Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa. Năm A_2014

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa. Năm A. Số 471

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:     Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều. 

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Is. 42, 1-7.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh sáng muôn dân.  Người đến để tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khổ. 
Bài đọc 2. Cv. 10, 34-38. Thánh Phêrô xác quyết Thiên Chúa không thiên vị người nào.  Ai tin Người thì được cứu rỗi nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu phép rửa, được Thiên Chúa tấn phong, được Thánh Thần sai đi rao giảng Tin mừng. 
Tin Mừng.  Mt. 3, 13-17. Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu đến sông Giođan chịu phép rửa, để bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, được Chúa Cha xác nhận là Con yêu dấu, và Chúa Thánh Thần tấn phong làm Ngôn sứ.

Đáp Ca: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.     

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 49, 3-6; 1Cr. 1-3; Ga. 1, 29-34.

Suy niệm. Hôm nay Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là gạch nối giữa giai đoạn Chúa Giêsu sống ẩn dật với giai đoạn Ngài thi hành sứ mệnh rao giảng ơn cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa công khai.  Sau thời gian sống với gia đình tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu ra đi thi hành sứ mệnh Chúa Cha đã trao phó. Việc đầu tiên Ngài làm là khiêm nhường lãnh nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả ở sông Giođan, để cùng hòa đồng, chia sẻ một cách hoàn toàn với thân phận con người. Như thế, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là gạch nối giữa mùa Giáng sinh với mùa Thường niên. Chúng ta đã cùng sống với Chúa Giêsu, và được Thiên Chúa Cha mạc khải cho chúng ta biết Chúa Giê-su là ai, Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai Thiên Chúa và Ngôi Lời Hằng Sống, qua các biến cố Giáng sinh và Hiển linh. Trong sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và một lần nữa, tiếng Chúa Cha từ trời phán xuống mạc khải và xác nhận Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Bí tích Thánh tẩy, Chúa Thánh Thần cũng đã ngự xuống trên chúng ta, biến đổi chúng ta trở thành “Con Thiên Chúa”, trở thành chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô và là những ki-tô hữu trong Giáo hội. Chúng ta cũng có một sứ mệnh như Chúa Giê-su. Vậy chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa biết noi gương Chúa Giêsu mà cố gắng chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin mừng, bằng lời nói và việc làm, và  sống xứng đáng là “con yêu dấu” của Thiên Chúa.

Reflection. 
Isaiah 42:1-4, 6-7. In this reading the author tells us about a special servant of the Lord. He brings justice to God's people in ways that are peaceful and life-giving. He frees those who are imprisoned or wandering in the darkness. With a firm grasp, he takes God's people by the hand and guides them in keeping their covenant with God. What are some characteristics of this servant described here? Why does the Church identify this servant as Jesus? What do you learn about Jesus from this reading?
Acts 10:34-38. Because God is just, God does not play favorites. All persons and nations are acceptable to the Lord. As Peter shares this welcome news with the household of the Roman soldier Cornelius, he can hardly wait to tell the entire Jesus story. He stresses how the Holy Spirit anointed Jesus at his baptism. After that, Jesus went forth to fulfill his ministry as the servant of the Lord. Have you ever been rejected or prejudged (the word prejudice literally means "to prejudge")? How did you handle it? Were you able to continue to "fear God and act uprightly" no matter what others thought of you? 
Matthew 3:13-17. Why did Jesus insist that John baptize him in the Jordan River? Jesus had no sin to be washed away, no need to repent. But Jesus had a great need to cooperate with God's plan of salvation. And that plan required that he identify totally with the people he had come to save. By our baptism, we were given a share in Christ's life and ministry. He shares his identity with us. How will you live as another Christ, so that God will say of you, "This is my beloved, on whom my favor rests"?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.      1Sm. 1, 1-8; Mc. 1, 14-20.   Xin chóng bình phục/Gđ. Thân Tuyết 
Thứ Ba.       1Sm. 1, 9-20; Mc. 1, 21-28.   Lh. TTNN/Gđ. Bà Tạo
Thứ Tư.       1Sm. 3, 1-20; Mc. 1, 29-39.   Tạ ơn/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Năm.    1Sm. 4, 1-11; Mc. 1, 40-45    Lh. Vin-cen-tê/Gđ. Bà Tạo 
Thứ Sáu.      1Sm. 8, 4-22; Mc. 2, 1-12.    Lh. Gioan
Thứ Bảy.      5:30  Lh. Đa Minh/Gđ. Bà Tạo
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Sơ Kim Anh     Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung          Ng. Đình Chót
10. Lê Đình Phong/Ngô Thủy Tiên    Trần V. Thái/Ng. Trường Giang    Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Bùi Minh Hoàng                                                      Colin Vũ/James Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Thanh Ban/Ng. Thị Châu   Vũ Đình Hiệu
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                    Trần Ngọc Ánh
10.      Lớp giáo lý                             Lê Thanh Xuân/Ng. Trung Hải      Peter Nguyễn
Dâng Lễ:   Lớp giáo lý                                                                     Paul Ng./John Trần

