Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm B. Số 521

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. 1Sm. 3, 3-19. Bài đọc này thuật lại việc Chúa gọI ông Samuen 3 lần.  Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Thiên Chúa gọI, làm thủ lãnh dân Chúa thay thế cho ông Hê-li. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
Bài Đọc 2.  1Cr. 6, 13-20.  Trong bài Thánh thư này, Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải thánh hoá nó để phụng sự Thiên Chúa.  Đó là nội dung, ý nghĩa của đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 1, 35-42.  Tin mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ của ông là Anrê và Gioan.  Hai người liền đi theo Chúa, và sau đó ông Anrê còn mời gọi anh mình là Simon, sau được gọi là ‘’Đá’, là Phêrô, theo làm tông đồ Chúa nữa.

Đáp ca. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 22, 3-16;  1Tx. 5, 16-24; Mc. 16, 15-18.

Suy Niệm. Sau khi được giới thiệu, hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả là An-rê và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Và sau đó, An-rê lại giới thiệu anh là Si-mon và dẫn ông này đến gặp Chúa Giêsu và cả ba đều trở thành môn đệ của Người và cộng tác với Người loan truyền Tin Mừng   Giới thiệu Chúa cho người khác, dĩ nhiên đó là trách nhiệm của mỗi người Kitô – những người đã được thánh hiến trong Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để giới thiệu Chúa một cách trọn vẹn và đầy đủ, chúng ta cần phải “có” và “yêu” Chúa trước đã. Bởi vì không ai cho cái mình không có được. Các môn đệ đến xem, đi theo và ở với Chúa, sau đó đã hăng hái ra đi giới thiệu Chúa cho người khác. Còn chúng ta thì sao?  Bài đọc 1 hôm nay thuật lại câu truyện Chúa đã gọi Samuel để trao cho cậu một trọng trách của Chúa. Tiếng Chúa kêu gọi con người bằng nhiều cách thế khác nhau: Chỉ một vài trường hợp đặc biệt, Chúa đã đích thân hiện đến kêu gọi đích danh, như trường hợp của cậu Samuel, nhưng hầu hết Chúa đã dùng những cách thế thông thường qua một người khác. - Có khi nào bạn nghe thấy tiếng Chúa mời gọi không ? - Bạn đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi chưa?  Bạn giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách nào?

Reflection.
1 Samuel 3:3b-10, 19Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing Gods voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, "Speak, for your servant is listening." For the rest of his life Samuel listened to God. He became a great prophet among his people. Can you hear God’s voice today? How will you answer?
1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20. The Greek city of Corinth was a bustling seaport that was notorious in ancient times for immorality. The new Christian community there found itself surrounded on all sides by examples of all kinds of sin of body and mind. Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us. There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?
John 1:35-42The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for rock. One day the Church would be built on the rocklike faith of Peter.  When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.     Ds. 5, 1-10; Mc. 2, 18-22.   Tạ ơn/Gđ. H
Thứ Ba.       Dt. 6, 10-20; Mc. 23-28.     Xin tạ ơn
Thứ Tư.      Dt. 7, 1-17; Mc. 3, 1-6.        Lh. Antôn&Inê/Gđ. Ng. V. Giá
Thứ Năm.   Dt. 7,25-8,6; Mc. 3, 7-12.   Tạ ơn 
Thứ Sáu.     Dt. 8, 6-13; Mc. 3, 13-19.   Lh. Rô-sa/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Bảy.      5:30    Lh. An-rê&Mát-ta/Gđ. Ng. V. Giá
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Gioan/Ca đoàn
                                  Lh. Anna&Phê-rô/Gđ. Bà Jackie

Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                        Giúp Lễ
5:30. Trần Ng. Ánh/Ng. Thị Châu         Ng. Đình Chót           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Lê Huy Bình/Vũ Ngọc Điệp              Trần Ngọc Ánh             
10.  Lớp giáo lý                                      Lê Th. Xuân;Ng. Trường Giang      James Ngô
Dâng Lễ:  Lớp giáo lý                                                 Quân Trường Sanh;Johnny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Ngọc Nguyễn      Trần Ngọc Ánh           Ng. Ngọc Hải/Bobby Đỗ
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung             Ng. Đình Chót                      
10. Cẩm Vũ/Ngô Thủy Tiên                 Phạm V. Tiến;Lê Đình Phong         Keluc Đặng 
Dâng Lễ: Gđ. Trần Phương&Nhung                                      Randy Trần;Johnathan Ng.

