Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B_2015.

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Lễ Chúa Giê-su chịu Phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh, bắt đầu cho phần đầu của mùa thường niên, và đánh dấu cho thời điểm khởi đầu thi hành sứ mạng của Chúa Giê-su mà Thiên Chúa Cha đã giao phó cho Người. Thời điểm và phép rửa của Chúa có một tầm quan trọng đặc biệt vì chúng ta biết được căn tính Người là ai, cũng như biết được sứ mệnh và chủ đích những hoạt động tương lai của Ngài.

Khác với những bài Tin mừng trong mùa Giáng sinh giới thiệu Chúa Giê-su là con của Đức Maria và thánh Giuse, bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.  Thật vậy, sau khi chịu phép rửa trời mở ra, Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống  trên Người và có tiếng từ trời phán: “Con là con yêu dấu của ta. Con đẹp lòng Cha.”   Lời phán này khẳng định cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa được sai đến trần gian cứu chuộc loài người, và những ai tin vào Người cũng sẽ được “rửa” bằng Chúa Thánh Thần, lãnh nhận tình yêu và ơn cứu độ của Người mang đến.  
Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu lại một lần nữa tỏ cho chúng ta biết tình yêu cao quí của Thiên Chúa Cha bằng một sự khiêm nhường sâu thẳm, Người tự hạ mình xuống đồng nhận sự liên đới với loài người chúng ta, trở thành một phần tử của thế giới con người tội lỗi, một thế giới mà thánh vịnh đã diễn tả rằng “Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm điều suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.” (Tv. 14, 3)   Đó là lý do tại sao Chúa khiêm nhường sinh xuống trần nơi máng cỏ khó nghèo, và giờ đây tự hạ mình đi xuống dòng sông Gio-đan, đứng xếp hàng hòa mình vào đoàn lũ những người có tội chờ đợi để được chịu phép rửa của Gioan.  Không phải vì Chúa là một người  tội lỗi và cần sự thanh tẩy, nhưng vì giờ đây, Chúa hiện diện là một phần tử giữa thế giới tội lỗi, Người liên đới với và tự hòa mình với loài người tội lỗi cần thanh tẩy.  Người đã thực sự trở nên một người như chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi như thánh Gioan cho chúng ta biết, Ngôi Lời đã làm Người và đã nên giống loài người ngoại trừ tội lỗi.  Thật vậy, qua phép rửa, Chúa chấp nhận liên kết với chúng ta là những kẻ có tội.  Và hơn nữa, nhờ sự liên kết với Người mà chúng ta được thanh tẩy và trở nên con cái Chúa.  
Chúng ta biết trong Cựu ước, Chúa Thánh Thần ngự xuống là để trao ban một sứ mệnh. Hôm nay khi chịu phép rửa và được Chúa Thánh Thần ngự xuống, Chúa Giêsu cũng đã nhận lãnh một sứ mệnh như Người tuyên bố trong Tin mừng thánh Lu-ca “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.” (Lc. 4, 16-21)
Ông bà anh chị em thân mến.  Phép rửa của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về Bí tích Thanh tẩy hay Rửa tội của mỗi người chúng ta, một hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.  Bí tích Rửa tội biến đổi chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Trong nước và Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành một tạo vật mới, trở thành một chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, là một phần tử trong Giáo hội Chúa, và được liên kết, kết hợp trong ơn sủng tình yêu của Chúa.  Bí tích Rửa tội còn cho chúng ta được tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh vinh quang của Chúa Kitô, có nghĩa là chúng ta được biến đổi để sống trong ân sủng cứu độ, sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.  Do đó, chúng ta được kêu gọi có cuộc sống tốt lành, yêu thương, nhân từ, bác ái, hy sinh, quảng đại và ngay thẳng.  Như Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta cũng nhận được một sứ mệnh và được sai đi rao giảng Tin mừng, làm chứng cho Chúa Ki-tô và hiệp nhất xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa ở trần gian.
