Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tình hình Biển Đông

Thư kêu gọi của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc,
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam 
về Tình hình Biển ĐôngKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....