Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B_2015.

Ông bà anh chị em thân mến.  Câu truyện trong bài đọc 1 hôm nay là một trong những câu chuyện thích thú nhất của tôi trong sách Cựu ước.  Câu truyện về ngôn sứ Sa-mu-en sống vào khoảng hơn 1 ngàn năm trước ngày Chúa Giê-su sinh ra.  Trong Kinh thánh Cựu ước có 2 sách tên Sa-mu-en, quyển thứ nhất có 31 chương và quyển thứ 2 có 24 chương. 
Nhưng chỉ có 15 chương đầu trong quyển thứ nhất thật sự đề cập đến ngôn sứ Sa-mu-en, các chương còn lại và nguyên quyển thứ 2 nói về vua Đa vít.  Trong tất cả các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật, chúng ta chỉ nghe nói về Sa-mu-en hai lần trong chu kỳ 3 năm.  Nhưng Sa-mu-en là một nhân vật quan trọng Cựu ước, là một trong những ngôn sứ chính đã sức dầu tấn phong Sao-lê  trở thành vị vua đầu tiên của dân Do thái, và sau đó cũng sức dầu tấn phong Đa vít làm vua.  Ngôn sứ Sa-mu-en có một ảnh hưởng thật lớn vào môi trường chính trị và tôn giáo thời đó.
Trong phần đầu của sách Sa-mu-en, chúng ta được biết người mẹ của Sa-mu-en là bà Ha-na, hiếm hoi không có con, và bà chịu những điều thật cay đắng và đau khổ vì tình trạng hiếm hoi này.  Bà hứa với Chúa là nếu bà có một đứa con trai bà sẽ dâng cho Thiên Chúa và bà đã làm, đã thực hiện như điều bà đã hứa với Chúa.  Khi Sa-mu-en còn nhỏ, bà Ha-na đã giao con cho thày cả Ê-li, lúc đó đang trông coi Hòm bia Giao ước trong đền thờ tại Si-lô.  Dưới sự dạy dỗ của thày cả Si-lô, Sa-mu-en sẽ được hướng dẫn và dạy dỗ cho việc phục vụ Chúa.  Đó là bối cảnh của bài đọc 1 hôm nay.
Ông bà anh chị em thân mến.  Tôi tin rằng tất cả chúng ta đã nhận được những lời giới thiệu hay những lời báo tin làm thay đổi cuộc đời của chúng ta.   Có những lời báo tin mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không muốn nghe, như lời báo bị bệnh nọ, bệnh kia từ một bác sĩ, hay lời báo một hung tin xảy ra cho người thân thuộc.  Có những lời báo tin hay lời giới thiệu làm thay đổi đời sống của chúng ta một cách tích cực, một cách tốt đẹp hơn, như lời giới thiệu đến một người, giúp chúng ta có một đời sống tốt lành, ngay thẳng và thánh thiện hơn.  Và ngược lại, nếu chúng ta được giới thiệu và quen biết một người không tốt, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ được giới thiệu vào những việc dữ, không tốt và có thể có những tai hại cho đời sống của chính mình và cho những người khác bây giờ hay sau này.
Bài đọc 1 cho chúng ta biết Sa-mu-en nhận được một tin báo giữa đêm khua, và đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Sa-mu-en, và cũng thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu dân Chúa hằng trăm năm sau đó.  Chúng ta biết, ông Martin Luther King cũng đã nhận được một lời kêu gọi thi hành một sứ mệnh, lãnh đạo phong trào bất bạo động tranh đấu cho công lý tại quốc gia này.  Và trong bài Tin mừng, An-rê và một môn đệ khác đã được Gioan Tẩy giả giới thiệu đến với Chúa Giê-su, và hai môn đệ này đã đáp ứng lại lời mời “Hãy đến mà xem” của Chúa Giê-su, và đã đi theo Người.   Ngày hôm sau, Phê-rô cũng đã nhận được lời báo tin của em là An-rê và đến gặp Chúa Giê-su.  Chúng ta nhận thấy, lời giới thiệu của những môn đệ này không có tính cách sâu sắc và nhiều xúc cảm như của Sa-mu-en.  Thật ra việc Thiên Chúa kêu, gọi tên của chúng ta một cách trực tiếp vào giữa đêm khua rất hiếm hoi như việc Chúa đã làm trong trường hợp của Sa-mu-en.  Thông thường, Chúa nói và kêu gọi chúng ta qua một người trung gian, qua một người đạo đức như Gioan Tẩy giả, hay qua một người thân thuộc, bạn bè.  Chúa kêu gọi chúng ta qua Kinh thánh, qua Tin mừng lời Chúa trong Thánh lễ.  Thỉnh thoảng, Chúa cũng nói với chúng ta qua một người chúng ta không thích.  Và nếu chúng ta đáp trả lời kêu mời của Chúa, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, sẽ không còn giống cuộc sống chúng ta hôm nay.  Có thể vì lý do đó mà nhiều người né tránh, tránh xa những sự cầu nguyện thinh lặng.  Họ có thể nghe Chúa nói những lời họ không muốn nghe, vì họ cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.