Tuy nhiên, ơn sủng của Bí tích Rửa tội này, chỉ sinh những kết quả tốt đẹp và hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta tích cực cộng tác với Chúa, và làm cho những ơn này trổ sinh hoa trái trong cuộc đời mỗi người. Trở nên con cái Thiên Chúa đòi chúng ta phải sống cho xứng đáng với vinh dự ấy.  Chúng ta phải luôn quan tâm đến sự kiện đã nhận được ơn cứu chuộc, tức là phải cố gắng loại trừ những cách sống, cách suy nghĩ và hành động trái ngược với giáo huấn của Chúa, và phải có lòng bác ái, quảng đại, cũng như tích cực làm nhiều việc thiện, việc tốt cho mình và cho mọi người. Là những người đã được cứu chuộc, chúng ta không thể có cuộc sống thụ động, hay cố ý, tự để mình bị rơi lại vào sự ràng buộc của tội lỗi, sự dữ và tật xấu. Chúng ta phải từ bỏ, tránh xa những sự gian dối, ganh ghét, thù hằn, kiêu căng và tự cao. Thiên Chúa đã ban cho ta sức mạnh Thánh Thần của Ngài để giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng trước những ràng buộc, lôi kéo, cám dỗ và tấn công của tội lỗi và ma quỉ. Chúng ta hãy dựa vào sức mạnh của Thánh Thần để đối phó và chống trả lại những cuộc tấn công của ma quỷ và cám dỗ.
Chúng ta phải luôn ý thức rằng Bí tích Rửa tội không phải là giấy thông hành tự động để vào Nước Trời.  Và chúng ta có thể trình cho Chúa  mẫu ghi danh vào giáo xứ, hay chứng chỉ những Bí tích khác đã nhận được như rước lễ lần đầu, thêm sức, hôn phối hay thánh hiến, nhưng những chứng chỉ này phải kèm theo đời sống đức tin, sống lời Chúa và chu toàn sứ mệnh của Bí tích Rửa tội, thì chúng ta mới được vào Nước Trời.  Do đó chúng ta hãy nhìn vào đời sống đức tin hiện nay của chúng ta như thế nào?  Chúng ta có thực sự đi theo con đường và giáo huấn của Chúa Kitô hay không?  Chúng ta có sống xứng đáng là con Thiên Chúa không? Chúng ta đã chịu Bí tích Rửa tội lâu năm, nhưng đời sống đức tin của chúng ta có lớn lên và sinh hoa trái không?  Đời sống đức tin của chúng ta có sống động hay thay đổi gì không,  hay vẫn thụ động, khô khan và nguội lạnh.  Chúng ta hãy tự hỏi vì lý do gì chúng ta theo đạo một cách hình thức hay chỉ có cái vỏ bề ngoài?  Chúng ta có thực sự sống liên kết như những chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, hay chu toàn sứ mệnh xây dựng một gia đình giáo xứ trong yêu thương và hiệp nhất mà tất cả chúng ta cùng gọi Chúa là Cha hay không?  Chúng ta có cuộc sống bác ái, yêu thương, quảng đại và nhân từ không?  Nếu chúng ta thành thực nhìn vào đời sống hiện tại, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra những câu trả lời chính xác cho những câu hỏi trên.
Trong ngày mừng kính lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn, hướng dẫn và giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa và đẹp lòng Cha chúng ta trên trời.  Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục biến đổi, đổi mới tâm hồn chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta còn phải đối diện với những khó khăn, thử thách và cám dỗ trong cuộc hành trình đức tin nơi dương thế, nhưng chúng ta tin có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hướng dẫn và trợ giúp chúng ta để chúng ta có đời sống tốt lành, thánh thiện và sinh nhiều kết quả hơn, và để chúng ta cũng được Chúa Cha nói với chúng ta như đã nói với Chúa Giêsu “Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha.”  
  Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....