Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.  
Chúa Nhật Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Năm A. Số 495

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  

Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều


Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Cv. 12, 1-11. Bài đọc trích sách Tông đồ công vụ hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù ngục.  Sự việc này cũng xác nhận cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. 2Tm. 4, 6-18. Đoạn thư này thuật lại thánh Phaolô đã được Thiên Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Tin mừng cho dân ngoại.  Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Thiên Chúa thưởng trên Thiên quốc.
Tin Mừng. Mt. 16, 13-19. Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, nên được Chúa khen ngợi, đặt làm đầu Hội thánh, và ban cho quyền tha, quyền cầm tội loài người.

Đáp ca.  Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.

Kinh thánh tuần tới: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9-13; Mt. 11, 25-30. 

Suy niệm. Phêrô, Phaolô, hai vì sao sáng ngời chiếu toả ánh sáng Chúa Kitô cho nhân loại. Cuộc đời Phêrô có nhiều sôi nổi. Gồm lại những sôi nổi, ta có thể chia đời ông ra làm hai: cuộc đời phần một, từ khi theo Thầy ở biển hồ Galilê đến lúc chối Thầy; phần hai, từ khi theo Thầy ở biển hồ Tibêria cho đến cuối đời chết ở Roma. Cuộc đời phần một của Phaolô là biệt phái nhiệt thành đi lùng, bắt bớ Ðạo Chúa, tham gia vào vụ giết Tê-pha-nô. Ðược ơn trở lại trên đường Ða-Mat, Saolô được biến đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại là Phaolô, Tông Ðồ dân ngoại. Cuộc đời phần hai của Phaolô đã viết nên thiên anh hùng ca. Giáo hội mừng kính hai thánh Tông đồ, hai cột trụ giáo hội cùng chung một ngày. Hai con ngưòi khác nhau từ cá tính đến thân thế nhưng cùng chung một ơn gọi từ Chúa Kitô, cùng chung một niềm tin vảo Chúa Kitô, chung một sứ mạng Chúa Kitô trao phó và cuối đời cùng chịu tử đạo vì Chúa Kitô. Cùng chia sẽ một niềm tin, cùng thi hành một sứ mạng, Chúa Kitô đã đã đưa hai Ngài đến một cùng đích, một vinh quang đội triều thiên khải hoàn. Hai con người khác biệt ấy laị có những điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã nối những điểm tương đồng ấy để tất cả được nên một ở trong Người. Ðón nhận ánh sáng từ nơi Chúa Kitô, hai vị Thánh Tông đồ Phêrô, Phaolô đã nên hai vì sao sáng ngời cho tất cả chúng ta

Reflection.
Acts 12:1-11.  In the first reading, the story of Peter's arrest and deliverance has a miraculous note to it. God seems to be watching over the infant Church with Fatherly care. Peter attributes his personal rescue from danger to God's saving hand. We also notice that this first group of Christians seems to be characterized by a spirit of unity, support, care, concern, and prayer. In today's first reading, Peter was conscious that the Lord was with him in life's ups and downs. How have you been conscious of God's presence with you in your life? Is there any "prison" from which God has rescued you? 
2 Timothy 4:6-8, 17-18. In the second reading, we learn how St. Paul persecuted the Church and had a dramatic conversion. He knew who to thank: "I am what I am by the grace of God." St. Paul also compares his life to, among other things, a race well run, for which he will be rewarded by the crown of immortality. His success was due to the loving protection of God.  How would you describe your life? In what way does this reading challenge you? What can you do to respond to this challenge?
Matthew 16:13-19.  St. Peter was the first to make a profession of faith in Jesus as the Messiah.  He was a disciple of strength (the rock), of weakness (denial), of love (you know I love you), of trust (walking on water), of doubt (he gets scared and falls down into the water). Doesn't Peter give you hope? Pray that you will know Jesus' love for you and always be willing to 'bounce back' like St. Peter, even when things go wrong. Each of us is challenged to answer this question on a personal level during our lifetime: “But you, who do you say that I am?”

