Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Phục sinh Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A. Số 488

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 2, 14-41. Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn người trở lại tin Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.
Bài Đọc 2. 1Pr. 2, 20-25. Trong đoạn thánh thư này, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu hãy tin theo Chúa Kitô là Mục tử, và noi gương Người hy sinh, chịu đựng những khó khăn, đau khổ hằng ngày để làm gương và được cứu rỗi chính mình hay kẻ khác.
Tin MừngGa. 10, 1-10. Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục tử.  Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta.  Và Người là ‘’cửa chuồng chiên’’.  Ai qua Người mà vào thì được cứu rỗi. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.   

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 6, 1-7; 1Pr. 2, 4-9; Ga. 14, 1-12. 

Suy Niệm.  Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của người mục tử tốt lành. Người mục tử luôn gắn liền đời mình với đàn chiên tựa như người mẹ  gắn liền với định mệnh đời con. Người mẹ được Thiên Chúa sắp đặt để bảo vệ đứa con, chăm sóc đứa con, dậy dỗ và gìn giữ đứa con khỏi những nguy hiểm trong suốt hành trình cuộc đời. Không có mẹ đứa con sẽ không lớn nổi thành người. Đàn chiên cũng không thể có đồng cỏ xanh tươi, có suối mát ngọt ngào nếu không được người mục tử miệt mài tìm kiếm cho đàn chiên. Đàn chiên sẽ không thể sống an toàn khỏi cạm bẫy, khỏi thú dữ rình chờ, nếu không có chủ chiên canh phòng với đầy đủ trách nhiệm và đầy yêu thương. Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của người mục tử dành cho đàn chiên. Người mục tử tốt lành đầy yêu thương luôn gắn bó với đàn chiên, luôn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì lợi ích đàn chiên. Ngài chính là vị mục tử mà bài đáp ca đã ca ngợi rằng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có chúa ở cùng con. Hôm nay lễ Chúa chiên lành, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội luôn có những mục tử như lòng Chúa mong ước. Cám tạ Chúa đã thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng ta trong tình thương quan phòng của Chúa. Chúa nhật hôm nay cũng là ngày của mẹ. Mẹ chính là một mục tử gần gũi nhất để chăm sóc chúng ta. Tình thương của mẹ là vô bờ bến. Tình thương của mẹ dám hy sinh đánh đổi cả cuộc đời của mình để cho con niềm vui, tiếng cười. Thế nên, khi nói về mẹ có lẽ chúng ta phải nói về những hy sinh của mẹ. Nói với mẹ chúng ta phải nói lời cám ơn mẹ đã sẵn lòng hy sinh cho chúng ta.

Reflection.
Acts 2:14, 36-41Today we hear about the consequences of Peter's fiery proclamation of the Good News. His listeners face the truth: their sins have crucified the Messiah. Deeply shaken, they respond to Peter's message by repenting of their sins A large number seek to be baptized! They open their hearts to God's word and allow themselves to be changed by it.  How can this Easter Season be a season of new life for you as you receive the sacraments?
1 Peter 2:20-25. Today's reading issues a challenge to Christian slaves of the first century and to all of us, who should be slaves, or servants, of God. We are called to follow Jesus' way of life. This means that we must suffer patiently for doing good, just as Jesus suffered for us. Doing the right thing is not always easy. When have you suffered, even in a small way, for doing the right thing?
John 10:1-10We are all familiar with the image of Jesus as the Good Shepherd. But in this reading from John's Gospel, Jesus first refers to himself as "the gate" through which the sheep come to safety. The thieves are those people who try to enter God's kingdom by some other gate. The sheep are those who recognize Jesus as the only door to the green pasture of eternal and abundant life. Think about what an ordinary gate does. It keeps safe whatever is in the yard (like small children, animals, a garden) and keeps out what might be harmful. How is Jesus a gate for your life? How does he keep you safe?  How can you help others to recognize Jesus as the gate for their lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Cv. 11, 1-18;   Ga. 10, 1-10.      Xin như ý
Thứ Ba.      Lễ Đức Mẹ Fatima                   Lh. Anna/Gđ. Bà Trần Huyền
Thứ Tư.      Cv. 12,24-13,5; Ga. 12, 44-50    Tạ ơn
Thứ Năm   Thánh Mát-thêu, tông đồ          Lh. Đa Minh/Gđ. Phương&Nhung
Thứ Sáu.    Cv. 13, 26-33; Ga. 14, 1-6.         Lh. Micae/Gđ. Bà Trần Huyền
Thứ Bảy.     5:30  Tạ ơn/Gđ. Trần Chiến Thắng
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Đoàn Khương
                               Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Phạm H Liên     Trần Ngọc Ánh                       Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Ng. LanDung             Ng. Văn Cả                           David Nguyễn
10.     Hội Hiền Mẫu                     Ng. Thanh Ban/Lê Đình Phong        Keluc Đặng
Dâng Lễ: Hội Hiền Mẫu                                                           Johnny Đặng/Bảo Trương

