Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A_2014

Ông bà anh chị em thân mến. Trong bài Tin Mừng tuần trước, những người thuộc hai nhóm Pharisêu biệt phái và Hêrôđê Sađốc liên kết với nhau để cố tình gài bẫy Chúa Giêsu về vấn đề nộp thuế cho Xêdarê.  Nhưng  họ đã thất bại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, họ tiếp tục lập mưu và chọn một người thông luật để thách thức tranh luận với Chúa.  Bên ngoài họ tỏ ra thật lễ phép “Thưa Thầy” nhưng sau đó họ thách thức “trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”  Đây là một câu hỏi hóc búa, bởi vì đạo Do Thái có rất nhiều luật buộc và cấm, mà luật nào cũng đều quan trọng cả.
Để trả lời cho họ, và cũng là để mạc khải chúng ta, là những Kitô hữu một chân lý cao siêu, Chúa Giêsu đã lọc ra hai giới luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người.  Chúa nói với họ: ‘’Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.  Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.”   Hay nói một cách khác, mến Chúa thì phải yêu người, và yêu người thì phải mến Chúa. Tuy hai nhưng là một, tuy một nhưng là hai.  

Ông bà anh chị em thân mến, Chúa Giê-su mạc khải và dạy chúng ta giới răn yêu thương “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”, là Chúa muốn ám chỉ cho chúng ta biết yêu thương có 3 tầng lớp. Lớp thứ nhất của yêu thương là lớp tối thiểu và thường được gọi là bản chất của yêu thương, có những yếu tố căn bản như bổn phận, trách nhiệm và sự trung thành như của vợ chồng trong gia đình.  Chúng ta biết bổn phận, trách nhiệm và trung thành là yếu tố căn bản của yêu thương, không có những yếu tố này thì không phải là yêu thương chân chính, chính thực.
Tầng lớp thứ hai của yêu thương được gọi là lý lẽ của yêu thương.  Đây là lớp cao hơn.  Trong lớp này, những người yêu thương nhau không còn bị giới hạn bởi bổn phận, trách nhiệm và trung thành, mà họ muốn đi xa hơn, họ muốn tìm mọi phương cách làm cho người yêu những sự ngạc nhiên thích thú, những sự vui mừng và sung sướng.  Họ không thỏa mãn và bị bao bọc kiềm chế trong sự tối thiểu.  Họ luôn luôn khao khát và muốn tạo nhiều sự vui mừng, sung sướng và thích thú cho nhau.
Lớp yêu thương thứ ba được gọi là  “sự điên rồ.”  Đây là tầng lớp trên hết của yêu thương.  Ở lớp này, những người yêu thương nhau thực hiện những điều mà những người thông thường, những người ngoài không thể hiểu được, chỉ họ mới có thể nhận ra ý nghĩa, giá trị của những việc họ thực hiện cho nhau.  Và thưa ông bà anh chị em, một thí dụ điển hình cho lớp yêu thương thứ ba này là chính tình yêu thương của Chúa Giêsu cho chúng ta.  Vì yêu thương  chúng ta, Chúa đã làm một việc “điên rồ” là chịu những đau khổ, chịu vác và chết trên thập giá cho chúng ta.  Và khi đề cập đến sự yêu thương của Chúa đối với chúng ta, thánh Phaolô nói,  “Chúa Giê-su Ki-tô, tuy là Thiên Chúa, đã hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống loài người.  Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.” (Pl. 2, 6-8)  Và chính Chúa Giêsu đã thố lộ với chúng ta về lớp đỉnh cao của tình yêu này trong Tin mừng của thánh Gioan rằng,  “Không có tình yêu nào cao quí, lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” Và Chúa còn cho chúng ta biết “Các con là bạn hữu của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con.” (Ga. 15, 9-17)  Thật vậy, đối với những người không có đức tin, những người không có tình yêu của Thiên Chúa, hay không yêu thương hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, thì sự yêu thương của Chúa là một điều “điên dại” và sống giới răn Chúa truyền là quá “dại dột.”
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta phải thành thật thú nhận rằng tuy là những Ki-tô hữu, nhưng hầu hết chúng ta chỉ có sự yêu thương ở lớp thứ nhất, có nghĩa là chúng ta yêu thương Chúa hay người khác vì bổn phận và vì trách nhiệm.  Và cũng có những lúc trong cuộc sống chúng ta vượt lên một chút, yêu thương ở lớp thứ hai.  Chúng ta cố gắng đi ra ngoài con người của chính chúng ta và làm những điều ngạc nhiên, vui mừng và sung sướng cho những người khác, nhưng qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta sống yêu thương nhau, yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Vì chính sự yêu thương này mới có sức mạnh, có tiềm năng biến đổi không những, những người chúng ta yêu thương mà còn chính con người chúng ta và những người chung quanh, kể cả kẻ thù hay những người ghen ghét, làm hại chúng ta.    
Yêu mến Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn là chúng ta đặt Chúa trước hết và trên hết mọi sự.   Chúng ta cố vươn lên qua khỏi những trách nhiệm và bổn phận, để chúng ta sống lời và giáo huấn của Chúa với một tấm lòng yêu mến chân thật.  Những việc thờ phượng, những sự hy sinh phục vụ và lòng quảng đại đóng góp của chúng ta nẩy sinh ra từ tình yêu mến Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn.   Chúng ta yêu thương người khác như chính mình là chúng ta cố gắng không sống lừa dối, không làm hại người khác, không vu khống hay đồn đại những điều không đúng với sự thật mất đức bác ái và công bằng. Chúng ta cố tránh đời sống giả dối hình thức bề ngoài của những người Pharisêu, là những người có tâm hồn chai đá, có tâm độc.  Như chúng ta thấy họ cố gài bẫy, vu khống, bắt bẻ để tuyên truyền làm hại Chúa.  Ngược lại, chúng ta cố gắng có một tinh thần xây dựng, bác ái và quảng đại, và có đời sống khiêm nhường, tốt lành và yêu thương đối với mọi người.   Chúng tanhận biết chúng ta thường tính toán với Chúa từng giây từng phút.  Với anh chị em, chúng ta thường hẹp hòi, khó tha thứ Xin Chúa giúp và ban ơn để chúng ta sống giới răn chân lý yêu thương của Người một cách chân tình và để sống kết hợp mật thiết với Chúa và thân thiện với tha nhân hơn. 
Lm. Chánh xứ
  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....