Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 5 Phục sinh Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm A. Số 489

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1.Cv.6,1-7. Bài đọc thuật lại dân chúng kêu trách công việc phân phát lương thực không đồng đều, nên các tông đồ chọn bảy người lo việc đó, còn các ông chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy.  Nhờ đó số tín hữu ngày càng thêm đông.
Bài Đọc 2. 1Pr. 2, 4-9. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ vinh dự và trách nhiệm của chúng ta là những kẻ được tuyển chọn, phải sống xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa. Đó là nội dung đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 14, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ tin Người, vì Người vớI Thiên Chúa Cha là một.  Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Ai tin theo Người sẽ được sống muôn đời.

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
như chúng con đã trông cậy Chúa.  

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 8, 5-17.14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21.

Suy niệm. Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe những lời quả quyết hết sức quan trọng của Chúa Giêsu cho cuộc sống đức tin trong vui mừng và hy vọng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy, và ai nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Cha Thầy, nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha". Thiên Chúa đã nhập thể, đã chấp nhận cuộc sống con người, đã dùng những hình ảnh con người, đã sử dụng những ngôn ngữ của con người có giới hạn để mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là ai, chân lý nào phải sống, và con đường nào phải đi để trở về với Ngài mà không bị lạc lối. Chúa Giêsu Kitô đã trở thành hình ảnh của Thiên Chúa Cha cho tất cả mọi người chúng ta. Ngài đã đến để mạc khải sự thật của Thiên Chúa Cha cho chúng ta, và Ngài cũng là “ Đường, Sự Thật, Sự Sống” hướng dẫn chúng ta, đưa chúng ta trở về cùng Thiên Chúa Cha.  Ngài cũng muốn mỗi người chúng ta sống chân lý và có sự sống của chính Ngài, trở thành hình ảnh của Ngài cho anh chị em xung quanh. Chúng ta cảm tạ , tri ân và hãnh diện về hồng ân Chúa ban cho và đồng thời khiêm tốn ý thức về trách nhiệm của mình, là những Ki-tô hữu, trở thành hình ảnh của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh, và trở thành, có thể nói được là, con đường để dẫn họ đến với Ngài, và cùng đi chung con đường về với Thiên Chúa.  Xin Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh củng cố niềm tin cho chúng ta, hướng dẫn và biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa nhiều hơn, để giúp nhau sống đức tin mà chúng ta hằng tuyên xưng, sống chân lý yêu thương của Chúa Giê-su và đi cùng một con đường về với Thiên Chúa Cha.

Reflection. 
Acts 6:1-7.  In today's reading, we see the Twelve choosing seven men to serve as deacons. Their primary ministry would be to distribute food to the needy. The role of the deacon in the Church has expanded since the time of the apostles, but deacons are always to be true to their vocation of service. (The word deacon comes from the Greek word diakonia, which means "service."). How can you help your parish in its call to serve its own people, its community, and the world? Are you drawn to help a particular group in its service?
1 Peter 2:4-9. Have you ever noticed the cornerstone of your church or of any public building? The cornerstone is a large stone at the bottom corner of a building where two walls come together. It is often inscribed with the date when the building was built. This reading gives us the wonderful image of Jesus as the cornerstone of the Church. And we are the "living stones" built on the foundation of Christ.  How can you be a "living stone" in the building of the Church? How can you contribute to the beauty and strength of the Church?
John 14:1-12. Jesus and his disciples are gathered for the Last Supper. He tells them that he is going to "prepare a place" for them but Thomas points out that they do not know the place or the way to get there. What Thomas and the others have not yet grasped is that Jesus himself is the way. When Philip asks Jesus to "show us the Father," Jesus makes it clear that he and God the Father are one. The words and works of Jesus are the words and works of the Father. What does it mean to you to go the way of Jesus in our world today?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai      Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26.     Lh. An-tôn&Inê/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Ba.       Cv. 14, 18-27; Ga. 14, 27-31.  Lh. Phao-lô&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Tư.      Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.          Lh. Ôbà Nội ngoại/Gđ. Bà Bùi Gẫm
Thứ Năm    Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.     Lh. Batôlômêô&Inê/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Sáu.    Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.  Lh. Phêrô&Maria&2Lh.Giuse/Bà B.Gẫm
Thứ Bảy.5:30  Các Lh.Anh chị em, bà con NN&Ân nhân và mồ côi/Gđ. Ôbà Đinh T.Cao
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
                                        