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5 tháng 1, 2014
Quĩ Điều Hành.$1,928
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
1.      Phan Minh Quân 1,000
2.      Trần Trọng Lưu     500
3.      Trần Andy             100
4.      Trần Long             100
5.      Hồ Văn Song         100
6.      Nguyễn Văn Hòa   100
7.      Nguyễn Đức Toán  100
            Tổng cộng:         $ 2,000

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.  Xin cha mẹ phụ huynh lưu ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Sau Thánh lễ, xin mau mắn đem các em đến lớp học. Xin các phụ huynh nhắc nhở con cái mang sách vở đến lớp học, và giữ gìn sách vở khỏi bị thất lạc. Để tránh những tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra, xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu, nhất là sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Để tránh sự cản trở lưu thông, xin vui lòng không dừng xe lại trong lối đi.   Xin thành thật cám ơn. 

Diễn Hành Phò Sự Sống (March For Life). Sẽ có cuộc diễn hành phò sự sống vào Thứ Tư, ngày 22 tháng 1, vào lúc 7 tối.  Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại số: 918-924-5074 hay vào trang web: www.TulsaMarchforLife.org.

Bao Thư Dâng Cúng Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Theo ban kế hoạch tài chánh cho biết, bao thư xin đóng góp tài chánh cho quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ đã được gởi đến cho tất cả các gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào không nhận được, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa và bổ túc.  Danh sách các gia đình và tổng số tiền thu được cũng sẽ được cập nhật hóa trong bảng tổng kết ở cuối nhà thờ.  Xin theo dõi.  Chân thành cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã đảm nhận công việc phức tạp này.

Bán Vé Số Tân Niên. Để  hỗ trợ chương trình xây dựng thánh đường, một số thành viên trong hội đồng mục vụ sẽ đến các tiệm, và văn phòng thương mại để bán vé số Xuân, vào các ngày cuối tuần. Xin các chủ nhân quảng đại giúp đỡ trong công việc xây dựng giáo xứ để có những kết quả tốt đẹp. Xin thành thật cám ơn.

Đoàn Vũ Phụng Vụ. Để giúp cho Thánh lễ Tân Niên thêm phần sốt sắng, sẽ có phần vũ phụng vụ do chị Đỗ Thu Hương và một số phụ huynh đảm trách. Các em sẽ ở lại tập dượt sau giờ học. Xin quí vị phụ huynh vui lòng khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham gia và đến tập dượt trong mấy tuần sắp đến.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quí phụ huynh.

Chương Trình Gói Bánh.  Xin chú ý! Chương trình gói bánh
Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 15 tháng 1 tuần này.  Chương trình và công việc như sau: 
- Thứ Tư- ngâm gạo, ngâm lá lúc 4 giờ chiều. 
- Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt; 6 giờ chiều nấu đậu, lau lá.  /
- Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. 
- Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  
- Sáng Chúa Nhật:   giao bánh.  

Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22, tuần tới, với chương trình và công việc như đợt 1.  
Xin quí ông bà anh chị em hy sinh thời giờ để giúp giáo xứ trong công tác này. Nếu ai muốn đặt bánh, xin điền vào phiếu trong hộp ở cuối nhà thờ. Xin ghi rõ số bánh và loại bánh, đợt 1 hay đợt 2. Hay liên lạc với anh Danh: 918-408-6574, và bà Mi: 918-663-0805. Giá mỗi bánh là $12 đô la. Xin cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán
v  Thứ Năm, ngày 30 tháng 1. 
Thánh lễ Giao Thừa Tất Niên lúc 8 giờ tối, sau đó có xin lộc thánh, tiệc bánh và đốt pháo.
v  Thứ Sáu, ngày 30, (Mùng 1 Tết).  
Thánh lễ đầu năm mới lúc 8 giờ tối. 
v  Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2, (Mùng 2 Tết).
Thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều. Sau đó là đại hội nhạc Xuân, có sự tham gia trình diễn của ca sĩ Ngọc Huệ và một số ca sĩ nổi danh, bắt đầu từ 6 giờ 30 tối. Có bán nhiều thức ăn ngon và nóng hổi. Xin đọc chi tiết trong tờ bích chương quảng cáo ở cuối nhà thờ. Vào cửa miễn phí.
v  Chúa Nhật, ngày 2 tháng 2,
Thánh lễ Tân Niên sẽ cử hành lúc 10 giờ sáng. (Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng). Lúc 9 giờ 30 trước Thánh lễ sẽ có đốt pháo. Sau Thánh lễ sẽ có bữa tiệc mừng năm mới. Xin kính mời mọi người tham dự.    

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....