Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A_2014

Tin Mng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm A. Số 508 

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 25, 6-9.  Trong bài đọc tuần này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo: Thiên Chúa dọn bữa tiệc thiết đãi mọi người.  Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn ngon và được xóa hết mọi ưu phiền.  Đó là hạnh phúc Nước Trời.
Bài đọc 2. Pl. 4, 12-20.  Thánh Phaolô gởi thư cám ơn tín hữu Philípphê đã giúp đỡ ông, tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu thốn.  Và ông xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho họ.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Mt. 22, 1-14.  Hạnh phúc Nước Trời như bữa tiệc cưới.  Trước hết Thiên Chúa ban cho dân Do Thái.  Nhưng họ từ chối, nên Người đã ban cho muôn dân.  Nhưng muốn dự tiệc cưới, cần phải mặc áo cưới phù hợp: tượng trưng cho cuộc sống bác ái, tốt lành, thánh thiện, sinh hoa trái tốt vì sống theo sự giảng dạy, giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng. 

Đáp ca.  Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 45, 1-6; 1TX. 1, 1-5.

Suy Niệm. Dụ ngôn Tiệc Cưới hôm nay chứng tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa với chúng ta.  Thiên Chúa là vị vua cao sang lại mời chúng ta là những con người tầm thường hèn hạ đến dự tiệc với Người! Rõ ràng là do tình thương nhưng không của Chúa. Người mời chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi. Nhưng tiếc thay, nhiều người đã từ chối lòng tốt của Thiên Chúa. Con người qua mọi thời đại vẫn tìm nhiều cách để khước từ lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa. Có nhiều người hôm nay nhân danh đạo tại tâm để từ chối việc đến nhà thờ, ngay cả Thánh lễ Chúa nhật họ vẫn dửng dưng xem thường. Có nhiều người viện lý do ghét người này người nọ để từ chối việc đến nhà thờ. Họ cho rằng "tin đạo nhưng không tin người có đạo". Có những người nại vào lý do "có thực mới vực được đạo". Họ không đi lễ vì phải lo kế sinh nhau. Lo đồng tiền bát gạo trước, rồi khi rảnh mới tranh thủ đi lễ. Họ là những người thờ thần tài trên cả Thiên Chúa. Hình ảnh vị khách đã không mặc áo cưới có thể là chính chúng ta. Những người mang danh Ki-tô hữu nhưng không có nếp sống phù hợp với tư cách của người môn đệ Chúa. Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy chỉnh đốn lại lối sống, hãy mặc lấy chính Chúa Ki-tô, cho phù hợp với tình yêu thương của Thiên Chúa?

Reflection. 
Isaiah 25:6-10a.  Today's first reading is a poetic description of the heavenly feast that God offers to all people. A banquet of choice foods is prepared by God, the gracious host, and the guests experience harmony and friendship with one another. Words, of course, cannot describe what God has in store for us. But Isaiah's imagery gives us some idea of God's generous and lavish love. Why does Isaiah use the feast to tell us about what God has prepared for us in his kingdom? How can we prepare to participate in this heavenly feast?
Philippians 4:12-14, 19-20. We see in the second reading that St. Paul certainly knew all the secrets of a good life. He could be happy whether he had everything or nothing, whether he was hungry or full. Because he had the attitude of Christ, Paul also had the power of Christ working through him. Whatever he received from the Lord was all that he needed. Do you find yourself "wanting" things that you don't really need? What might some of these things be? What makes you want things you don't really need?
Matthew 22:1-14.  In today's gospel Jesus tells a parable about the feast hosted by God. The invited guests do not show up, so other guests are gathered from the streets and invited to share the table and the joy. Sometimes we might ignore God's invitation. Do we recognize that God has an invitation for us every day? How can we receive and accept it? Have you ever thought that other things were more important or that you were too busy to accept God's invitation to Eucharist, sacraments, prayer, or doing something pleasing to God and helpful to others?

Bài Đọc Và Ý Lễ.    
Thứ Hai.   Ep. 2, 1-10; Lc. 12, 13-21.   Thánh lễ 8 giờ sáng          
Thứ Ba.    Ep. 2, 12-22; Lc. 12, 35-38.  Đọc kinh và chịu lễ    
Thứ Tư.    Ep. 3, 2-12; Lc. 12, 39-48.    Đọc kinh và chịu lễ
Thứ Năm  Ep. 3, 14-21; Lc. 12, 49-53.  Đọc kinh và chịu lễ    
Thứ Sáu.   Ep. 4, 1-6; Lc. 12, 54-59.    Xin bằng an/Gđ. Bà Lam Trần  
Thứ Bảy.  5:30   Tạ ơn/Gđ. Đỗ Cẩn
Chúa Nhật.  8&10.   Xin bằng an/Gđ. Lam Trần

