Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A_2014

Ông bà anh chị em thân mến. Trong lịch phụng vụ, tháng Mười có 2 chủ đề quan trọng, thứ nhất là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, và thứ hai là cầu nguyện cho việc truyền giáo.  Trong Tháng Mười này, mọi người được kêu gọi sống 3 mệnh lệnh Fatima, đặc biệt là suy niệm mầu nhiệm ơn cứu độ trong Kinh Mân Côi.   Chúng ta biết ý nghĩa của lời Kinh Mân Côi liên kết mật thiết với việc dấn thân truyền giáo, với đời sống tông đồ phục vụ. 

Đức Maria mà chúng ta tôn kính trong Tháng Mân Côi này là một mẫu gương sáng cho chúng ta về truyền giáo và phục vụ.  Đức Maria đã có một đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và hoàn toàn phó thác sống thánh ý Chúa.  Từ lúc thốt ra lời “Xin Vâng”, Đức Maria đã trung thành theo chân Chúa Giê-su trong cuộc hành trình rao giảng Nước Trời, cho đến mức cuối cùng, đứng dưới chân Thánh giá trên ngọn đồi Can vê, nơi mà Con của Mẹ đã giang 2 tay chịu đóng đanh để cứu chuộc loài người chúng ta.  
Hôm qua, ngày nay và mãi mãi, Mẹ vẫn luôn vâng theo thánh ý Chúa, tiếp tục phục vụ và thi hành sứ mệnh truyền giáo bằng nhiều cách, để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta có đời sống tốt lành, thánh thiện, trung thành với  Chúa Giêsu, và có tấm lòng bác ái và quảng đại như Mẹ, chia sẻ  mang tình yêu và Lời Chúa đến cho người khác.    
Đức Maria đã hiện ra nhiều lần và nhiều nơi, đặc biệt ở Việt Nam quê hương đất nước chúng ta, để che chở, bảo vệ con dân Việt Nam qua khỏi những gian nguy, và hướng dẫn đàn con của Mẹ đến với Chúa Giê-su, Con của Mẹ. Qua những lần hiện ra ở Fatima, Mẹ đã ban cho nhân loại 3 sứ điệp: Cải thiện đời sống; tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân Côi, và kêu gọi chúng ta thi hành 3 sứ điệp này để được bình an trong tâm hồn, có đời sống đức tin vững mạnh sinh hoa trái tốt là những việc lành, bác ái và quảng đại, có sự kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su, và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.   
Ông bà anh chị em thân mến.  Tôi kêu mời mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ trong tháng này, thứ nhất, chú tâm lắng nghe lời Chúa khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật một cách sốt sắng, và nếu có thể được, tham dự Thánh lễ hàng ngày, để  Lời Chúa canh tân và cải thiện cuộc sống. Thứ hai hy sinh thời giờ hàng ngày cầu nguyện,  suy niệm Kinh Mân Côi, nhất là trong các gia đình, để xin Đức Maria gìn giữ, ban yêu thương và hòa thuận, cũng như cầu cho sự hiệp nhất trong giáo xứ để chúng ta trung thành và làm sáng danh Chúa. Thứ ba cầu nguyện và tham gia tích cực cho công việc truyền giáo của Giáo hội, địa phận.  Và thứ tư cầu nguyện cho hoà bình, nhất là cho sự chấm dứt khủng bố, tranh chấp, chiến tranh và tàn sát lẫn nhau hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới.
Dụ ngôn Những Tá Điền trong Tin mừng, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ và thương xót, nhưng cũng là một vị thẩm phán công minh chính trực mà một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đứng trước mặt, tường trình và trả lời về những hành động cũng như việc làm trong đời sống của chúng ta hôm nay. Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy lòng yêu thương và sự nhẫn nại lạ lùng với những nhà lãnh đạo dân Do thái.  Thiên Chúa ban cho họ cơ hội này đến cơ hội khác để thay đổi đường lối.  Thiên Chúa đã sai ngôn sứ này đến ngôn sứ khác đến với họ để dạy bảo, khuyên răn. Tuy nhiên, khi lòng yêu thương, nhân từ và nhẫn nại trở thành vô ích, Thiên Chúa đã kết án, bắt họ phải chịu trách nhiệm về thái độ và hành động của họ. Chúng ta nhận rõ điều tương tự này trong bài đọc 1.  Bài đọc mạc khải cho chúng ta biết về một Thiên Chúa nhân từ và nhẫn nại với dân Người. Và khi lòng nhân từ và nhẫn nại trở thành vô ích, Thiên Chúa, bắt họ phải nhận trách nhiệm và lãnh nhận những hậu quả do họ gây nên.
Như thế, ông bà anh chị em thân mến, các bài Kinh thánh hôm nay cho chúng ta biết:Thiên Chúa không những thương yêu, giàu lòng nhân từ và nhẫn nại đối với chúng ta, mà còn là một thẩm phán công minh, sẽ phán xét theo hành động, việc làm của chúng ta.  Chính Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế phản ảnh 2 chiều kích này của Thiên Chúa.  Đôi khi chúng ta quên sự phẫn nộ và những lời khiển trách nặng nề của Chúa Giêsu, Người đã từng nói “Hỡi những phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào ngọn lửa muôn đời.” Và có một hành động mạnh “Chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò lừa ra khỏi đền thờ.”    
Tin mừng cũng cho chúng ta thấy một Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ và thương xót, đã nói với dân chúng “Tất cả Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức.”  Người còn nói “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”   Và cũng là Người đã từng tuyên bố “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.  Còn ai chối Thầy trước  mặt người đời, thì Thầy sẽ trối nó trước mặt Cha Thầy.”    
Như vậy, ông bà anh chị em thân mến, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu phản ảnh 2 khuynh hướng, 2 khía cạnh giống như Thiên Chúa, cho nên chúng ta là những tá điền trong vườn nho của Chúa, phải biết dựa vào lòng nhân từ và nhẫn nại của Thiên Chúa khi chúng ta còn có những cơ hội thuận tiện.  Chúa ban cho chúng ta cơ hội này qua cơ hội khác, ban cho chúng ta ơn này qua ơn khác để chúng ta nhận ra lòng yêu thương và quảng đại của Chúa.  Đời sống của mỗi người chúng ta còn được ví như là một vườn nho của Chúa, và Chúa đã dùng nhiều phương cách để tưới đổ phân bón, là những ơn lành, là Lời Chúa và Thánh Thể,  cho vườn nho nên tươi tốt và sinh hoa trái tốt.
Nếu hôm nay Chúa sai đầy tớ đến để thu hoạch hoa lợi, thì chúng ta phải trả lời như thế nào?  Và hoa trái của chúng ta là gì?  Chúng ta hãy tự hỏi “Chúa sẽ xử trí với chúng ta làm sao?”  Xin Chúa giúp chúng ta dùng thời điểm trong Tháng Mười này để cố gắng sống những mệnh lệnh của Mẹ Maria là người Mẹ đầy yêu thương và lo lắng cho con cái, để mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ chúng ta trở thành  vườn nho tươi tốt và sinh nhiều  hoa lợi, là đời sống tốt lành, những việc bác ái và quảng đại, để một ngày kia, chúng ta được Chủ Vườn Nho đón chào vào vườn nho Thiên Quốc.       
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....