Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A_2014

 Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Sáu Thường Niên. Năm A. Số 476

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                            Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.   Hc. 15, 16-21.  Trong bài đọc trích sách Huấn ca hôm nay, Chúa dạy chúng ta không làm điều xấu, sự dữ và tội lỗi, và không cho phép bất cứ ai phạm tội.  Nhưng có tuân giữ  hay không là tùy mỗi người.  Người khôn là kẻ biết giữ luật Chúa để được hưởng phúc muôn đời.
Bài đọc 2.  1Cr. 2, 6-10. Trong bài đọc này, thánh Phaolô phân biệt 2 thứ khôn ngoan: khôn ngoan thế gian thì đưa đến diệt vong.  Còn khôn ngoan do Chúa mạc khải thì dẫn đến cõi phúc muôn đời.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 5, 17-37. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh luật cũ của ông Môisen và luật mới của Người.  Chúa không hủy bỏ luật cũ, mà kiện toàn cho nó hoàn hảo, để mọi người tuân giữ mà được vào Nước Trời.

Đáp ca:   Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Kinh thánh tuần tới: Lv. 19, 1-18; 1Cr. 3, 16-23; Mt. 5, 38-48.  

Suy Niệm. Chúa Giêsu không hứa hẹn cho những kẻ bước theo Ngài một lối sống thoải mái hay một cuộc sống dễ dãi hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu khẳng định, Chúa đến không phải để hủy bỏ nền tảng đạo đức cũng như lề luật của Cựu Ước, nhưng Ngài đến để kiện toàn, làm cho luật nên hoàn hảo hơn. Vì thế việc sống giới răn lề luật của Tin Mừng không chỉ là chu toàn mặt chữ, không chỉ chu toàn luật dạy làm điều lành tránh điều điều xấu, nhưng phải là một ý thức phát xuất từ lòng yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em và ý thức mình là con Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Kitô. Là Kitô hữu chúng ta thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô, và buộc phải sống giới răn, chân lý của Chúa Ki-tô. Thế nhưng nhiều Ki-tô hữu vẫn không có một quyết tâm dứt khoát theo Chúa, vẫn sống như người vô thần, không dám phó thác cuộc đời, tương lai cho Chúa, và nhất là không sống theo giáo huấn của Chúa. Để được chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa đòi chúng ta phải có một quyết định chọn lựa dứt khoát hoặc là tin hoặc không tin, hoặc đón nhận hay từ chối Ngài. Sách Huấn Ca cũng đã căn dặn: Nếu muốn thì các con hãy tuân giữ các điều răn mà trung tín làm đẹp lòng Người. Trước mặt con là lửa và nước, là cửa sinh cửa tử, con muốn bên nào thì hãy đưa tay ra mà lấy. Chọn lựa đúng thì hạnh phúc mãi mãi, còn chọn lựa sai thì phải bất hạnh muôn đời.  Chắc chắn chọn Chúa và giới răn của Ngài, không phải chúng ta tìm kiếm một sự dễ dãi, nhưng là một chọn lựa đem đến cho chúng ta một phẩm giá, địa vị cao quý, đó là chúng ta được làm con Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. Chọn lựa này luôn là một thách thức cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan biết chọn và sống theo ý Chúa, xứng đáng là người được Chúa yêu thương và tiền định cho hưởng Nước Trời. Amen.

Reflection
Sirach 15: 15-20.  The reading from Sirach reminds us of our God-given human freedom. We have the power to choose--to say "yes" to the commandments of God, or to say "no." Before us are life and death, good and evil, and our choice determines what we shall experience. God's commands are life-giving and produce good, those who choose to keep them understand that the commands are meant to lead us to true happiness. How do you go about making choices? How is God present in your difficult decisions?
1 Corinthians 2: 6-10. Paul's letter to the community in Corinth begins with the distinction between God's wisdom and the "wisdom of this age." Every age, it seems, has its own "wisdom" which does not align with Gospel values. What is an example of the "wisdom of this age"? What is a contemporary example of God's wisdom? How do you seek true wisdom in your life?
Matthew 5:17-37.  Today's Gospel from Matthew is one of the most intense accounts of the way Jesus changed things. "You have heard it said" he begins each part of his teaching and then goes on to say, "But I say to you." He does what he said he would do--not abolishing the laws of God--but fulfilling them. He never says, "You have heard it said ‘You shall not kill’ but I say it's okay." On the contrary, Jesus’ teaching requires more--don’t be angry or name-call. In fact, Jesus says, if you are going to offer your gift at the altar and remember that your brother has anything against you, leave the gift and go be reconciled. We are called to keep the commandments, of course, but we are called to more. Which of Jesus' teachings in today's Gospel do you find most difficult? What "yes" that God asks is most challenging for you? What "no" that God asks is easiest for you?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.      Gc. 1, 1-11; Mc. 8, 11-13.      Thánh lễ lúc 9 giờ sáng  
Thứ Ba.       Gc. 1, 12-18; Mc. 8, 14-21.     Như ý  
Thứ Tư.       Gc. 1, 19-27; Mc. 8, 22-26.     Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Năm.    Gc. 2, 1-9; Mc. 8, 27-33.         Bình an
Thứ Sáu.      Gc. 2, 14-26; Mc. 8, 34-39.     Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Bảy.      5:30    Lh. Phê-rô&Ma-đa-lê-na/Gđ. Trần Ng. Ánh
Chúa Nhật.  8&10.   Lh. I-nê Tê-rê-sa/Gđ. Trần Ng. Ánh