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 11 tháng 1, 2015
Quĩ Điều Hành  $2,185
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
  1. Đỗ Quang&Chrity                1,000
  2. Đặng Thanh Phương&Thủy 1,000 (Gđ.213)
  3. Lê Đình Tom&Huyền             500
  4. Thân Ngọc Tuyết                    300
  5. Trần Hoàng Long                    100
  6. Nguyễn Văn Hùng                  100
  7. Hoàng Đình Trí                       100
  8. Trần Thanh                             100
                      Tổng cộng:            $ 3,200

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.  Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn những người đã hy sinh tham gia nấu những món ăn cộng tác với hội trong chương trình xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Tuần Hành Phò Sự Sống. Cuộc tuần hành phò sự sống hàng năm sẽ do địa phận tổ chức vào Thứ Năm, ngày 22 tuần này, lúc 7 giờ chiều, và sẽ bắt đầu từ nhà thờ chính tòa Holy Family.  Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang web của địa phận: www.TulsaMarchforLife.com . Xin mời mọi người tham dự.

Chúc Bình An Trong Thánh Lễ. Xin chú ý!  Theo bộ y tế địa phương cho biết bệnh cảm cúm đang lên cao, và một số người đã thiệt mạng về bệnh này. Để tránh tình trạng lây lan, trong một thư gởi các linh mục trong địa phận, Đức giám mục lưu ý mọi người về nghi thức chúc bình an trong Thánh lễ, và ngài chỉ thị mọi người nên cúi đầu chúc bình an, thay vì bắt tay.  Xin mọi người lưu ý: chỉ cúi đầu khi chúc bình an, và xin giới hạn bắt tay khi chào hỏi nhau sau Thánh lễ.

Vé Số Xuân.  Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ kêu mời mọi người ủng hộ mua vé số mừng xuân mới đã được gởi tới tất cả gia đình. Xin vui lòng gởi lại cuống vé và tiền vào phong bì kèm theo, để ban tổ chức chuẩn bị. Đến nay đã có 44 gia đình mua vé.  Hội đồng mục vụ sẽ bán vé số sau các Thánh lễ cuối tuần này.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới, được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 2.  Xin chân thành cám ơn.

Chương Trình Gói Bánh.  Chương trình gói bánh năm nay sẽ được tổ chức vào 2 tuần trước Tết Nguyên Đán như những năm trước, và được ấn định sau đây:  
  • Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 2, 2015.  Chương trình và công việc như sau: Thứ Tư- ngâm gạo, ngâm lá lúc 4 giờ chiều. Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt; 6 giờ chiều nấu đậu, lau lá.  Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh. Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.  Giao bánh sáng Chúa Nhật. 
  • Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 2, với chương trình và công việc như đợt 1.  Xin quí ông bà anh chị em hy sinh dành thời giờ giúp giáo xứ trong công tác này.  Nếu muốn đặt bánh, xin điền vào phiếu đặt bánh sẽ để cuối nhà thờ,  hay liên lạc với bà Mi, tel: 663-0805.
Thánh Lễ Cho Các Bác Sĩ Ngành Y Tế.  Đức giám mục địa phận sẽ dâng một Thánh lễ cho các bác sĩ trong ngành y tế, vào Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1, tại bệnh viện thánh Phanxicô (St. Farancis) lúc 5 giờ chiều. Có buổi tiếp tân sau Thánh lễ.  Các bác sĩ và vợ hay chồng được mời tham dự, và xin mặc áo choàng trắng.  Xin vui lòng liên lạc với văn phòng của Đức giám mục: bishop.office@dioceseoftulsa.org để ghi danh.

Thăm Chủng Viện. Văn phòng Ơn kêu gọi sẽ tổ chức một cuộc thăm viếng chủng viện Holy Trinity, Texas, miễn phí cho các học sinh, sinh viên, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2.  Muốn biết thêm chi tiết, xin e-mail: tulsavocations@gmail.com

Văn Phòng Học Vụ Địa Phận Thông Báo. Văn phòng Học vụ địa phận sẽ mở các lớp về thần học có chứng chỉ  trong tháng 1 này. 1). Thần học Giáo hội, THEO 2023:  Theology of the Church, và 2). Thánh Tô-ma trong Tin mừng thánh Gioan, THEO 4883: St. Thomas on the Gospel of John.  Nếu ai muốn ghi danh, xin liên lạc: Pastoral Studies Institute, Tel: 918.307.4941. Email:  psi@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....