hồn đức tin của các ngài vào Chúa Ki-tô Vua.  Xin mọi người tham dự.

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  Để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu, xin quí cha mẹ vui lòng tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng 11.  Đây là buổi họp quan trọng và cần thiết để biết chi tiết cần phải có để các em lãnh nhận Bí tích, và việc học hành của con em, đồng thời chuẩn bị cho nghi thức dâng tiến. 

Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) Ngày 28 tháng 11 là lễ Tạ Ơn.  Sẽ có 1 Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai tham dự Thánh lễ, xin vui lòng mang theo thức ăn đồ hộp như thịt, rau, đậu, hay những hộp thức ăn mọi thứ, và mì gói, để giúp những người nghèo khổ trong mùa lễ sắp tới, trong thành phố Tulsa.  

Ca Đoàn.  Để chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh sắp tới, ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát vào mỗi chiều Chúa nhật, bắt đầu từ chiều Chúa nhật tuần này ngày 3, lúc 4 giờ chiều.  Xin mời tất cả các ca viên trong các ca đoàn, và những ai trong giáo xứ muốn tham gia đến tập dượt.   

Rao Hôn Phối
 1. Anh Giuse Nguyễn Thông Thái, con ông bà Nguyễn Văn Ngoan, ngụ tại thành phố Morgan, Louisiana, muốn kết hôn với chị Teresa Angela Mai Trần, con ông bà Trần Trọng Hiếu, ngụ tại Tulsa. Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ  vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 11,  lúc  9 giờ sáng.
 2. Anh Gabriel Nguyễn Phú Châu, con ông bà Nguyễn Văn Châu, ngụ tại Arlington, TX, muốn kết hôn với chị Maria Nguyễn Vũ Thảo Hiền, con ông bà Nguyễn Thanh Ban, ngụ tại Tulsa.  Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 11, lúc 2 giờ chiều.
Ai biết những đôi trên đây có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin cám ơn.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....