Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm A. Số 507
 
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.  

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 5, 1-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri I-sa-i-a cảnh cáo dân Do Thái là vườn nho của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã thương chăm sóc họ, nhưng họ không lắng nghe và cứ phản bội Người, nên Người đã bỏ họ.  Đó là nội dung của bài đọc một này.
Bài đọc 2. Pl. 4, 6-9.  Trong đoạn thư gởi ngườI Phi-lip-phê, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức sống công chính, thánh thiện theo gương Người.
Tin Mừng. Mt. 21, 33-34. Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do Thái, đặc biệt là các lãnh tụ tôn giáo của họ.  Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh do Con Một Chúa lập nên. 

Đáp caVườn nho của Chúa là nhà Is-ra-en.   

Kinh Thánh tuần tới: Is. 25, 6-10; Pl. 4, 12-20; Mt. 22, 1-10.

Suy niệm. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại dụ ngôn “Người thợ làm vườn nho”. Vườn nho là một hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã dùng hình ảnh quen thuộc này để giúp người nghe dễ hiểu điều Ngài muốn nói về Nước Trời. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho thoạt tiên được dùng để chỉ dân Do Thái. Dân Do Thái được Chúa chọn là dân riêng. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì yêu thương Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương Chúa đã dành sẵn cho họ một đất nước. Vì yêu thương Chúa đã sai phái các tiên tri đến dạy dỗ họ. Nhưng sự thương yêu của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Họ giết các tiên tri được sai đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng. Mỗi người chúng ta hôm nay là một tá điền mà Thiên Chúa giao phó cho một vườn nho, đó là những tài năng tinh thần, là của cải vật chất, để ta sinh thêm hoa lợi và mang về cho Người. Thiên Chúa ban muôn hồng ân, là để ta phục vụ Chúa và anh chị em, chứ không phải để ta tìm tư lợi, danh vọng, và khoái lạc cho bản thân.Thiên Chúa trao phó cho ta các tài năng là để ta sinh lợi cho phần rỗi của mình. Nếu ta không biết sử dụng ơn lành Chúa ban, thì Người sẽ cất đi và trao cho kẻ khác. Sẽ đến ngày ta phải tường trình về công việc vườn nho mà Chúa đã trao phó cho ta. Sẽ đến ngày ta phải dâng lên Chúa những thu hoạch hoa lợi mà Người trông đợi.

Reflection
Isaiah 5:1-7. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes God as the owner of a beautiful vineyard that has been carefully tended. The owner does everything possible to produce a healthy crop of grapes. But he winds up with sour wild grapes. The first reading is also a parable in which Isaiah compares God's people to a vineyard that produces sour grapes. This happens because they have failed to produce good works. They ignore the poor and treat others unjustly. Does it sound as if Isaiah wrote this message for our times?
Philippians 4:6-9. If some of us spent as much time praying as we do worrying, we would experience God's peace in our hearts. Paul encourages us to thank God and ask God for all that we need. Instead of thinking so much about our troubles and failings, we are to think more about what is good in our lives. Most importantly, we are to keep on doing virtuous actions. What are some things that we worry about or are anxious about? What does St. Paul say we should do instead of worrying?
Matthew 21:33-43. Jesus compares God to a vineyard owner whose messengers go to the tenants of the vineyard to collect his share of the grapes at harvest time. But the tenants beat, stone, or murder the owner's messengers. When the owner sends his son, the tenants treat him as they did the messenger. They kill the son, hoping to keep the vineyard, his inheritance, for themselves. The son in the parable is Jesus, of course, and the messengers are God's prophets, who speak in God's name. Jesus is reminding us that the kingdom will be taken away from those who do not give God a harvest of good works. How can we accept Jesus and his messengers in our lives? What prayers can help us offer the harvest of our lives and work to God?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai          Gl. 1, 6-12; Lc. 10, 25-37.   Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. Mary Thân
Thứ Ba.           Lễ Đức Mẹ Mân Côi         Hội Đền Tạ
Thứ Tư.          Gl. 2, 1-14; Lc. 11, 1-4        Lh. Phê-rô&Anna/Gđ. Mary Thân
Thứ Năm        Gl. 3, 1-5; Lc. 11, 5-13.      Lh. Tổ tiên/Gđ. Mary Thân 
Thứ Sáu.        Gl. 3, 7-14; Lc. 11, 15-26.   Lh. Đa Minh&Anna/Gđ. Mary Thân 
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Tổ tiên/Gđ. Mary Thân
Chúa Nhật.   Lh. Phê-rô&Anna/Gđ. Mary Thân