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn           Ng. Trung Trực              Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Vương Kim Nga  Trần Ngọc Ánh                                 David Nguyễn
10. Các lớp giáo lý                     Trần Văn Thái; Lê Thanh Xuân               Văn Nguyễn   
Dâng Lễ: Gđ. Đoàn Khương                                                            Colin Vũ; James Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Sơ Kim Anh         Vũ Đình Hiệu            Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Trần Ngọc Ánh                                Ng. Văn Cả                                  David Nguyễn
10. Ng.Trường Giang/Lê Thanh Xuân   Ng. Trung Hải; Phạm V. Tiến          Peter Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Thanh Kiệt                                                            Paul Ng.&John Trần
  
Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 11 tháng 5, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,199             Xin tiền lần thứ 2 cho Quĩ Quyền Sống: $1,020
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:
  1. Lại Giang            1,000
  2. Nguyễn Minh Tuấn 600
  3. Trần Công Đồng     300
  4. Nguyễn Văn Ngự    200
  5. Đỗ Đức Tâm          200
  6. Nguyễn Văn Quí     100
  7. Nguyễn Tự Lập      100
  8. Đỗ Xuân Tuyển      100
  9. Trần Thu                100
          Tổng cộng:       $ 2,700

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat).
Văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những người độc thân tuổi từ 17 đến 39, vào ngày 13 tới 15 tháng 6 tới đây.  Sẽ có những bài chia sẻ, họp nhóm và cầu nguyện, giúp mọi người có cơ hội tìm nhận ra tiếng gọi của Chúa sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh, hạn chót ngày 6 tháng 6.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Matt Gerlach, Văn phòng Ơn kêu gọi, Office of Vocations at  918-307-4936, or frmattgerlach@gmail.com or vocations.office@dioceseoftulsa.org

Thông báo Và Cảm Tạ.  
Niên học của chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ kết thúc Chúa nhật tuần này. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ có phát phần thưởng cho các em.  Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ.  Xin tất cả mọi người nhất là phụ huynh, cha mẹ, hy sinh tham dự để khuyến khích các em.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ, phục vụ trong tất cả công việc, để chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được hoàn tất và đạt được những thành quả tốt đẹp.  Nhất là mọi người phụ trách và tham gia trong các ban trật tự và vệ sinh; / ban ẩm thực; / và các thày cô trong ban Việt ngữ và giáo lý đã tận tâm dạy dỗ và hướng dẫn các em học sinh. / Đặc biệt là anh Trần Thanh Hiền trưởng ban Việt ngữ; và chị Trần Thị Thu Hường trưởng ban giáo lý. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ  sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ sáng  Chúa nhật tuần này, và buổi phát phần thưởng cho các em lớp giáo lý.  Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho người lớn và các em.  Xin mời mọi người tham dự để
cùng vui mừng với mọi người và tạo giây liên kết trong giáo xứ.

Rao Hôn Phối.
Têrêsa Lily Hoàng con ông bà Hoàng Xuân Đồng, muốn kết hôn với anh Gioan Nguyễn, con ông bà Nguyễn Hữu Chính, ngụ tại California.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, lúc 1 giờ chiều.  Nếu ai biết có ngăn trở gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin cám ơn.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công, Carthage, MO.
Theo tin từ web của nhà dòng thông báo, Ngày Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: “Trẻ Giê-su trở về nhà và vâng phục cha mẹ.” (Lc. 2, 51)  Năm nay cũng có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng  những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình. 

Lớp Dạy Tĩnh Tâm, Cầu Nguyện Bằng Kinh Thánh.
Các sơ dòng Bê-nê-đíc-tô tại tu viện Thánh Giuse, tọa lạc tại ngã tư đường Lewis và 15, sẽ dạy phương pháp tĩnh tâm cầu nguyện bằng Kinh thánh quanh năm, và buổi dạy kỳ tới sẽ vào ngày 10 đến 13 tháng 6 tới đây.  Nếu muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh tham dự, xin vào trang web: www.stjosephmonastery.org.  Xin đọc tiếp phần Anh ngữ sau đây. Registration is also open for October 1-4, 2014.  The School of Lectio Divina was established as a corporate ministry of the sisters in 2010.  It is a unique opportunity to learn the teachings of the early Christian tradition in a way to follow Christ both through our personal prayer and our discernment toward God in our ordinary everyday lives.  Still have questions?  Please  e-mail lectio@stjosephmonastery.org or call the Office of Lectio Divina @ 918-746-4209.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....