Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Triết lý bàn tay

Chúng ta không phi sinh ra đ tr thành người hoàn ho–vì điu đó là không tưởng. Bn cũng có nhng khuyết điểm không kém gì nhng người bn ca mình. Vì vy hãy thông cm, trân trng nhng người bn bng chính hiu biết ca bn nhé.
Bn hãy làm th điu này nhé! Bn hãy đưa tay lên và dùng ngón tr chvào mt ai đó, bn hãy nhìn xem 3 ngón tay còn li ca bn đang ch v hướng nào nhé… ch vào chính bn đó.
Tht kì l phi không? Đó là mt người bn đã ch cho tôi,và tt nhiên tôi đã rút ra được mt bài hc. Bn biết không? Bn không nên phán xét người khác, đc bit là bn bè, bi vì bn thân mi chúng ta cũng đã hoc s mc nhng sai lm ging ht như h.

Nh
ng người bt bình vi ai có tính hay ra lnh thì h li là nhng người thích ra lnh. Nhng người hin lành đ lượng, bao dung thường d dung hòa và tha th mi chuyn, thm chí h còn không có th làm như không có chuyn gì xy ra, đó thc s là nhng người thông minh, tôi cũng đã tng phi đi mt vi nhng chuyn như vy, tht khó khăn nhưng tôi đã chn gii pháp có li nht mà không mt mát hay tn thương đến ai c, cho dù là người tôi không thích, hay thm chí ghét h thì cũng không cn phi làm gi h hết, h s t nhn ra điu đó. Vì nếu tôi ch ngón tr vào h và nói vi h rng h tht đáng ghét, h tht đáng thương hi hay htht ngu ngc thì 3 ngón tay còn li s ch vào chính tôi và có nghĩa là tôi cũng ging my người kia. Tht l bch và ngc .

B
n cũng có nhng khuyết điểm không kém gì nhng người bn ca mình, dù tôi không biết bn là ai, bn đang đc bài viết này ca tôi nhưng cũng có th tôi chưa tng gp bn. Chúng ta không phi sinh ra đ trthành người hoàn ho – vì điu đó là không tưởng. Ngay c khi 3 ngón tay bn không ch vào mt khuyết đim ging ht bn mình thì bn vn có hàng tá khuyết đim khác mà bn bè bn có th ch vào.

Vì v
y hãy thông cm, trân trng nhng người bn bng chính hiu biết ca bn nhé. Bn hãy b thói quen ch trích và nh là đng ch ngón tay phán xét v ai đó mà không kim tra trước xem các ngón tay còn li ca bn đang hướng vào đâu khi bn ch tay nhé!

Mong r
ng trong mt nhng người bn ca bn, bn là mt người bn tuyt vi nhé!!

Khuyết danh.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....