Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng_B

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. Số 516

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                  Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is 61, 1-12.  Trong bài đọc này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn, khốn khổ, và đem Tin mừng cứu rỗI đến cho mọi người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.
Bài đọc 2. 1Tx. 5, 16-24.  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài tại thành Thêxalônica và mọi người chúng ta vui mừng cầu nguyên luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong này Thiên Chúa đến.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng. Ga. 1, 6-28.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Thiên Chúa sai Gioan Tiền hô làm chứng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và là ánh sáng muôn dân.  Chúa Cứu Thế cao trọng hơn ông.  Người đã đến ở giữa mọi người mà nhiều người không nhận biết.

Đáp ca. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.   

Kinh Thánh tuần tới2 Sm 7, 1-16; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38.

Suy Niệm. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những niềm vui. Ngày xưa, một ngôn sứ cũng đã dùng những hình ảnh tương tự để loan báo niềm vui khi Chúa đến. Thật vậy, khi Chúa đến, Ngài sẽ làm cho cuộc sống ta tràn ngập niềm vui. Hội Thánh kêu mời chúng ta chuẩn bị đón mừng ngày sinh nhật của Ðấng Cứu Thế, mà nhiều người không biết chính là Thiên Chúa. Thật vậy, rất nhiều người không biết, thậm chí còn không tin là có Thiên Chúa. Ðiều này cũng tự nhiên thôi, vì chính Thánh Kinh cũng nói rằng khả năng con người không thể biết được Thiên Chúa. Thánh Gioan đã viết "Chưa ai trông thấy Thiên Chúa bao giờ" (Ga 1, 18). Thế nhưng, vì yêu thương loài người, Thiên Chúa đã cho loài người biết Ngài, qua Ðức Giêsu con yêu dấu của Ngài nhập thế sống giữa loài người chúng ta. Gioan Tiền hô đã báo tin vui đó: "Ngài đang ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết". Chúng ta là những người được biết, vậy chúng ta hãy vui mừng; và cũng như Gioan, chúng ta hãy chỉ Ngài cho nhiều người khác được biết. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời rao giảng và bằng gương sáng đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường: không hiếu danh cũng chẳng ganh tị, không cao ngạo cũng chẳng cậy uy. Nếu có khi nào thành công việc gì xin cho chúng con biết hướng vinh dự về cho Chúa, để qua đó, người ta nhận biết Chúa là Ðấng quyền năng và yêu thương con người. Amen.

Reflection
Isaiah 61:1-2, 10-11. In this reading we are told what the Messiah will do: bring good news; heal the brokenhearted; set people free and proclaim God's love. When Jesus came as the Messiah, he used these words of Isaiah to describe his work. Bethlehem is only the beginning of his work in the world. Jesus wants us to share his work, to be signs of light in our dark and troubled world. What does it mean to say "The Spirit of God is upon me?" What does this mean for our work, for what God calls us to do?
1 Thessalonians 5:16-24. This reading is taken from what is probably the oldest New Testament book, Saint Paul's First Letter to the Thessalonians, the people of northern Greece. It was written in the year 50 A.D. and gives us a picture of the concerns of the Christian community twenty years after the ascension of Jesus. The first three sentences state what for Paul are basic traits of the Christian: joy, prayer, and thanksgiving. He prays that when Jesus comes we may be "blameless," without sin and worthy of our Lord's coming. What does St. Paul tell us are the three things that God wills for us "in Christ Jesus? What sentence reassures us that we will be holy?
John 1:6-8, 19-28. Today's gospel reading is about the importance of giving witness. The role of John the Baptist was to testify to the light that is Christ. It is the coming of the Messiah that the entire world awaits, and we learn about who the Messiah is from all of today's readings. Waiting requires patience on our part, and becoming prepared for the one who is coming. How are we preparing to celebrate Jesus' coming this Christmas as the Messiah? What kindness can we give to others this week to show that we are ready? How can we prepare for the one who is coming?

Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.    Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên  - Lh. Giuse&Isave/Gđ. Ng. Th. Ban 
Thứ Ba.     Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên   - Lh.Giuse&Maria/Gđ. Ng. V. Phi
Thứ Tư.     Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên  -  Lh. Maria/Gđ. Bà Ng. B. Tước
Thứ Năm.  Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên  Lh. M.Mađalêna&Giuse/Trần C. Hồi
Thứ Sáu.    Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên -  Lh. Giuse/Gđ. Trần Thông&Loan
Thứ Bảy.   Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên  -  Lh. Nội ngoại/ Gđ. Trần Thông&Loan
Chúa Nhật. Lh. Anna/Gđ. Lê Th. Liên  -Lh. Stephanô&Maria/Gđ. Ng. V. Phi
      Các Lh. mồ côi/Gđ. Trần Thông&Loan – Lh. Vinh sơn/Gđ. Ngô V. Quảng