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn           Ng. Trung Trực              Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Vương Kim Nga  Trần Ngọc Ánh                         David Nguyễn
10.   Các lớp giáo lý                     Trần Văn Thái; Lê Thanh Xuân          Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Đoàn Khương                                                         Colin Vũ; James Ngô

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 4 tháng 5, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,514
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
 1. Đỗ Hoàng Quang    1,000
 2. Mission Of Hope VN 500
 3. Ngô Viết Quảng         300
 4. David Trương            200
 5. Trần Quốc Hiệp         200
 6. Trần Hoàng Long      200
 7. Lý Cảnh Trên           100
 8. Trần Văn Sinh          100
 9. Nguyễn Thị Tòng      100
 10. Bùi Gẫm                    50
 11. Trần Thị Huyền         20
 12. Bà Trần Đình Lam       5
         Tổng cộng:        $ 2,775

Cảm Tạ.
Xin chân thành cám ơn các em trong đoàn vũ phụng vụ đã dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần vừa qua, một điệu vũ thật đẹp, như là một món quà kính Đức Mẹ trong tuần đầu Tháng Hoa.  Và cám ơn các em phụ tá, các phụ huynh và nhất là chị Đỗ Thu Hương đã hy sinh thời giờ và công sức tập dượt và chuẩn bị cho các em.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ngày Hiền Mẫu.
Chúa nhật hôm nay mọi người sống trong quốc gia Hoa Kỳ sẽ mừng Ngày Hiền Mẫu, để ghi nhớ công ơn và cám ơn các bà mẹ, đã hy sinh nuôi nấng, dạy dỗ và nhất là các bà mẹ Công giáo, đã giúp con cái sống và có một đức tin vững vàng vào Chúa.  Cũng xin chúc mừng các người mẹ trong trong giáo xứ, nhất là trong hội Hiền Mẫu, một ngày thật vui mừng, trong tình yêu và sự che chở của Hiền Mẫu Maria.

Quyền Sống. (Birthright). 
Hằng năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), tất cả các giáo xứ trong địa phận sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp đỡ tài chánh cho Hội Quyền Sống, là cơ quan giúp cho những phụ nữ mang thai không có nơi nương tựa, có những nhu cầu, phương tiện căn bản và cần thiết cho cuộc sống đến khi sanh nở tốt đẹp.  Xin mọi người rộng lượng.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin thông báo!  Niên học của chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ kết thúc vào Chúa nhật tuần tới, ngày 18 tháng 5.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có nghi thức bế giảng và phát phần thưởng cho các em.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ.  Xin các phụ huynh và mọi người tham dự để khuyến khích các em.

Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật tuần tới, ngày 18 tháng 5, sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em lớp giáo lý.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để cùng vui mừng với mọi người và tạo giây liên kết trong giáo xứ.

Chúc Mừng Mãn Khóa.
Trong niềm hân hoan, xin chúc mừng các sinh viên và học sinh ra trường đại học và trung học năm nay.   Chúc các bạn thành công và may mắn trong công việc, và có những quyết định khôn ngoan, sáng suốt và tốt đẹp cho tương lai.  Xin Thiên Chúa đồng hành với và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Đoàn Tụ.
Giáo xứ hân hoàn chào mừng gia đình anh chị Trần Chiến Thắng, vợ Trần Thị Mừng và 4 người con, đã đến Tulsa từ Việt Nam vào tuần trước, để đoàn tụ với gia đình ông bà Trần Chiểu.  Và anh Nguyễn Duy Phong đoàn tụ với vợ là chị Nguyễn Thị Hằng.  Xin Chúa ban ơn lành, và cầu chúc gia đình anh chị sớm hội nhập và có đời sống ổn định trong nơi định cư mới này.  

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công, Carthage, MO. Theo tin từ mạng của nhà dòng thông báo, Ngày Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: “Trẻ Giê-su trở về nhà và vâng phục cha mẹ.” (Lc. 2, 51)  Năm nay cũng có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng  những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình.  Đặc biệt có sự tham dự của trung tâm Asia, với nhiều ca sĩ tên tuổi. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....