Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm A. Số 501

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Is. 22, 19-23. Thiên Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sốp-na vì ông ăn ở bất xứng, và giao cho ông Ê-li-a-kin.  Và Người ban ơn giúp ông chu toàn bổn phận.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2. Rm. 11, 33-36.  Trong đoạn thư này thánh Phêrô ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 16, 13-20.  Nhờ tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao cho “chìa khóa Nước Trời” cai quản Hội thánh, và được Thiên Chúa phù trợ cho hoàn thành trách nhiệm.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.       

Đáp ca. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,
xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Kinh Thánh tuần tớiGr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27.

Suy niệm. Có một lời cầu nguyện rất đặc biệt của một viên gạch như sau: “Lạy Chúa, con chỉ là một viên gạch tầm thường nằm sát dưới chân tường. Con không được như viên gạch xây cửa, ở ngay tầm mắt người ta. Con không được như viên gạch xây mặt tiền, hãnh diện nhìn người qua kẻ lại và sung sướng được người ta khen đẹp. Con không được như viên gạch trong phòng khách, hàng ngày được người ta lau chùi đánh bóng. Con chỉ là một viên gạch tầm thường nằm sát chân tường.” Nhưng viên gạch ấy suy nghĩ, rồi nó cầu nguyện thêm: “Nhưng lạy Chúa, con vui vì chỗ ở của con, con vui với nhiệm vụ của con. Con mừng vì con cũng có góp phần trong ngôi nhà xinh đẹp này. Không có phần nhỏ bé và âm thầm của con thì bức tường sẽ đổ, ngôi nhà sẽ sập. Mặt tiền xinh đẹp kia không còn, cánh cửa xinh đẹp kia không còn, phòng khách xinh đẹp kia cũng không còn.” Chúa chọn Phêrô làm đá tảng xây dựng Hội Thánh khiến ta liên tưởng tới một đoạn Tin Mừng Ðức Giêsu nói về việc xây nhà trên đá (Mt 7,24-27). Xây nhà trên đá là gì? Thưa là biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là sau đó đem Lời Chúa ra thi hành. Ðức Giêsu bảo người đó là người khôn. Còn kẻ nào không lắng nghe Lời Chúa và nhất là không thi hành lời Chúa thì giống như người ngu xây nhà trên cát. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xây dựng giáo xứ, xây dựng xã hội và xây dựng gia đình. Việc xây dựng đầu tiên, làm nền tảng cho mọi cuộc xây dựng tiếp theo, chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa.

Reflection.
Isaiah 22:19-23In the first reading, God is speaking to Shebna, an official in the king's palace. Shebna has been more concerned with building up his own power than in serving God. He exercises his authority over others rather than for them. So he will be replaced by Eliakim, who will hold the "key of the House of David on his shoulder." This key is a symbol of authority that comes from God. A good leader places his or her trust in the Lord. What "keys" have you been given to exercise authority, at home, at school, in your parish or neighborhood? What ways will you try to serve, lead, and influence others in order to further God's kingdom here on earth?
Romans 11:33-36. Although this second reading is from a letter, it sounds more like a song. Realizing that God created everything and keeps everything in existence, Paul bursts into this hymn of praise. He is awed by God's mysterious ways, which are beyond our understanding. Think of the people in your life whom you might call "wisdom figures." Why? What qualities does a person of wisdom possess? What will you do to become a person of wisdom to others?
Matthew 16:13-20. Jesus asks his disciples the question "Who do you say that I am?" Simon Peter, the spokesman of the group, replies, "You are the Messiah, the Son of the living God." As soon as Simon confesses this deep faith, Jesus changes his name to Peter, which means "rock." Peter is to be the firm foundation on which Jesus will build his Church. Peter would have the authority of leadership in the Church after Jesus' ascension. How do you respond to the question Jesus asked the disciples in today's gospel? How will you live that response?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai     2Tx. 1, 1-5; Mt. 23, 13-22.    Xin tạ ơn/Gđ. Teresa Loan
Thứ Ba.     2Tx. 2, 1-16; Mt. 23, 23-26.   Lh. Maria
Thứ Tư.     2Tx. 3, 6-18; Mt. 23, 27-32.   Lh. Anna
Thứ Năm   1Cr. 1, 1-9; Mt. 24, 42-51.     Tạ ơn
Thứ Sáu.    Gr. 1, 17-19; Mc. 6, 17-29.    Xin như ý
Thứ Bảy.  5:30   Xin tạ ơn
Chúa Nhật.  8&10.  Xin như ý

