Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Bảy Thường Niên. Năm A. Số 477 

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                             Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Lv. 19, 1-18. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh.  Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, không được thù ghét, báo thù  ai.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
1Cr. 3, 16-23. Thấy cộng đoàn Côtintô tự hào cho là khôn ngoan rồi tranh chấp, ghanh ghét và chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Đền Thờ Thiên Chúa.  Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, tranh chấp, thù hận nhau.  Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Mt. 5, 38-48. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai điều luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ thù nghịch, để được giống Cha trên trời là Đấng nhân từ quảng đại.    

Đáp caChúa là Đấng từ bi và hay thương xót.     

Kinh thánh tuần tới:  Is. 49, 14-15; 1Cr. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34.

Suy Niệm. Trong cuộc sống thường ngày: yêu người mình yêu, thích người mình thích, hoặc yêu người yêu mình, thích người thích mình, đó là chuyện bình thường ai cũng có thể làm được, kẻ xấu cũng có thể làm được, kể cả một số loài vật cũng có thể làm được, thế nhưng hãy yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình là một đòi hỏi không đơn giản, không dễ dàng, mà chỉ những ai ý thức về địa vị phẩm giá thánh thiêng của mình mới có thể làm được. Thế nhưng đó lại là chân lý và giới răn của Chúa Giêsu, và giới luật này đã trở thành điểm sáng trong Giáo lý của Chúa và khác với các tôn giáo khác. Chính Đức Giêsu khi bị treo trên thập giá Ngài đã tha thứ cho những kẻ hành hình Người và còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ, Ngài còn lên tiếng bênh vực bào chữa cho những kẻ ác hành hạ Ngài với lý do “vì chúng lầm không biết”. Yêu thương và tha thứ sẽ đem đến một tâm hồn bình an thư thái, còn trái lại hận thù sẽ đem đến dày vò, bất an. Thánh Phaolô cho thấy chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không thể trang hoàng đền thờ ấy bằng sự oán hờn, càng không được phép phá hủy tâm hồn là đền thờ của Thiên Chúa bằng sự thù oán, mà phải tô điểm cho tâm hồn bẳng tình yêu thương, bằng hoa nhân ái, bằng sự tha thứ, đừng biến tâm hồn của mình thành kho chứa thù hằn, những lò thuốc súng, hoặc là ổ vi trùng gieo rắc sự chia rẽ, hận thù, tranh chấp, hay gây ra, truyền mầm bệnh cho những người khác.

Reflection
Leviticus 19: 1-2, 17-18. The universal call to holiness goes all the way back to the Old Testament. God's people have always been called to be holy. Sometimes we only consider people "holy" if they are suffering, or if they are putting up with a situation which we could never tolerate. But holiness is a day-by-day living as God would have us live. And Leviticus gives us some specifics about God's expectations: dont hate; reprove but dont go overboard and fall into anger and hatred or judgment; don't seek revenge; don't hold grudges. And all of these ways of holiness are summed up in the last two lines: "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Holiness is as simple as loving ourselves, our neighbors and our Lord. If a young person asked you what holiness means, how would you respond?
1 Corinthians 3: 16-23. Paul's letter to the Corinthians reminds them that they have received the Holy Spirit and follows the theme of holiness. If the Holy Spirit dwells in us, then we are temples of the Holy Spirit. What are ways we can show respect for our bodies?
Matthew 5:38-48. In today's Gospel from Matthew, Jesus continues his teaching that expands the law. He continues the "You have heard it said, but I say" motif and calls us beyond any idea of revenge and to love--not only our neighbor--but our enemies. In our world today, where there are wars and acts of terrorism and acts of violence toward the vulnerable, whom do we consider our enemies? Some would name our opponents in wars; some would say terrorists; some are naming immigrants as the enemy. It is easy to love those who love us, but Jesus asks us to do so much more! In fact, he asks us to be perfect. Whom do you name as enemy and how can you love that enemy? Is there anyone who would name you the enemy? Can you change that?

Bài Đọc Và Ý Lễ.     
Thứ Hai.      Gc. 3, 13-18; Mc. 9, 13-28.    Lh. Thân nhân gia đình  
Thứ Ba.       Gc. 4, 1-10; Mc. 9, 29-36.      Lh. Gioan/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Tư.       Gc. 4, 13-18; Mc. 9, 37-39.    Xin tạ ơn
Thứ Năm.    Gc. 5, 1-6; Mc. 9, 40-49.        Lh. Tô-ma/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Thứ Sáu.     Gc. 5, 9-12; Mc. 10, 1-12.      Xin tạ ơn
Thứ Bảy.     5:30    Lh. Giu-se/Gđ. Bà Đỗ Nhàn
Chúa Nhật.  8&10.  2Lh. Phê-rô/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể          Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Sơ Kim Anh     Vũ Đình Hiệu              Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ngọc An          Trần Ngọc Ánh                                   David Nguyễn
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân    Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban           Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Hùng&Yến                                                          Bảo Trương; Colin Vũ