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai          Am. 2, 6-16; Mt. 8, 18-22.     Lh. Giuse/Gđ. Âu Th. Trường
Thứ Ba.          Am. 3, 1-8; Mt. 8, 23-27.       Lh. Micae/Gđ. Ng. V. Tường
Thứ Tư.         Am. 5, 14-24; Mt. 8, 28-34.   Lh. Phê rô.
Thứ Năm       Ep. 2, 19-22; Ga. 20, 24-29.  Lh. Giuse/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Sáu.        Am. 8, 4-12; Mt. 9, 9-13.      Lh. Têrêsa/Gđ. Âu Th. Trường 
Thứ Bảy.  5:30   Lh.nAnna&Maria/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.  8&10.   2Lh. Phê rô/Gđ. Thân Thấy
                                   Lh. Anna&Gioan Bao.&Tôma/Gđ. Trần Ng. Riễm                              

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ K. Loan   Vũ Đình Hiệu               Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. V. Cả/Anh Nguyễn              Trần Ng. Ánh/ Ng. Đình Chót           David Nguyễn
10. Phạm V. Tiến/Đỗ Thu Hương  Trần V.Thái; Ng.Trường Giang                 Colin Vũ    
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Tuyến Linh                                                 James Ngô/Peter Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30.  Hội Hiền Mẫu                     Ng. Ngọc Bảo                Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8.Trần Ng Ánh/Phạm LanDung   Ng. Đình Chót/Ng. V. Cả                     David Nguyễn
10.  Vũ Cẩm/Trần Thu Hường     Ng. Trung Hải/Phạm V. Tiến                  Phạm Thắng
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Đức Lợi                                                       Paul Nguyễn&John Trần

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 22 tháng 6, 2014
Quĩ Điều Hành $2,289
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Lê Văn Thuận (Gđ. 217) 200
Nguyễn Văn Vỹ&Nga     200
Trần Văn Sinh                 100
         Tổng cộng:         $ 500

Chào Mừng.  Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Quĩ Thánh Phêrô. (Peter’s Pence)
Trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này sẽ có quyên tiền lần thứ 2 sau chịu lễ, để giúp tài chánh cho quĩ  Đồng Bạc Thánh Phê-rô.  Quĩ này do Đức Thánh Cha xử dụng vào những công việc bác ái, cứu trợ khẩn cấp những người bị thiên tai, tị nạn, nghèo đói hay bệnh tật trên thế giới.  Xin mọi người rộng lượng.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng
Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu nguyện cho gia đình.

Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.  
Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng, và không móc mút trong ghế ngồi ra.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Trách Nhiệm và Bổn Phận của Kitô Hữu.  
Là một chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô và là một phần tử trong cộng đoàn Dân Chúa, tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận rao truyền Tin Mừng qua đời sống chứng nhân, làm những việc bác ái, và thờ phượng, bằng cách sốt sắng và thường xuyên tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, để tiếp nhận Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, là nguồn sống và sức mạnh. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng giáo xứ qua sự hy sinh phục vụ để làm sáng danh Thiên Chúa và ích lợi cho anh chị em. Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để phục vụ, chứ không phải để đựơc phục vụ.”  Do đó, mọi Kitô hữu, mọi giáo dân phải luôn ý thức và chu toàn bổn phận bằng sự hy sinh phục vụ, và dâng cúng, đóng góp tài chánh để duy trì và xây dựng cơ sở trong giáo xứ. Thiên Chúa nhân từ và quảng đại đã ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta thể hiện lòng tri ân, tạ ơn Thiên Chúa, qua việc đóng góp, dâng trả lại một phần cho Ngài.  Khi chúng ta hy sinh phục vụ Chúa trong anh chị em, và đóng góp để làm sáng danh Chúa, với tấm lòng yêu thương, chân thành và vui mừng là khi chúng ta nhận lại và sẽ nhận lại muôn vạn lần.

Ngày Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công, MO. 
Theo tin từ website của nhà dòng (http://dongcong.net) thông báo, Ngày Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 8, với chủ đề: “Trẻ Giê-su trở về nhà và vâng phục cha mẹ.” (Lc. 2, 51)  Năm nay cũng có sự hiện diện của một số linh mục và các thuyết trình viên kinh nghiệm, thuyết giảng những đề tài về đức tin, sống đạo, giới trẻ và gia đình, đặc biệt có sự cộng tác của ca sĩ  của trung tâm Asia. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....