Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A_2013

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm A. Số 468

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 7, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu chỉ để tin tưởng.  Đó là một trinh nữ sẽ sinh một con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.”
Bài đọc 2. Rm. 1, 1-7. Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước.  Người thuộc dòng dõi vua Đavít và là Con Thiên Chúa tối cao.  Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người.
Tin MừngMt. 1, 18-24. Tin mừng hôm nay thuật lại: Thiên Chúa sai thiên thần đến bảo thánh Giuse hãy nhận Đức Maria về nhà làm vợ mình, vì Bà mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Đấng Cứu Chuộc lòai người, là “Thiên Chúa Ở Cùng ChúngTa.”

Đáp Ca: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc.3,3-7;14-17a; Cl.3,12-21; Mt.2,13-15;19-23

Suy niệm.  Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng mùa vọng trước khi chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời biết sẵn sàng đón nhận Chúa Cứu thế vào cuộc đời và gia đình mình. Đó là thánh Giuse - cha nuôi Chúa Giêsu và phu quân Đức Maria. Giuse kết hôn với Maria, nhưng ông khám phá ra: Maria đã có thai. Ông âm thầm suy nghĩ ngày đêm thì Thiên thần Chúa hiện đến với ông trong một giấc mơ và báo cho ông biết: con trẻ trong bào thai Maria là Con Thiên Chúa. Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse là người được Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm này như Chúa đã chọn Đức Maria để mạc khải cho biết việc nhập thể của Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã chú tâm lắng nghe và mau mắn thực hiện thánh ý Chúa, với một lòng tin yêu vâng phục tuyệt vời cũng như thái độ “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Cũng như Mẹ Maria, thánh Giuse đã mau mắn lắng nghe và thực thi lời Chúa trong mọi việc. Vì vậy, để dọn mình cách tốt đẹp nhất mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh cũng như để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình, chúng ta hãy noi gương thánh Giuse, hãy sửa soạn đón nhận lời Chúa, và can đảm sống thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Reflection.  
Isaiah 7:10-14. Does your name have a special meaning? Today's reading tells us the special title, or name, of the Messiah. His virgin mother will call him Emmanuel, which means "God with us." We have the joy of knowing that Mary was the virgin mother who gave birth to Jesus, Emmanuel. How can you bring Jesus to the world? How are you a sign that Jesus is with us?
Romans 1:1-7. Paul was a master letter writer who had a great gift for opening people's minds and hearts to God. In this opening of his letter to the Christians at Rome, he identifies himself and his mission. He is an apostle sent by God to preach the good news to all nations. The apostle reminds us that we are called "to belong to Jesus Christ." We are called "to holiness." Holiness does not mean perfection. It means being ready for Jesus, being willing to live in "obedient faith." What does this mean for you this year?
Matthew 1:18-24. Although Saint Joseph usually remains in the shadows of the gospels, in today's reading he emerges into the sunlight. We can see him clearly as a man who clearly loves Mary. When an angel assures him in a dream that Mary's child was conceived through the Holy Spirit, Joseph dares to believe. Joseph's faith is richly rewarded. He becomes the foster father of Mary's child. And he receives the honor of naming the child Jesus, a name that means "Yahweh saves." There is an old saying, "The path of true love never runs smooth." This may not be true for everyone, but it seemed to be true for Mary and Joseph. What can smooth things out in a relationship between parents and children, husband and wife, friend and friend?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     Ml. 3, 1-4;4,5-6; Lc. 1, 57-66.  Lh.Ôbà TT/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.    Vọng Giáng sinh. Lh.Phêrô; Antôn; Anna; Gioan Bao; Giacôbê; Henry   
Thứ Tư.      Lễ Giáng sinh
Thứ Năm.   Cv. 6, 8-10; Mt. 10, 17-22. Lh. Maria&Gioan Bao.
Thứ Sáu.     1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 2-8.     Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.      5:30    Lh. Micae&Anna
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Ôbà TT