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. V. Quí/Ngọc Nguyễn       Ng. Trung Trực      Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm            
8 Ng. Đình Chót/Phạm LanDung    Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh           David Nguyễn
10. Ng.Trung Hải/Ngô Thủy Tiên   Lê Đình Phong/Trần V.Thái        Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Quang Minh                                               John Trần/Nathan Vũ

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ K. Loan   Vũ Đình Hiệu              Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Văn Cả/Vương K. Nga          Ng. Đình Chót/Trần Ng. Ánh      David Nguyễn
10. Ng. Thanh Ban/Đỗ Thu Hương  Lê Th. Xuân;Ng. Trường Giang    Văn Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trương Văn Minh                                     Thiện Hoàng;Peter Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 17 tháng 8, 2014
Quĩ Điều Hành $2,832
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Đặng Phương&Thủy (gđ. 213) 1,000
  2. Dominick D. Huỳnh (gđ. 192)     500
  3. Hoàng Văn Bôn                           500
  4. Nguyễn Thanh Ban                      500
  5. Vũ Đình Hiệu                              100
  6. Lý Thắng& Lisa                          100
  7. Thu Nguyễn                                  50
  8. Phạm Dinh (130)                          50
                 Tổng cộng:                    $ 2,800

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, điện thoại, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Cuộc Vận Động Tài Chánh: Đâm Rễ Trong Đức Tin, Tiến Lên Trong Hy Vọng. (Rooted in Faith. Forward in Hope Campaign).
Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, địa phận đã phát động cuộc vận động tài chánh 12 triệu trong thời gian 5 năm cho những họat động mục vụ cần thiết sau đây: 1. Chi phí hưu dưỡng và săn sóc ý tế cho các linh mục hưu dưỡng. 2. Đào tạo chủng sinh. 3. Hỗ trợ mục vụ vùng quê. 4. Giúp đỡ học sinh nghèo. 4. Giáo xứ.  Số tiền chỉ định cho giáo xứ trong cuộc vận động này là $50,000.00.  Địa phận đã gởi đến các gia đình trong giáo xứ giấy thông báo mục đích, phiếu hứa dâng cúng và kêu gọi hưởng ứng chương trình. Trong các Thánh lễ tuần này, sẽ điền vào phiếu hứa dâng cúng. Xin mọi người tham gia và rộng lượng trong mục vụ cần thiết này của địa phận.

Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ. 
Xin chú ý! Nếu cha mẹ phụ huynh nào chưa ghi danh cho con cái học các lớp giáo lý và Việt ngữ, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mau mắn qua hội trường ghi danh và đóng tiền cho các em. Chúa nhật tuần tới, ngày 31 tháng 8, cuối tuần lễ Lao động, cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành Giáo Lý Viên Và Thày Cô
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay. Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ, để tất cả đồng tâm làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người, nhất là thày cô, trong công việc dạy dỗ và giúp các con em học tiếng Việt và giáo lý và đức tin của Giáo hội. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thừa Tác Viên Thánh Thể.
Theo văn thư của tòa giám mục cho biết, nhiệm kỳ các thừa tác viên Thánh thể đương nhiệm sẽ mãn hạn vào Tháng 9 tới đây. Vậy nếu ai muốn tiếp tục hay muốn trở thành thừa tác viên Thánh thể, xin vui lòng ghi tên vào danh sách dán trên tủ tại nhà bát giác cuối nhà thờ.  Linh mục quản nhiệm sẽ duyệt xét và chuẩn trước. Sau đó danh sách sẽ được gởi về tòa giám mục phê chuẩn.  Mọi người sẽ phải tham dự Thánh lễ ban thừa tác và sẽ thông báo ngày giờ sau.  Đây là một phần vụ quan trọng trong Thánh lễ và cần nhiều người giúp.   Xin chân thành kêu mời.

Tết Trung Thu.
Xin thông báo!  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối, với những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em. Và có những cuộc thi có phần thưởng như thi tài năng, thi trang phục và thi lồng đèn tự làm lấy.  Ngoài ra, sẽ có cuộc rước lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em.  Xin mọi người tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....