Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm A. Số 500

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 56, 1-7. Trong bài đọc này, ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và Nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài đọc 2. Rm. 11, 13-32.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh chị em lương dân, để giúp họ tôn thờ Chúa mà được cứu rỗi.
Tin Mừng. Mt. 15, 21-28.  Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ qủy cho con gái một bà ngoại đạo ở Canaan, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa.  Muốn được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, dân tộc nào.

Đáp ca. Chư dân hãy ca tụng Ngài!  Thân lạy Chúa,
hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.     

Kinh Thánh tuần tới.  Is 22, 19-23; Rm. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23.

Suy niệm.
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại chuyện một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám.  Bà là dân ngoại còn Chúa Giêsu là người Do thái.  Không biết nhờ đâu mà bà biết được danh tiếng Ngài. Bà tin Ngài có thể chữa cho con bà khỏi bệnh.  Lời cầu xin van nài của bà phát xuất từ lòng tin. Lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội, dân riêng của Chúa. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả. Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con có những sự đau khổ... Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết kiên trì và một niềm tin mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Amen

Reflection.
Isaiah 56:1, 6-7. In the first reading Isaiah points out that God intends salvation to be available for all persons. God does not make distinctions based on ethnicity, social class, or economic standing. The prophet affirms that in God's eyes, believing in the Lord and keeping God's commandments are what really matter. These are the criteria by which we will be judged. The joy of God's kingdom awaits all who are faithful. Why do people discriminate against others?
Romans 11:13-15, 29-32. The second reading also speaks about discrimination. The first members of the Church were Jews who were unwilling to accept non-Jews into the Church. St. Paul reminds them that he is the "apostle to the Gentiles." The discriminating attitude of the early members paved the way for Paul to preach the gospel to the Gentiles. It also enabled the Gentiles to respond more easily without the influence of the Jewish culture. Are you able to look at a difficult situation and see the potential for good that is there? What can we do to cultivate a more positive attitude in our own lives, within our families, with our colleagues?
Matthew 15:21-28. In the gospel reading, Jesus meets with a very determined Canaanite woman who begs him to help her troubled daughter. Since the woman was a Gentile, the apostles wanted to send her away, but Jesus continued to speak with her. She truly believed that Jesus could help her daughter, and despite what seemed like his initial reluctance, she simply wasn't going to give up. She persisted, even begging him. Eventually Jesus praised her undaunting faith and healed her daughter. Jesus' reply is one we would all love to hear: "O woman, great is your faith! Let it be done as you wish." Have you ever experienced rejection because of your gender, race, or religion? How did you deal with it?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai       Ed. 24, 15-24; Mt. 19, 16-22.
Thứ Ba.       Ed. 28, 1-10; Mt. 19, 23-30.
Thứ Tư.      Ed. 34, 1-11; Mt. 20, 1-16.
Thứ Năm    Ed. 36, 23-28; Mt. 22, 1-14.    Xin như ý/Gđ. Ôbà Độ
Thứ Sáu.     Ed. 37, 1-14; Mt. 22, 34-40.    Xin gia đình bằng an/Gđ. Ôbà Vượng 
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Giuse Ng. M. Sơn    
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Giuse/Gđ. Sơn Minh Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Sơ Kim Anh    Trần Ngọc Ánh          Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8 Lê Huy Bình/An Phạm                   Ng. Đình Chót/Ng.V. Cả           David Nguyễn
10.Ng.Trường Giang/Ng.Thị Châu   Phạm V.Tiến;Ng.Thanh Ban          Austin Vũ& 
Dâng Lễ: Gđ. Trương Văn Minh                                       Steven Trần;Trần H. Liêm

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Ng. V. Quí/Ngọc Nguyễn       Ng. Trung Trực      Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm            
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung   Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh           David Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong/Trần V.Thái        Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quang Minh                                           Brandon Vũ/Nathan Vũ                                                                                 
Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 3&10 tháng 8, 2014
Quĩ Điều Hành $2,371
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Vũ Quang&Huyền 1,200
  2. Trâm Tracy Nguyễn  500  (Shawnee-Oklahoma)
  3. Nguyễn Thông Thái  200
  4. Hồ Văn Song             200
  5. Nguyễn Đức Toàn     200
  6. Nguyễn Văn Hinh     200
  7. Đỗ Xuân Tuyển         100
  8. Nguyễn Đình Chót    100
  9. Bà Gẫm                       50
            Tổng cộng:       $ 2,750

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Cuộc Vận Động Tài Chánh: Đâm Rễ Trong Đức Tin, Tiến Lên Trong Hy Vọng. (Rooted in Faith. Forward in Hope Campaign).  Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, địa phận đã phát động cuộc vận động tài chánh cho những họat động mục vụ cần thiết trong địa phận.  Tuần này, mọi người trong địa phận, trong đó có mọi người trong giáo xứ, sẽ nhận được thư thông báo và kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động này. Số tiền chỉ định cho giáo xứ trong cuộc vận động này là $50,000.00.

Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ 2014-15.  Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Sau nghi thức khai giảng, sẽ có buổi họp cho các phụ huynh, cha mẹ cũng trong hội trường.  Xin tất cả phụ huynh có con em ghi danh vui lòng tham dự buổi họp quan trọng này. 

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành Giáo Lý Viên Và Thày Cô
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 24, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay. Vì số học sinh đông, nên cần nhiều người tham gia giúp đỡ.  Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ, để tất cả đồng tâm làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người, nhất là thày cô, trong công việc dạy dỗ và giúp các con em học tiếng Việt và giáo lý và đức tin của Giáo hội. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thừa Tác Viên Thánh Thể. Theo văn thư của tòa giám mục cho biết, nhiệm kỳ các thừa tác viên Thánh thể đương nhiệm sẽ mãn hạn vào Tháng 9 tới đây. Vậy nếu ai muốn tiếp tục hay muốn trở thành thừa tác viên Thánh thể, xin vui lòng ghi tên vào danh sách dán trên tủ tại nhà bát giác cuối nhà thờ.  Linh mục quản nhiệm sẽ duyệt xét và chuẩn trước. Sau đó danh sách sẽ được gởi về tòa giám mục.  Mọi người sẽ phải tham dự Thánh lễ ban thừa tác và sẽ thông báo sau.  Đây là một phần vụ quan trọng trong Thánh lễ và cần nhiều người giúp.   Xin chân thành kêu mời.

Cảm Tạ. Các dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Việt Nam, chân thành cảm tạ những tấm lòng yêu thương và quảng đại của tất cả mọi người trong giáo xứ, các tiệm nail và tiệm ăn, đã giúp đỡ tài chánh hỗ trợ công việc truyền giáo, bác ái và xã hội của Hội dòng, để Hội dòng tiếp tục mang Tin mừng và tình yêu của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, các em nhỏ thiếu tình thương và không may mắn, để các em có những sự chăm sóc, dạy dỗ đầy đủ, có cuộc sống ý nghĩa và tình thương.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giu-se, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....