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng.Văn Quí/Sơ Kim Anh      Ng. Trung Trực           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung     Trần Ng. Ánh/Ng. Đình Chót       David Nguyễn
10.Phạm V.Tiến/Trần Thu Hường  Ng.Trường Giang;Ng.Thanh Ban      Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Ng. Văn Ngự                                            Aaron Nguyễn;Steven Trần

Phụng Vụ Tuần Tới       
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Th. Châu   Vũ Đình Hiệu              Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Đ. Chót/Vương Kim Nga      Trần Ng. Ánh                               David Nguyễn
10.    Các lớp giáo lý                        Ng. Trung Hải;Lê Đình Phong           John Trần
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                Nathan Vũ;Joseph Nguyễn

Tài Chánh.    Chúa nhật, ngày 5 tháng 10, 2014
Quĩ Điều Hành $2,229        
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Nguyễn Hạnh Tuyền 500
  2. Hoàng Hữu Bình       400
  3. Lm. Quản Nhiệm       300
  4. Lâm Hồng Hải           300
  5. Nguyễn Đức Toàn     200
  6. Nguyễn Trung Long  200
  7. Nguyễn Văn Phước   100
  8. Trần Quốc Hiệp         100
  9. Vũ Đình Hiệu            100
  10. Trần Thị Huyền          20
                Tổng cộng:    $ 2,220

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào mới di chuyển đến, chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Xin Chú Ý!
Vì các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm tại Subiaco, Arkansas, cho nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều từ Thứ Ba đến Thứ Năm tuần này. Nhưng vẫn đọc kinh lúc 6 giờ chiều, sau đó sẽ có rước Mình Thánh Chúa. Thánh lễ Thứ Hai sẽ vào lúc 8 giờ sáng.

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo- Catholic Charity Sunday.
Trong cuộc xin tiền thứ hai tuần vừa qua cho quĩ cơ quan Bác ái Công giáo địa phận đã thu được số tiền $1,086.  Quĩ đặc biệt này hỗ trợ các chương trình mục vụ người nghèo tại địa phương như giúp tài chánh, phân phát quần áo và chỗ ở miễn phí cho những người vô gia cư, những người nghèo, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và giúp đỡ những di dân. Nếu ai chưa có dịp vào tuần trước và nếu muốn giúp đỡ tuần này, xin ghi tên vào phiếu để tại ghế ngồi tự ý gởi về địa chỉ ghi trong phong bì, hay cho vào rổ xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ.
  
Ghi Danh Đọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ. 
Nếu ai muốn tình nguyện đọc Lời Chúa trong các Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, và trong các Thánh lễ buộc, vui lòng ghi tên vào danh sách để ở cuối nhà thờ.  Xin các người hiện đang tình nguyện cũng vui lòng ghi tên lại.  Xin kêu mời.

Ghi Danh Các Em Giúp Lễ
Như đã thông báo, trong các lớp học giáo lý Chúa nhật tuần này, ngày 12 tháng 10, linh mục quản nhiệm sẽ đến các lớp học để ghi tên các em trai từ lớp 4 trở lên vào danh sách tham gia hội giúp lễ. Xin các bậc cha mẹ khuyến khích các em ghi tên tham gia. Sau đó sẽ có những buổi tập và sẽ được thông báo sau.

Hội Chợ Mùa Thu.
Hội chợ mùa thu sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 25 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin  mời mọi người tham dự.

Rao Hôn Phối.  
Anh Giuse Nguyễn Trọng Nhân, con ông bà Nguyễn Tiến Chương, muốn kết hôn với chị Maria Gorreti Nguyễn Thị Thùy Nương, con ông bà Nguyễn Duy Khang.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10, tại nhà thờ giáo xứ.  Ai biết đội này có ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục quản nhiệm biết. Xin cám ơn.

Tháng Mân Côi.
Trong Năm Phụng vụ, Giáo hội dành hai tháng để kính Đức Maria: Tháng Năm và Tháng Mười. Những Ki-tô hữu chúng ta có thói quen dâng kính Mẹ Thiên Chúa những bông hoa là những kinh Kính mừng. Kính mừng vì là những lời được trích dẫn từ Tin mừng, do đó nếu cầu nguyện suy niệm Kinh Mân Côi, thì sẽ đem lại sự bình an cho tâm hồn và hòa thuận trong gia đình. Năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên ở Fatima. Mẹ đã khuyên ba trẻ lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Và còn nhắn nhủ mọi người lần hạt Mân Côi để thế giới được an hưởng thái bình.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....