Phụng Vụ Tuần Tới   
5:30  Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn            Nguyễn Ngọc Bảo   Joseph Hải Ng./Trần H. Liêm
8. Trần Ngọc Ánh/Anh Nguyễn                                                                 David Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong;Trần Văn Thái             Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Nam Hùng                                                     James Ngô/Paul Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 2, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,163
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 1. Phạm Ngọc Quyền 1,000
 2. Nguyễn Thị Viễn    1,000
 3. Phạm Hữu Trí          400
 4. Nguyễn Văn Vỹ        300
 5. Trần Quang Minh     300
 6. Phạm Liên               200
 7. Trương David          200
 8. Nguyễn Văn Phước  100
 9. Lê Đình Phong        100
 10. Đỗ Cẩn                   100
 11. Bà Lam Trần          100
 12. Vũ Đình Hiệu           50
         Tổng cộng:       $ 3,850

Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ có giờ chầu Thánh thể hàng tháng vào chiều Thứ Bảy tuần này, ngày 1 tháng 3, lúc 5 giờ, trước Thánh lễ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này, ngày 23, để giúp quĩ xây dựng thánh đường mới. Xin kêu mời mọi người mua ủng hộ. Xin chân thành cám ơn những  người đã hy sinh nấu các món ăn, và xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Phát Triển Địa Phận (Diocesan Development Fund).
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này, ngày 23, sẽ có cuộc xin tiền giúp đỡ cho chương trình phát triển địa phận hàng năm. Văn phòng phụ trách chương trình cũng đã gởi thư xin giúp đỡ tài chánh tới các gia đình trong địa phận. Sẽ có các bao thư để tại ghế, và nếu đóng góp, xin sử dụng bao thư, điền tên, địa chỉ và số tiền, sau đó cho vào giỏ xin tiền hay tự ý gởi về địa phận theo địa chỉ ngoài bao thư.  Xin mọi người quảng đại.

Chương Trình Làm Lá.
Trong tinh thần hy sinh để tạo tài chánh cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ đã hợp đồng với công ty Ziegler trong mấy năm qua, để  thực hiện công việc làm lá. Và trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, rất nhiều người đã hy sinh giúp đỡ chương trình mấy năm trước đây thành công, và có những kết quả thật tốt đẹp. Để tiếp tục nỗ lực này, chương trình làm lá năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 3, sau Thứ Tư Lễ Tro. Và cũng như những năm qua, công việc sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 hay 9 giờ tối.  Xin kêu gọi ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc giúp đỡ giáo xứ trong công việc tốt lành này, đồng thời dâng lên Chúa một việc hy sinh trong mùa Chay thánh sắp đến.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn thánh cho mọi người.

Khóa Tĩnh Tâm Đặc Biệt.
Khóa tĩnh tâm đặc biệt dành cho giới trẻ sẽ được tổ chức vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 đến Chúa Nhật, ngày 23 tháng 3, tại dòng Đồng Công dưới sự hướng dẫn của hai linh mục dòng Tên: Phạm Hưng và Trần Lân.  Xin mời các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên, đặc biệt các em đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong những năm qua, tham dự khóa tĩnh tâm này.   Xin điền đơn ghi danh để tại cuối nhà thờ, và trao cho cô Hương hoặc cô Huê, là những người phụ trách khóa tĩnh tâm, hạn chót là Chúa Nhật, ngày 2 tháng 3.  Sẽ có nhóm trẻ của giáo xứ Việt Nam từ Wichita, Kansas cùng tham dự.    Để gây quỹ tham gia tĩnh tâm, các em bán thức ăn vào Chúa Nhật 2 tháng 3. 

Ghi Danh Gia Nhập Giáo Xứ.
Xin chú ý! Những gia đình nào đã đổi địa chỉ và số điện thoại, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Những gia đình nào chưa gia nhập và chưa bao giờ nhận được thư gởi đến nhà, hay những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn ghi danh gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu gia nhập để ở ngăn cuối nhà thờ.  Linh mục quản nhiệm sẽ không có thẩm quyền viết thư giới thiệu, hay thi hành các Bí tích cho những người không phải là giáo dân trong giáo xứ.  Đồng thời, con em sẽ không thể theo học các lớp giáo lý hay các lớp chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích tại giáo xứ.

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014.
Xin thông báo! Tuần tĩnh tâm mùa Chay năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Việt Hưng, thuộc Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....