Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A_2014


Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta mừng kính một mầu nhiệm quan trọng, cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, và cũng là nền tảng của đức tin Ki-tô giáo, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà trí tuệ con người chúng ta không thể nào hiểu thấu hết được, và chỉ có thể đón nhận bằng đức tin.  
Chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.  Chúng ta bắt đầu cầu nguyện nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đức tin của chúng ta về thiên tính của Chúa Giê-su Ki-tô ăn sâu trong tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự kiện làm cho Thánh lễ chúng ta cử hành trở thành độc nhất và là một lời cầu nguyện hiệu nghiệm và có quyền năng nhất vì Chúa Giê-su cùng cầu nguyện với chúng ta.  Lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha trong sự hiệp nhất với hy lễ hoàn hảo của Chúa Giê-su qua quyền năng thánh hóa của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta nhận thấy Kinh thánh Cựu ước chỉ cho loài người chúng ta biết về một Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, duy nhất.  Trong Kinh thánh Tân ước, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng thực ra, Chúa Giêsu không tuyên bố rõ về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài chỉ nói lên mối tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu sai đến với chúng ta, đã, đang và sẽ hướng dẫn chúng ta  hiểu thêm và rõ hơn về ý nghĩa những lời Chúa Giêsu dạy và những việc Ngài làm.  
Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm tình yêu cao vời, nhưng nếu Thiên Chúa không tìm cách cho chúng ta hiểu, hiểu được một phần nào hay biết một đặc tính nào, thì chúng ta sẽ không biết hay tìm được ý nghĩa gì trong thánh ý, kế hoạch của Chúa. Và sự thật trí khôn loài người chúng ta có thể suy và nhận ra ít nhất hai đặc tính và những mẫu gương của Thiên Chúa Ba Ngôi. 
Trước hết, tôi xin được đề cập đến hai đặc tính của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đặc tính thứ nhất là sự riêng biệt. Tuy chỉ có một Chúa nhưng là Ba Ngôi riêng biệt: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Chúa Thánh Thần.  Để giúp chúng ta hiểu được sự riêng biệt giữa Ba Ngôi, Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta về ba hoạt động khác biệt của Ba các Ngài.  Kinh thánh Cựu ước cho chúng ta biết hoạt động của Chúa Cha là sáng tạo, tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và con người. Vì yêu thương, Chúa Cha là Người sắp xếp kế hoạch và chương trình cứu độ loài người, và sai Con Một của Ngài xuống trần gian. Tân ước, đặc biệt là các sách Tin mừng, cho chúng ta biết sứ vụ của Chúa Con là mang tình yêu của Chúa Cha đến gian trần, hoàn thành sứ vụ cứu độ, hòa giải và chữa lành của Chúa Cha, và thiết lập Giáo hội để tiếp tục sứ vụ của Ngài đã khởi đầu.  Và đã ban cho Giáo hội Chúa Thánh Thần để dạy dỗ và hướng dẫn Giáo hội trong sự thật. Sách Tông đồng công vụ cho chúng ta biết hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội sơ khai, biến đổi, thêm sức cho các Tông đồ, và thánh hóa, gìn giữ, hướng dẫn và dạy dỗ để Giáo hội lớn lên và lan rộng ra.  Hay nói một cách ngắn gọn:  Chúa Cha là Đấng tạo dựng; Chúa Con là Đấng cứu thế; và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, tạo sự sống.
Đặc tính  thứ hai mà trí khôn của loài người chúng ta có thể suy và hiểu được về Thiên Chúa Ba Ngôi là, tuy là Ba Ngôi riêng biệt, nhưng Ba Ngôi liên kết và sống chung trong một cộng đồng.  Hay nói một cách khác Thiên Chúa là một gia đình, sống yêu thương, hòa thuận và hiệp nhất với nhau.   
Ông bà anh chị em thân mến. Kinh thánh còn cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên chúng ta không ngạc nhiên về việc loài người chúng ta cũng có hai đặc tính mà tôi vừa nêu trên giống như Thiên Chúa. Trước hết, tất cả chúng ta là những phần tử riêng biệt.  Chúng ta có những sắc thái riêng, có một đời sống riêng và muốn tạo một “dấu chân riêng” trong xã hội loài người. Chúng ta không muốn là một người giống người khác.  Chúng ta muốn dù tốt, xấu hay thế nào, được coi và nhận là những con người khác biệt.  Và đặc tính thứ hai, giống như Thiên Chúa chúng ta có một khuynh hướng muốn trở thành một phần tử sống động, tích cực và đóng góp của cộng đồng xã hội.  Không ai sống như một hòn đảo riêng biệt. Tất cả chúng ta là tất cả mọi phần của một tổng số. Chúng ta được sinh ra trong một cộng đồng gia đình nhân loại.  Chúng ta muốn sống chung và liên hệ với tất cả mọi người. Trong một nguyên tắc căn bản và trong thâm tâm của con người, chúng ta giống Thiên Chúa vì một lý do là những đặc tính của Thiên Chúa cũng tìm thấy trong con người chúng ta.  Chúng ta có một xu hướng muốn trở thành riêng biệt, và chúng ta cũng có một chiều hướng muốn nhập chung, liên kết với mọi người trong một cộng đồng.
Ông bà anh chị em thân mến.  Thiên Chúa Ba Ngôi là những mẫu gương cho mọi người Ki-tô hữu chúng ta.  Ngoài những đặc tính giống căn bản này và nhất là vì mỗi người Ki-tô hữu chúng ta là chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, là Giáo hội, cho nên chúng ta được kêu mời trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có trách nhiệm, bổn phận tích cực tham gia và đóng góp vào chương trình tạo dựng cơ cấu gia đình, cộng đoàn giáo xứ và Giáo hội, cũng như xã hội chúng ta đang sống. Như Thiên Chúa là Cha, chúng ta được kêu gọi, không phải để đả phá hay hủy bỏ, góp phần vào những kế hoạch xây dựng và kiến thiết.  Như Chúa Con là Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta được kêu gọi trở thành ánh sáng Tin mừng, và là khí cụ mang tình yêu thương, và tha thứ của Thiên Chúa đến cho mọi người.  Chúng ta cố gắng tạo sự hiệp nhất, có lòng hy sinh và quảng đại để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ, cũng như xây dựng lại những gì đã bị hủy bỏ.  Như Chúa Thánh Thần, chúng ta được kêu gọi sống sự thật và công bằng, dùng đời sống tốt lành, thánh thiện để hướng dẫn và dạy dỗ những người mà chúng ta được trao phó, cũng như tạo sự sống, tình thân ái giữa mọi người.       
Trong ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, xin TC ban ơn giúp sức để mỗi  gia đình trong giáo xứ là một gia đình của TC Ba Ngôi, trung thành , yêu thương, hòa thuận và hiệp nhất.  Cho mỗi người trong giáo xứ là những phần tử tích cực, tham gia góp phần vào việc xây dựng và làm sáng danh Chúa. và cũng trong ngày mừng Ngày Hiền Phụ, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho các bậc làm cha, biết noi gương Ngôi Cha trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, có những gương sáng tốt lành, trung thành và dạy dỗ con cái trong gia đình sống đức tin.  Và xin Thiên Chúa giúp tất cả chúng ta có lòng yêu mến Chúa Ba Ngôi, có một đời sống cá nhân tốt lành và quảng đại.

Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....