Tôi còn nhớ khoảng 27 năm trước đây khi tôi cảm thấy Chúa muốn gọi tôi trở thành linh mục, tôi muốn giữ những cảm nghĩ đó như là điều không phải sự thực.  Như những người khác, tôi hy vọng và muốn có một đời sống bình thường, kết hôn, có một gia đình và một ngày nào sau đó sẽ có con cái.  Nhưng hôm nay nghĩ lại, lạ lùng thay, cách này hay cách khác, Chúa tiếp tục giữ những cảm nghĩ về đời sống linh mục trong tư tưởng, đầu óc của tôi.  Thật sự, khi mới bước chân lên đất nước này năm 1975, được giáo xứ thánh Ma-đa-lê-na bảo trợ, cũng như sống gần gũi với Đức ông Finn, là cha chính xứ lúc đó, tôi đã có những cảm nghĩ về đời sống linh mục, nhưng không nói thì ông bà anh chị em cũng đã hiểu, mới bước chân đến đất nước xa lạ này, thì làm sao có thể thực hiện mơ ước đó được, và tôi đã nghĩ rằng Chúa đã gọi lầm người.  Có lẽ là vì lý do đó mà tôi rất thích câu chuyện của Sa-mu-en.  Chúa đã “kiên trì” giữ lời kêu gọi đó trong tư tưởng của tôi, cho nên cuối cùng một ngày nào đó, tôi đã phải nhượng bộ và thưa rằng “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe.”  Xin thú thực tôi rất vui mừng và hạnh phúc đã thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng.”   Tuy phải bỏ sự kết hôn, lập gia đình là một điều thật là khó, nhưng đôi khi cuộc sống gia đình cũng có nhiều khó khăn, cực khổ.  Đời sống linh mục, tuy có nhiều khó khăn, thử thách và phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng cũng rất thỏa nguyện cho những ai muốn trở thành linh mục.
Ông bà anh chị em thân mến.  Một điều đáng cho chúng ta chú ý: Sa-mu-en đã được thày cả Ê-li hướng dẫn nhận ra tiếng Chúa kêu gọi, các môn đệ đã được Gioan Tẩy giả giới thiệu cho họ nhận biết và đi theo Chúa.  Nhưng nếu Chúa có nói với chúng ta điều gì mà chúng ta không hiểu một cách chắc chắn, hay không biết có hợp với đời sống hiện tại của chúng ta không, thì đối với những người trẻ, có thể Chúa gọi trở thành linh mục, tu sĩ, còn đối với những người khác, hay đã lập gia đình Chúa kêu mời sống trung thành với ơn gọi, hay sống thánh thiện hơn, ngay thẳng hơn, tốt lành hơn, quảng đại hơn, hy sinh hơn, hay tình nguyện làm một việc gì hữu ích hơn.  Hay Chúa kêu gọi chúng ta hãy lánh xa những việc, những cuộc sống, hay những người làm cho chúng ta có cuộc sống xa Chúa, không tốt đẹp, không thánh thiện hay không theo thánh ý Chúa.
Chúng ta qui tụ trong Bí tích Thánh thể để cảm tạ, tôn vinh Chúa vì những ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho chúng ta, và chúng ta tin Chúa Giê-su Ki-tô đang hiện diện giữa chúng ta.  Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc hai “thân xác chúng ta là những chi thể của Chúa Ki-tô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần”  Chúa Ki-tô cũng ngự giữa chúng ta qua Lời Chúa và Thánh Thể.
Xin cho sự gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ này, thánh hóa cuộc sống chúng ta, có cuộc sống tốt lành thánh thiện hơn, trở thành động lực thúc đẩy chúng ta trở thành những chứng nhân cho tình yêu và ơn sủng của Chúa Giêsu Ki-tô, giới thiệu và hướng dẫn người khác đến với Chúa như những môn đệ sau khi đã gặp được Ngài.
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....