Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Hãy thử bằng cách khác

Bn đang to nên chiếc by cho chính mình nếu c mãi khóa cht mình trong mt li suy nghĩ duy nht mà không th tìm mt cách khác.

Mt chú rui nh đang dc chút sc lc cui cùng đvượt qua tm kính ca ca s. Đôi cánh run ry nhưđang k mt câu chuyn bi thm v hiến lược hành đng ca nó: c gng hơn na. Nhưng chiến lượy không hiu qu.

Nhng n lc điên cung không mang li chút hy vng nào. Tr trêu thay, trn chiến này li góp phn to nên chiếc by cho chính nó.

Càng c gng, nó càng nhanh kit sc. Tht vô ích khi chú rui c nht đnh mun phá v tm kính bng chút sc lc nh bé ca mình. Vy mà nó đã đánh cược c s sng đ đt được mc tiêu bng n lc và s quyết tâm. Cui cùng, chú rui phi chu s phn bi đát. Nó kit sc và gc chết trên bu ca.

Ch cách mười bước chân thôi, cánh ca đang rng m. Ch mt mười giây đng h đ bay đến đó, và con vt bé nh này s ra được vi thế gii bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Ch cn mt phn nh sc lc đã b phí, nó đã có th thoát khi chiếc by mà nó t áp đt cho mình.

Nếu chú rui không khóa cht mình vào mt li suy nghĩ duy nht và th tìm mt cách khác, chú đã tìm ra li thoát mt cách d dàng.

C gng nhiu hơn na không phi lúc nào cũng là gii pháp tt yếu đ đt được thành công. Nó có th không ha hn cho nhng gì bn đang mong mun đt được trong cuc sng. Nhiu khi đó li là khi đu ca nhng vn đ rc ri, ti t hơn. Nếu bn đt cược mi hy vng đ tìm thy mt li thoát duy nht vào vic c gng hết sc trong mt mc tiêu hn hp, bn có th s phá hy mi cơ hi khác ca mình.


Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....