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                 Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan   Ng. Trung Trực       Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ngọc An       Sơ Ngô Vy                                       David Nguyễn
10.    Lớp giáo lý                              Lê Thanh Xuân; Ng. Trường Giang    Phạm Thắng
Dâng Lễ: Lớp giáo lý                                                                        Keluc&Johnny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30 Ng.Thanh Ban/Ng.Bạch Hồng   Vũ Đình Hiệu             Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga         Trần Ngọc Ánh                                   David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban              Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Hùng&Yến                                                          Bảo Trương;Colin Vũ

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 2, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,516
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 1. Nguyễn Trung Long     1,000
 2. Đoàn Thanh Hải&Trinh  500
 3. Đỗ Kim Loan                 300
 4. Thân Ngọc Tuyết           300
 5. Trần Minh Quân             200
 6. Nguyễn Văn Hinh           200
 7. Nguyễn Văn Hòa            100
 8. Nguyễn Văn Quí            100
 9. Nguyễn Tự Lập               50
 10. Hồng Jackie Vallier          50
 11. Ora Barber                      20
Tổng cộng:            $ 2,820

Lớp Bí Tích Khai Tâm (Xưng Tội&Rước Lễ Lần Đầu).
Xin chú ý! Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích, xin  mời cha mẹ, phụ huynh các em lớp Khai Tâm tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết sau Thánh Lễ  10 giờ sáng Chúa nhật tuần này trong nhà thờ, để biết thêm chi tiết và chuẩn bị cho các em xưng tội  và rước lễ lần đầu. Xin cha mẹ, phụ huynh tham dự.

Thánh Lễ Thứ Hai Tuần Này.
Xin chú ý! Vì tham dự ngày tĩnh huấn của địa phận, nên sẽ không có Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Hai tuần này, nhưng sẽ có Thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng.

Kinh Cầu Cho Ngôi Thánh Đường Mới.
Xin được nhắc lại một lần nữa. Trước các Thánh lễ, xin mọi người mở phía sau của trang bìa sách thánh ca, để cùng đọc kinh cầu cho chương trình xây dựng ngôi thánh đường sớm được thực hiện. Xin Thiên Chúa nghe lời khẩn nguyện của chúng ta, giúp chúng ta sống đức tin mạnh mẽ và trong tình yêu thương, ban ơn, nuôi dưỡng ý chí và thúc đẩy có nhiều tấm lòng bác ái và quảng đại, để chúng ta cùng đồng tâm, hiệp nhất trong công việc lớn lao và trọng đại để làm sáng danh Chúa.

Chân Thành Cám Ơn.  
Trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ đã hy sinh nhiều thời giờ và công sức, đặc biệt là chị Hường, giúp Quán Thánh Giuse trong công việc bán thức ăn, trong dịp mừng Tết Nguyên Đán vừa qua, và đã thu được số tiền $6,378.71 cho quĩ xây dựng ngôi Thánh đường mới.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần sau, ngày 23, để giúp quĩ xây dựng ngôi thánh đường.  Xin các người được mời nấu các món ăn vui lòng hy sinh giúp đỡ và cộng tác, để cùng chung sức trong tình hiệp nhất xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cảm tạ.

Chương Trình Làm Lá.
Trong tinh thần hy sinh để tạo tài chánh cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ đã hợp đồng với công ty Ziegler trong mấy năm qua, để  thực hiện công việc làm lá. Và trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, rất nhiều người đã hy sinh giúp đỡ chương trình mấy năm trước đây thành công, và có những kết quả thật tốt đẹp. Để tiếp tục nỗ lực này, chương trình làm lá năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 3, sau Thứ Tư Lễ Tro. Xin kêu gọi ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ trong công việc tốt lành này, đồng thời dâng lên Chúa một việc hy sinh trong mùa Chay thánh sắp đến.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn thánh cho mọi người.

Các Vé Số Trúng Giải Sổ Xố Xuân.
Sau đây là các vé số trúng:
 • Số Độc Đắc $5,000: vé số 0159
 • Hạng nhì $2,000, vé số 0192
 • Hạng ba $500, vé số: 0090
 • 10 Số an ủi $100, vé số: 0033;/  0350;/  0362; / 0219; / 0187; / 0436; / 0474; / 0289; / 0456; / 0314.  
Xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm để nhận giải.  Hạn chót là ngày 30 tháng 3.  Những giải không người nhận, sẽ xung vào quĩ xây dựng Thánh đường.

Quĩ Phát Triển Địa Phận (Diocesan Development Fund).
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới, ngày 23, sẽ có cuộc xin tiền giúp đỡ cho chương trình phát triển địa phận hàng năm. Văn phòng phát triển địa phận cũng sẽ gởi thư xin giúp đỡ tới các gia đình trong địa phận. Sẽ có các bao thư để tại ghế, và nếu đóng góp, xin sử dụng bao thư, cho vào giỏ xin tiền hay tự ý gởi về địa phận tùy ý.  Xin quảng đại.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....