Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_2013.

Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay, trong tuần thứ hai mùa vọng, chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  Thật vậy, Đức Maria đã đóng một vai trò thật quan trọng trong kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, được trở thành Mẹ của Đấng cứu thế.  Nhận biết vai trò quan trọng của Đức Maria, và sự liên hệ mật thiết giữa Mẹ với Chúa Giêsu, Đấng cứu thế, và với chúng ta, giáo hội đã được Thiên Chúa mạc khải về những ân sủng của Đức Maria và đưa ân sủng đặc biệt đó vào mùa vọng, để giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn một cách tốt đẹp mừng ngày giáng sinh, sinh nhật của Con Mẹ, có đời sống thánh thiện và sống mật thiết với Con Thiên Chúa.
Bài Tin mừng hôm nay có thể làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên, vì diễn tả sự thụ thai của Chúa Giê-su, nhưng qua câu chào mừng của thiên thần, chúng ta biết được lý do tại sao giáo hội khẳng định Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là một tín điều. Bài Tin mừng nói rằng: “Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: ‘Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ.’.” Do đó, hôm nay, chúng ta hân hoan  mừng kính “trinh nữ đầy ơn phúc,” có nghĩa là, từ giây phút được thụ thai trong lòng mẹ là bà thánh An-na, Đức Maria hoàn toàn thánh thiện, tinh tuyền, không bị vướng mắc một tội gì, và được tràn đầy ơn sủng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ.  Thật vậy, Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria ân sủng đặc biệt này vì Mẹ sẽ cưu mang trong lòng Ngôi Hai Thiên Chúa. Thật là một ân sủng cao cả!

Qua những lời đối đáp giữa Đức Maria và thiên thần trong bài Tin mừng, mà giáo hội gọi là mầu nhiệm Truyền Tin, chúng ta được hiểu, biết về Đức Maria và về Con Trẻ mà Đức Maria sẽ hạ sinh. Con Trẻ mà Đức Maria sẽ hạ sinh được gọi là “Con Đấng Tối Cao,” được gọi là “Đấng Thánh,” và được gọi là “Con Thiên Chúa.”  Và đó cũng là lý do tại sao Đức Maria được “đầy ơn phúc,” để có thể hạ sinh “Con Thiên Chúa” là nguồn của mọi sự thánh thiện cho chúng ta.
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta cần biết điều này, chúng ta không thể để Chúa Giê-su và Đức Maria trên bàn thờ, trên một bệ thật cao, thật xa, để tôn kính, thờ phượng, nhưng Con Thiên Chúa giáng trần, đến ở cùng chúng ta, để chúng ta cũng có thể trở nên thánh thiện.  Đó là lý do tại sao thánh Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc hai hôm nay rằng: “Bởi Người (Thiên Chúa) đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người.”
Hầu hết chúng ta không nghĩ ơn gọi của chúng ta là một ơn kêu gọi trở nên thánh thiện.  Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta muốn lên Thiên Đàng, những tất cả chúng ta nghĩ sự thánh thiện là dành cho những người khác như thánh Phan-xi-cô hay như thánh Tê-rê-sa.  Chúng ta bằng lòng dành sự thánh thiện cho người khác.  Chúng ta chỉ muốn luồn lách hay vào vừa khít cửa Thiên đàng là đủ rồi.  Nhưng chúng ta phải biết và lưu ý rằng không ai có thể vào Thiên đàng được, nếu họ không có sự thánh thiện, bởi vì thánh thiện có nghĩa là kết hợp mật thiết với Chúa và chia sẻ sự sống của Chúa.   Và đó là nhờ ân sủng của Chúa tạo nên và ban cho chúng ta.  Ân sủng của Chúa kết hợp chúng ta với Thiên Chúa và giúp chúng ta chia sẻ sự sống của Chúa.  Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên thánh thiện.
Hai câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong những bài Kinh thánh hôm nay giúp chúng ta hiểu biết hơn về ơn gọi trở nên thánh thiện của chúng ta.  Câu chuyện thứ nhất trong bài đọc 1 về A-dong và E-và, nguyên tổ của chúng ta, là những người lúc đầu được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và sống trong ân sủng, thật hạnh phúc. Nhưng họ đã trở thành những người kiêu ngạo muốn trở thành ngang hàng với Thiên Chúa.  Ma quỉ đã khéo léo dùng mưu kế lôi kéo họ bất tuân lệnh Chúa, không vâng lời Chúa, và họ đã mất tất cả những gì họ đã có.
Câu chuyện thứ hai trong bài Tin mừng diễn tả cho chúng ta thấy sự sẵn lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa của Đức Maria, và sự mở rộng tâm hồn, sửa soạn con đường cho Ngôi Hai Thiên Chúa đến trong lòng Mẹ và đến ở với chúng ta. Đức Maria đã có một cuộc sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện, chuẩn bị cho chính mình trở thành Mẹ của Ngôi hai Thiên Chúa.  Rồi Mẹ đã lắng nghe và vui lòng hy sinh cuộc sống, thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng” để thánh ý Chúa cứu độ trần gian được tỏ hiện. Đức Maria luôn gần gũi, liên kết mật thiết với Chúa, và Chúa chia sẻ sự sống của Ngài trong lòng Mẹ.  Sau đó Đức Maria tiếp tục mở rộng cánh cửa ơn sủng cứu chuộc, bằng cách quảng đại chia sẻ Con của Mẹ với chúng ta.  Mẹ thương yêu chúng ta, nên Mẹ vẫn luôn cầu bầu và hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su, Con Mẹ.
Ông bà anh chị em thân mến.  Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta lãnh nhận tràn đầy sự sống của Chúa, và được sống trong ân sủng của Ngài. Ân sủng này cũng giống như ân sủng đã được đổ tràn đầy xuống trên Đức Maria khi Đức Maria được thụ thai trong lòng mẹ.  Không một ai trong chúng ta có thể có cuộc sống thánh thiện giống như Đức Maria, vì Mẹ đã có được một ân huệ đặc biệt, nhưng nếu chúng ta theo gương của Đức Maria, luôn lắng nghe lời Chúa, sẵn sàng thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng,” luôn trung thành và vui mừng quảng đại chia sẻ ơn sủng của Chúa với mọi người, thì chúng ta cũng sẽ tiến tới sự thánh thiện, và tiến tới sự an bình, vui mừng và tình yêu của Chúa. Chúng ta cầu xin Đức Maria, chỉ bảo và hướng dẫn chúng ta chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sắng và thánh thiện trong mùa vọng này, để mừng ngày sinh nhật, ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế và đón nhận những ân sủng của Chúa.
   Lm. Chánh xứ
    

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....