Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên. Năm C. Số 463

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1Ml. 3, 19-20.  Ngôn sứ Malakia tiên báo rằng: trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa, những kẻ kiêu căng, những người gian tham và ác tâm sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được sáng chói như mặt trời. 
Bài đọc 2. 2Tx. 3, 7-12. Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiều lầm ngày tận thế gần đến mà lười biếng không lo làm việc.  Ngài khuyên họ noi gương Ngài chịu khó làm việc nuôi thân, chu toàn bổn phận đối vớI Thiên Chúa. 
Tin Mừng. Lc. 21, 5-19. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước sự việc thành Giêrusalem hùng vĩ tráng lệ sẽ sụp đổ, và sẽ có chiến tranh, loan lạc, thiên tai, bách hại là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế.  Cần phải chuẩn bị, tin tưởng và kiên trì để được cứu thoát.

Đáp Ca:  Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.  

Kinh thánh tuần tới: 2Sm. 5, 1-3; Cl. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43.

Suy Niệm. Chúng ta đang sống trong một thế giới tạm bợ, mọi sự đều thay đổi, đều qua đi. Không một sự gì thuộc thế giới này tồn tại mãi, cho dù hiện tại chúng có vẻ kiên cố vững chắc. Đức Giê-su đã nói lên chân lý ấy trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: ỀNhững gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Lúc ấy, người Do Thái không thể nào tưởng tưởng được Đền Thờ Giê-ru-sa-lem đẹp và quí giá như thế, kiên cố và vĩ đại như thế, chỉ 40 năm sau (từc năm 70), lại có thể trở thành bình địa. Đây là chân lý quan trọng mà chúng ta cần phải suy gẫm để sống cho phù hợp và khôn ngoan. Đời sống chóng qua, nếu chúng ta cứ tìm và thu gom cho mình những thứ  tạm bợ, thì khi đời sống này qua đi, ta sẽ hoàn toàn trắng tay khi bước vào đời sống vĩnh cửu. Chỉ những gì thuộc về thế giới vĩnh cửu mới tồn tại.  Người khôn thì nhắm lợi ích lâu dài, còn kẻ dại chỉ nhắm lợi ích trước mắt. Thật dại dột những người chỉ biết có lợi ích chóng qua đời này, không nghĩ gì đến hạnh phúc lâu dài đời sau!

Reflection.
Malachi 3:19-20. In today's reading, the prophet is sounding the alarm. Although God's promises have been fulfilled, many have become proud, selfish, and sinful. But the day of judgment will come. Those who do evil will not get away with it forever. Justice will surround them like a blazing oven. While the evil are "burning," the faithful will be warmed by "the sun of justice." How do these prophetic words motivate you? How will you prepare for the day of the Lord?
2 Thessalonians 3:7-12. What would happen if everyone knew when the end of the world was coming? Some early Christians, who believed that Christ was coming again soon, decided to quit work and take it easy. But they are scolded for becoming lazy busybodies and taking advantage of others. They are to work and to remain faithful, for no one knows when the end is coming. In these last weeks of the liturgical year, the Church reminds us of the end of time itself, the end of the world and the beginning of God's new and eternal kingdom. How do you feel about being reminded of the end of the world? Does it make a difference in the way you live your life?
Luke 21:5-19. Jesus warns his followers not to be deceived about the end of the world. The signs of the end (wars, earthquakes, famines) will occur repeatedly. Christians will be persecuted and will not be able to trust even some of their own family members. But Jesus will not abandon them. He will give them the right words to speak when they are on trial. By enduring whatever suffering comes, his disciples will be saved. Though their bodies may be persecuted, their spirits will remain unharmed. What does your faith in Jesus tell you about the end of the world? What does your faith tell you about your personal "end of your world" that we call death? How does your faith in Jesus help you to proclaim your faith in words and actions, no matter what the consequences?

Ý Lễ    
Thứ Hai.   Tạ ơn thánh Giuse – Micae&Anna&mồ côi&Thai nhi 
                 Lh. Đôminicô&Maria (nội)/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Ba.    Các Lh./Lê T.Thơm- Lh.Phaolô/Thông&Loan- Lh.Anna&Micae/Bà Huyền 
Thứ Tư.    Các Lh./Gđ. Phạm V.Tiến – Lh.Maria/Gđ. Thông&Loan  
                 Lh.Đôminicô&Maria (ngoại)/Gđ. Ôbà Đinh T.Cao 
Thứ Năm. Lh.Ôbà TT – Các Lh./Gđ. Cẩm&Châu- Lh.Giuse/Gđ.Thông&Loan     
Thứ Sáu.  Lh.Ôbà NN/Gđ.Long&Mai - Mồ côi/Gđ.Thông&Loan- Tạ ơn Th.Martin
Thứ Bảy. Tạơn Thánh Giuse/Gđ.Cẩm&Châu - Lh.Đa Minh –Các Lh/Thông&Loan
Chúa Nhật. Lh.Đôminicô&Anna/Ôbà Đinh T.Cao – Lh.Vincentê/Gđ.Trấn&Trân                              
                   Lh.Maria&ĐaMinh/Gđ.Khương&Cúc – Lh.Tổ tiên NN/Gđ.Bữu Thu
                   Lh.mồ côi/Gđ. Trần Chiểu  -  Lh.TT nội ngoại/Gđ. Nguyễn Vĩnh&Loan
                   Lh. Tê-rê-sa Hoàng Thị Thoa/Hội đồng mục vụ