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30.  Hội Hiền Mẫu                         Ng. Ngọc Bảo            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm             Ng. Đình Chót/Ng.V. Cả            David Nguyễn
10. Ng.Thanh Ban/Đỗ Thu Hương   Lê Thanh Xuân;Ng. Tr. Hải         Peter Nguyễn
Dâng Lễ:  Gđ. Ng. Sơn Nam                                             Thiện Hoàng;Văn Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng. Văn Quí/Sơ Kim Anh      Ng. Trung Trực           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung      Trần Ng. Ánh/Ng. Đình Chót      David Nguyễn
10. Phạm V.Tiến/Trần Thu Hường  Ng.Trường Giang;Ng.Thanh Ban      Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Ngự                                            Aaron Nguyễn;Steven Trần

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 28 tháng 9, 2014
Quĩ Điều Hành $2,520
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Lê Kevin&Hà                 1,000
  2. Đỗ Hoàng Quân&Linda 1,000
  3. Nguyễn Văn Phi                600
  4. Nguyễn Văn Hinh             200
  5. Nguyễn Văn Phước           100
  6. Trần Văn Thái                   100
  7. Bùi Thị Gẫm                       50
                  Tổng cộng:         $ 3,050

Chào Mừng.   Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hội Hiền Mẫu. Trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội thu được số tiền 1,704. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu các món ăn và giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday. Hàng năm cơ quan Bác ái Công giáo địa phận dành 1 Chúa nhật để xin giúp đỡ tài chánh cho các chương trình mục vụ giúp đỡ người nghèo địa phương như: giúp tài chánh, phân phát quần áo và chỗ ở miễn phí cho những người vô gia cư, những người nghèo, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và giúp đỡ những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ tuần này.

Ghi Danh Đọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ.  Nếu ai muốn tình nguyện đọc Lời Chúa trong các Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, và trong các Thánh lễ buộc, vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Xin các người hiện đang tình nguyện cũng vui lòng ghi tên lại.  Xin kêu mời.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ.  Trong các lớp học giáo lý Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, sẽ có ghi tên các em trai từ lớp 4 trở lên vào danh sách giúp lễ.  Xin các bậc cha mẹ nhắc nhở và khuyến khích con em ghi tên.  Sau đó sẽ có những buổi tập và sẽ được thông báo sau.

Tháng Mân Côi. Trong Năm Phụng Vụ, Hội Thánh dành hai tháng để kính Đức Mẹ: Tháng Năm và Tháng Mười. Vào Tháng Năm, tín hữu có thói quen dâng kính Mẹ Thiên Chúa những bông hoa là những kinh Kính mừng. Hội Thánh khích lệ giáo hữu năng đọc kinh Kính mừng vì là những lời được trích dẫn từ Phúc Âm. Kinh Mân Côi đem lại bình an cho tâm hồn và hòa bình cho thế giới.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối. Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân tại phòng dưới hầm nhà thờ.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối xin tham dự.

Rao Hôn Phối.  Anh Giuse Nguyễn Trọng Nhân, con ông bà Nguyễn Tiến Chương, muốn kết hôn với chị Maria Gorreti Nguyễn Thị Thùy Nương, con ông bà Nguyễn Duy Khang.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10, tại nhà thờ giáo xứ.  Ai biết đội này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết. Xin cám ơn.

Học Sinh Giáo Xứ Tại Trường Thánh Pius. Xin phụ huynh cha mẹ của các gia đình trong giáo xứ có con em theo học trường tiểu học Thánh Pius X, vui lòng liên lạc với linh mục quản nhiệm tại văn phòng để xác nhận tên con em trong danh sách và đóng tiền.

Khám Sức Khỏe Và Chích Ngừa Miễn Phí. Xin thông báo! Sẽ có buổi khám sức khỏe  và chính ngừa cảm thời tiết (flu shot)  cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên và người lớn miễn phí do Community Health Connection và tiệm Walgreens phụ trách, vào sáng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, từ 9 tới 11 giờ sáng, tại hội trường.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....