Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm A. Số 510

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
  
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 22, 21-27.  Trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta học và sống nhân từ như Người, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là người đói khổ, người nghèo khổ, góa bụa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2. 1Tx.1, 5-10. Trong bài đọc 2 này, thánh Phaolô khen tín hữu Thêxalônica vì họ đã bỏ tà thần, sống Tin mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Mt. 22, 34-40.  Nhóm Biệt phái muốn thử và gài bẫy Chúa Giêsu, nên phái người đến hỏi Chúa trong luật điều nào trọng nhất. Chúa Giêsu cho biết:  điều răn trọng nhất là “mến Chúa yêu người.”  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. 

Kinh Thánh tuần tới: Lễ Các Linh Hồn

Suy Niệm. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tóm tắt cả các giới luật quy về hai điều quan trọng: mến Chúa - yêu người. Phải yêu Chúa toàn vẹn con người chúng ta; và yêu tha nhân như chính mình. "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi."  Trong tương quan với Chúa, nhiều khi chúng ta đến với Ngài để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta mà thôi. Chúng ta tính toán với Chúa từng giây từng phút. Còn với anh chị em, chúng ta hẹp hòi, không quảng đại và khó tha thứ. Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì? Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn ý thức rằng mọi sự đều là của chúa và tất cả những gì chúng con có đều do Chúa ban. Xin ban cho chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa đối với chúng con, để chúng con biết đáp trả tình Chúa bằng trái tim yêu mến thâm sâu, và sống quảng đại chia sẻ tình thương Chúa cho những anh chị em đang cần chúng con giúp đỡ. Amen.

Reflection.
Exodus 22: 20-26. As we see in the first reading from the Book of Exodus, after the Ten Commandments were given to Moses, God spelled out other ways in which the Israelites should live the covenant. These individual laws give clear guidance on relating to God and others. They also carry a threat of punishment for those who ignore the needy. Aliens, widows, orphans, and poor debtors are to be treated with compassion. If their cries for help are not answered, God says, "I will surely hear their cry." This reading erases any doubt about how important it is to treat those in need with compassion, understanding their suffering and taking action to change what is causing it. Who are the people named in this reading as needing special care? Give some reasons why these same people may need special care today.
1Thessalonians 11:5-10. In this reading St. Paul is filled with gratitude that the new Christians of Thessalonica are following his example. They are not keeping the faith to themselves. They are imitating Paul by letting the gospel echo from their lives for all to hear. The students have become the teachers. Have you ever experienced joy in praying, singing hymns, visiting a church, experiencing God's presence in nature, or doing a good deed? How can the word of God echo forth from you resoundingly?
Matthew 22: 34-40. When you heard the Pharisee's question to Jesus, did you know what the answer would be? If not, now would be a good time to learn the answer by heart. Which is the greatest commandment? Jesus quotes the law of love in two parts. First we must love God with our entire selves. Out of that love of God grows the love of others. We must love our neighbors with as much care and concern as we have for ourselves. Why do you think most people say that this is the most important teaching of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.     Ep. 4,32-5,8; Lc. 13, 10-17.   Xin như ý
Thứ Ba.      Ep. 2, 19-22; Lc. 6, 12-19.     Lh. Mát-thêu
Thứ Tư.     Ep. 6, 1-9; Lc. 13, 22-30.        Xin bằng an
Thứ Năm   Ep. 6, 10-20; Lc. 13, 31-35.   Xin như ý.
Thứ Sáu.   Pl. 1, 1-11; Lc. 14, 1-6.           Các Lh.
Thứ Bảy.  5:30   Lh. Giuse
Chúa Nhật.  8&10.  Các Lh. Thân nhân/Gđ. Toán&Loan

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn  Ng. Ngọc Bảo             Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ng. Ánh/Phạm Ngọc An      Ng. Đình Chót                             David Nguyễn
10. Lê Đình Phong/Ng. Ngọc Yến   Phạm V.Tiến;Trần V. Thái              Keluc Đặng
Dâng Lễ: Gđ. Lê Kim Nhân                                     Johnathon Nguyễn;Tyler Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Đỗ Cẩn/Đỗ K.Loan             Ng.Đình Chót                 Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung  Trần Ngọc Ánh                               David Nguyễn
10. Vũ Cẩm/Nguyễn Thu Chung Ng.Thanh Ban;Lê Đình Phong         Johnny Đặng                        
Dâng Lễ:  Gđ.Ng. Minh Nhật                                                  Văn Nguyễn;Colin Vũ