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa            Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Sơ Kim Anh         Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Phạm Ng.An     Ng. Văn Cả
10. Các lớp giáo lý                     Ng. Trường Giang; Ng. Trung Hải       Long Ngô&
Dâng Lễ: Các lớp giáo lý                                                 Nathan Vũ&Johnathon Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng.Đình Chót/ Ng.Thị Châu   Ng. Ngọc Bảo
8. Ng. Văn Cả/Anh Nguyễn            Sơ Ngô Vy
10. Ng.Thanh Ban/Ng. Ngọc Yến   Phạm V. Tiến; Lê Đ. Phong         Khoa Nguyễn
Dâng Lễ:   Hội đồng mục vụ                                       Phạm Thắng;Andrew Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 11, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,313
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
1.      Nguyễn Thanh Bảo     500
2.      Nguyễn Minh Nhật     500
3.      Nguyễn Sinh (#140)    300
4.      Ngô Thanh Dũng        300
5.      Nguyễn Văn Phước    100
6.      Phạm Liên                 100
7.      Nguyễn Văn Quí         100
8.      Nguyễn Hồng Diệp     100
9.      Trần Văn Sinh            100
10.  Long Nguyễn (199)      100
11.  Trần Thị Huyển             20
Tổng cộng:           $ 2,220

Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt. Theo lời yêu cầu của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Giám mục địa phận, cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân trong vụ siêu bão Haiyan tại Phi luật tân tuần vừa qua, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các thánh lễ cuối tuần này. Xin mọi người quảng đại để cứu giúp những nạn nhân đang trong tình trạng màn trời chiếu đất và đói khổ có được một niềm an ủi.

Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ Mới.
Sau đây là danh sách 17 quí vị trong Hội đồng mục vụ mới niên khóa 2013-16:
1.      Nguyễn Đức Lợi              Chủ tịch
2.      Nguyễn Trung Hải            Phó chủ tịch;
3.      Chị Trần Thu Hường        Thư ký
4.      Nguyễn Trung Trực
5.      Nguyễn Thanh Hiền
6.      Đỗ Danh
7.      Huỳnh Tiến Dũng
8.      Nguyễn Thanh Ban
9.      Trần Thái
10.  Vũ Cẩm
11.  Vũ Khương
12.  Đặng Phương
13.  Trương Văn Minh
14.  Phạm Văn Tiến
15.  Nguyễn Quốc Quỳnh
16.  Chị Nguyễn Ngọc Yến
17.  Trần Hoàng Long
Xin chân thành cám ơn quí thành viên mới và cũ trong hội đồng mục vụ đã hy sinh thời giờ và công sức phục vụ giáo xứ.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho quí vị.

Hội Hiền Mẫu. Sẽ bán thức ăn để giúp quĩ xây dựng giáo xứ Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người nấu những món ăn.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  
Để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu, xin quí cha mẹ vui lòng tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này

Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo.
Chúa nhật, ngày 24, là Chúa nhật kính Chúa Giê-su Ki-tô Vua, và là ngày kết thúc Năm Đức Tin. Nếu thời tiết thuận tiện, trước Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có cuộc cung nghinh Các Thánh Tử Đạo. Xin mời mọi người tham dự.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng.  
Tuần tĩnh tâm mùa vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 12, đến Chúa nhật, ngày 15 tháng 12, sẽ do linh mục Phan Quang Minh thuộc địa phận Louisiana hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.     

Rao Hôn Phối
  1. Anh Giuse Nguyễn Thông Thái, con ông bà Nguyễn Văn Ngoan, ngụ tại thành phố Morgan, Louisiana, muốn kết hôn với chị Teresa Angela Mai Trần, con ông bà Trần Trọng Hiếu, ngụ tại Tulsa. Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ  vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 11,  lúc  9 giờ sáng.
  2. Anh Gabriel Nguyễn Phú Châu, con ông bà Nguyễn Văn Châu, ngụ tại Arlington, TX, muốn kết hôn với chị Maria Nguyễn Vũ Thảo Hiền, con ông bà Nguyễn Thanh Ban, ngụ tại Tulsa.  Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 11, lúc 2 giờ chiều.
Ai biết những đôi trên đây có trở ngại gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin cám ơn. 

Học Sinh Trường Thánh Pius X. Xin cha mẹ các gia đình có con em hiện đang theo học tại trường mẫu giáo thánh Pius X, vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để xác định tên các em trong danh sách.  Xin chân thành cám ơn. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....