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn   Ng. Ngọc Bảo           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ng. An       Ng. Văn Cả                  Hào Đặng;Phạm Thắng                
10. Phạm V. Tiến/Đỗ Thu Hương     Ng. Trung Hải;Ng. Th. Ban        Peter Nguyễn                 
Dâng Lễ: Gđ. Nguyễn Văn Phi                                                    Huy Ngô;Alan Lưu

Phụng Vụ Tuần Tới              
5:30. Trần NgọcÁnh/Đỗ Kim Loan  Vũ Đình Hiệu            Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp         Trần Ngọc Ánh             Hào Đặng;Phạm Thắng         
10.    Các lớp giáo lý                         Phạm V. Tiến;Lê Đình Phong        Keluc Đặng
Dâng Lễ:  Các lớp giáo lý                                                    Dustin Phạm;Nathan Vũ    

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 12, 2014
Quĩ Điều Hành $2,191           Thứ Hai, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: $925
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Nguyễn Đức Toàn&Thúy 200
  2. Lm. Quản nhiệm               200
  3. Nguyễn Tự Lập                100
  4. Nguyễn Văn Ái                100
  5. Bùi Gẫm                            50
  6. Trần Thị Huyền                 20
                 Tổng cộng:           $ 670

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Cầu xin mọi người nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa.

Xin Tiền Tĩnh Tâm.
Trong hai tuần xin tiền lần thứ hai cho việc tổ chức tuần tĩnh tâm đã thu được số tiền tổng cộng là (866+928) $1,794. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.   
Các lớp giáo lý sẽ lo phần phụng vụ trong Thánh lễ Chúa nhật tuần tới.  Xin các thày cô sửa soạn cho các em. Và các lớp giáo lý Việt ngữ cũng sẽ có một chương trình Giáng Sinh thật đặc sắc sau Thánh lễ 10 Chúa nhật hôm nay.  Sau Thánh lễ, xin mời tất cả phụ huynh và mọi người sang bên hội trường tham dự và ăn trưa, sau đó chở các em về.  Xin Chú Ý! Sẽ không có các lớp giáo lý tuần tới, và sẽ học trở lại vào Chúa nhật, ngày 11 tháng 1, 2015.

Quĩ Tu Sĩ Hưu Quốc Gia.   
Cuối tuần này, tại các giáo xứ trong địa phận và trên toàn quốc, sẽ có cuộc vận động tài chánh giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ hưu dưỡng tại quốc gia Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ. Xin mọi người quảng đại.  

Cảm Tạ 
Xin chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh thời giờ giúp đỡ công tác bảo trì trong mùa hè vừa qua như cắt cỏ, tu bổ, sửa sang và gìn giữ khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Đặc biệt là anh Phạm Văn Tiến đã điều động và khích lệ mọi người trong mọi công việc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Phân Ưu. 
Giáo xứ chân thành phân ưu với chị Lê Thị Thu Liên và tang quyến vể sự qua đời của thân mẫu là bà Anna Nguyễn Thị Ký.  Xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Nước Trời.

Bao Thư Dâng Cúng & Lịch Phụng Vụ.    
Còn một số bao thư dâng cúng năm 2015 chưa nhận.  Xin các gia đình vui lòng ghé vào cuối nhà thờ để nhận. Và cũng còn một số lịch phụng vụ 2015, xin tự do lấy.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.  Xin chú ý! Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu từ chiều Thứ Năm, ngày 18, tuần này.  Xin đọc chương trình.

Chương Trình Tĩnh Tâm
Thứ Năm và Thứ Sáu (18&19 tháng 12)  7:15 tối- Thánh lễ. -  8 giờ tối: tĩnh tâm.
Thứ Bảy:  9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa: tĩnh tâm .  12 giờ trưa-  Ăn trưa miễn phí. 
                  12 giờ 45 đến 2 giờ trưa: tĩnh tâm.
                  5 giờ 30 chiều: Thánh lễ vọng  – 8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.    
                     2 giờ 30:  Nghi thức thống hối và xưng tội. 

Chương Trình Giáng Sinh.
Chúa nhật Thứ Tư mùa Vọng.
      Nghi thức thống hối và giải tội- 2:30 giờ chiều.
Thứ Thứ, ngày 24.  Vọng Giáng Sinh.
           9 giờ 15 tối :  Hát Vọng Giáng Sinh
           9 giờ 30:        Hoạt cảnh Giáng Sinh
           10 giờ:          Thánh lễ
Thứ Năm, ngày 25. Lễ Giáng Sinh.  Thánh lễ: 11 giờ sáng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....