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 19 tháng 10, 2014
Quĩ Điều Hành $1,966 
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
 1. Bà Phùng Thị Sáu             1,200
 2. Lê Quế                              1,000
 3. Nguyễn Thanh Bảo&Ngọc 500
 4. Nguyễn Văn Vỹ                  200
 5. Nguyễn Thị Ngọc               200
 6. Phạm Liên                           200
 7. Phan Minh Quân                 100
 8. Nguyễn Tự Lập                   100
 9. Huỳnh Tiến Dũng               100
 10. Lê Đình Phong                     50
 11. Nguyễn Thanh Hiền&Uyên 20
                    Tổng cộng:         $ 3,670

Chào Mừng.   Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.

Lễ Các Thánh. Xin chú ý!
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 tuần này là lễ Các Thánh, lễ buộc. Thánh lễ vọng chiều Thứ Sáu lúc 6 giờ 30, chỉ có 1 Thánh lễ sáng 8 giờ.  Lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy là lễ vọng cho Chúa nhật.

Chân Thành Phân Ưu.
Bà Maria Bùi Thị Quý đã qua đời và cũng đã được án táng vào sáng Thứ Bảy. Giáo xứ chân thành phân ưu đến ông Lê Quế, chồng, các con và các cháu cùng thân bằng quyến thuộc.  Nguyện xin cho linh hồn Maria được sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên Đàng.

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng quí sơ dòng Đức Mẹ Trinh Vương, chi dòng Hoa Kỳ, đến thăm và sẽ chia sẻ ơn kêu gọi với các em trong lớp giáo lý và lớp dự bị Thêm sức.  Xin chân thành cám ơn quí sơ và xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria, trả công và ban nhiều ơn lành cho quí sơ và nhà dòng.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để thêm lời cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Tháng Các Linh Hồn. Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước và có thể cho biết rõ ngày muốn xin.  
Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng. Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 18 tháng 12, và sẽ do linh mục Phạm Văn Trọng hướng dẫn.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Đổi Giờ. Xin chú ý! Sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 2 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng sẽ đổi giờ. Trước khi đi ngủ vào tối Thứ Bảy nên vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ, thí dụ khi đi ngủ lúc 11 giờ, thì vặn đồng hồ lui lại 10 giờ.

Nhạc Hội Gây Quĩ Mùa Thu.
Với mục đích gây quĩ cho kế hoạch xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ sẽ tổ chức đêm nhạc hội mùa Thu vào ngày 15 tháng 11.  Đặc biệt, sẽ có sự hiện diện của các ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Duy Trường, Hoàng Tuấn Việt và Lê Nhung, với sự trình diễn của ban nhạc Black Diamond.  Và sẽ bán những món ăn thật hấp dẫn. Xin mọi người quảng cáo và mua vé ủng hộ ở cuối nhà thờ, tại chợ Quê Hương, hay liên lạc với chị Hường (918-808-9606) và anh Trực (918-607-2739).  Xin chân thành cám ơn.

Ơn Gọi Nữ Tu. 
Dòng nữ thánh Bê-nê-đíc-tô, tu viện Thánh Giuse, địa chỉ 2200 S. Lewis, (ngã tư đường Lewis và 15) Tulsa, OK 74114, sẽ tổ chức Một Ngày Cảm Nghiệm cho các phụ nữ độc thân tuổi từ 18 đến 36, từ 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 đến 6 giờ chiều ngày hôm sau. Trong thời gian 24 tiếng, các người tham dự sẽ cùng sinh hoạt với các nữ tu trong dòng như dự những buổi cầu nguyện và làm những công tác bác ái từ thiện. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Sr. Catherine Martinez, OSB, số điện thoại: 918-746-4203, hay E-mail: srcatherine@stjosephmonastery.org.  Trang web: www.stjosephmonastery.org.
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....