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể       Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Phạm H. Liên               Nguyễn Ngọc Bảo
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Lan Dung   Sơ Ngô Vy
10. Ng.Trường Giang/Lê Th. Xuân   Ng. Văn Hòa/Lê Đình Phong          Aaron Ng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hòa(Nhan)                                      Paul Ng.&Mike Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Ng. Đình Chót/Nương Ng.     Trần Ngọc Ánh
8. Lê Huy Bình/Phạm Ng. An         Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến   Ng. Thanh Ban; Trần V. Thái           Long Ngô      
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Hinh                                         Nathan Ng.&Jonathon Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 12, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,378                 
Quĩ hưu dưỡng tu sĩ: $778
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: 
 1. Trương Văn Thanh 3,500
 2. Lê Cao Tuấn          1,000
 3. Gđ. #220                  400
 4. Đinh Quang Huy        200
 5. Trần Thắng Đồng      200
 6. Ẩn danh                    200
 7. Nguyễn Hòa&Nhạn  100
 8. Lê Đình Phong          100
 9. Nguyễn Tự Lập        100
 10. Gđ. #199                 100
 11. Nguyễn Văn Phước  100
 12. Bùi Minh Hoàng         50
 13. Trần Thị Huyền          20
             Tổng cộng:     $ 6,070

Bao Thư Dâng Cúng.
Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh cho quĩ điều hành năm 2014 chưa có người nhận. Sau Thánh lễ, xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin xử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Xin cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã giúp soạn, dán tên các hộp thư này. 

Lời Chúc Giáng Sinh Của Linh Mục Quản Nhiệm.
Ông bà anh chị em thân mến.  Một lần nữa Giáng Sinh lại đến với chúng ta với niềm tin yêu và ân sủng. Thiến Chúa đã sinh xuống làm người và luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Còn gì cao trọng hơn được Ngôi Hai Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống. Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế giáng trần, mang tình yêu, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho nhân loại, xin kính chúc quí cha, quí sơ và ông bà anh chị em gần xa, cùng gia quyến niềm an bình, vui mừng và nhất là tràn đầy hồng ân của Đấng Cứu Thế.  
                                                          Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô                                                                                                                                         
Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kính mời mọi người tham gia, ủng hộ mua vé số mừng xuân mới, sẽ được bán sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong buổi văn nghệ mừng xuân mới, được tổ chức vào tối Thứ Bảy,  ngày 1 tháng 2.  Xin chân thành cám ơn.

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.  Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp quỹ hưu dưỡng linh mục trong địa phận. Chúng ta cảm tạ, đội ơn Thiên Chúa vì công việc mục vụ của các ngài, trong đó có cha cựu chánh xứ Lê Viết Hoàng. Sẽ có quyên tiền lần thứ 2 sau chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng và ngày Giáng Sinh.  Xin mọi người rộng lượng.

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ.

Thứ Ba, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.
9 giờ 15 tối.  Hát vọng Giáng sinh    9 giờ 30.  Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Thanh Ban / Ngô Thủy Tiên
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Vũ Đình Hiệu; Nguyễn Văn Cả; Lê Đình Phong
Giúp Lễ: Phạm Thắng; Khoa Nguyễn; James Ngô; Johnathon Nguyễn; Aaron Nguyễn; Thomas Nguyễn; John Nguyễn. Nathan Vũ
Dâng Của Lễ: Gia đình  Bùi Minh Hòa Hiệp

Thứ Tư, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)
Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa:  Nguyễn Trường Giang / Lê Thanh Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Đình Chót; Lê Thanh Xuân; Ng Trung Hải
Giúp Lễ: David Nguyễn; Peter Nguyễn; Keluc&Johnny Đặng; Paul Nguyễn; Joseph Nguyễn; Andrew Nguyễn; Mike Nguyễn.   
Dâng Của Lễ: Gia đình  Lê Văn Hoài.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....