Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B_2015

 
Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên.  Sau khi đã hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc được Thiên Chúa Cha trao phó, và sau khi đã trao sứ mệnh này lại cho các môn đệ tiếp tục, Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã lên trời trở về với Thiên Chúa Cha.

Trong một dịp đến thành phố Chicago, tôi có ghé tham quan tòa nhà lớn có tên là Tribune.  Bức tường bên ngoài của tòa nhà có những viên đá khác thường được đặt lồi ra bên ngoài.  Trên những viên đá này có một bảng nhỏ cho biết xuất xứ của viên đá.  Có viên đá được lấy từ kim tự tháp bên Ai cập; có viên đến từ tòa nhà Taj Ma-hah bên Ấn độ, có viên từ Khải hoàn môn bên Pháp, có viên từ bức tường Bá linh bên Đức.  Mục đích của kiến trúc sư khi vẽ và xây tòa nhà Tribune này là muốn có sự hiện diện của các quốc gia thế giới. Chúng ta thấy ngày nay, với những phương tiện truyền thông hiện đại như internet hay vệ tinh, nếu người kiến trúc sư này muốn có sự hiện diện của thế giới thì chỉ cần có những màn ảnh vĩ đại để trực tiếp truyền hình từ các thủ đô trên thế giới.  Hay nếu chủ nhân của tòa nhà Tribune và người kiến trúc sư   muốn thế giới hiện diện bằng xương bằng thịt thì chỉ cần đưa những người đại diện đến ngồi hay “trưng bày” họ ở ngoài phòng tiếp khách.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một điểm quan trọng, đó là, có nhiều cách và mức độ, để tạo sự hiện diện của người nào hay điều gì đó.  Như những người Việt hải ngoại, chúng ta có thể hiện diện với người thân thuộc ở Việt Nam bằng nhiều cách như gọi điện thoại, e-mail, video, facetime là phương cách nói và nhìn hình trực tiếp cùng một lúc, hay về thăm bằng xương bằng thịt.  Cũng vậy, sự kiện lên trời của Chúa không chấm dứt sự hiện diện của Ngài nơi trần gian, nhưng chỉ thay đổi cách hiện diện và đánh dấu một giai đoạn mới trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Chúa Giêsu Kitô không còn hiện diện nơi trần gian bằng xương bằng thịt, bằng thân thể thông thường của con người, nhưng Chúa hiện diện qua Nhiệm Thể Tinh Thần, đó là Giáo Hội mà Chúa đã lập nên. Và sự kiện này cũng nói lên một điểm hết sức quan trọng khác mà chúng ta phải lưu ý, đó là, Chúa Giêsu Kitô không còn hoạt động nơi trần gian bằng những chi thể xương thịt trong thân thể con người, nhưng qua những phần tử trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Người.  Hay nói một cách khác, Chúa Giêsu không còn xử dụng miệng, âm thanh của thân thể để nói và dạy dỗ, hay không còn xử dụng con tim thân xác để yêu thương, và cũng không dùng cánh tay xương thịt để dẫn dắt. Nhưng Chúa hoạt động qua những phần tử trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Người, trong Hội thánh.  Chúa xử dụng tiếng nói và miệng của chúng ta để an ủi và dạy dỗ.  Chúa xử dụng con tim của chúng ta để yêu thương.  Chúa xử dụng bàn tay của chúng ta để dẫn dắt và che chở.  Ngày nay, Chúa xử dụng những phương cách này để tiếp tục kế hoạch mang ơn cứu độ đến cho mọi người, và xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.   
Ông bà anh chị em thân mến.  Đó là điều vui mừng mà chúng ta cử hành trong ngày lễ Chúa Lên Trời hôm nay.  Thật vậy, cách đây hơn 2 ngàn năm, Chúa đã trao ban cho chúng ta trách nhiệm và bổn phận thay mặt Chúa, trở thành những “Ki-Tô” hiện diện nơi trần gian, để tiếp tục nói Lời Chúa, tiếp tục mang Tin mừng đến cho mọi người, tiếp tục yêu thương những người nghèo khổ, bất hạnh, tiếp tục dẫn dắt người tội lỗi và chưa có đức tin đến với Chúa và Chúa cũng nhờ những cánh tay, con tim và lòng quảng đại của chúng ta để xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.  Chúa qua Thánh Thần thánh hóa, ban ơn và kêu gọi chúng ta hãy để cho Chúa tiếp tục hiện diện và hoạt động qua chúng ta, cũng như sai chúng ta đi mang Tin mừng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa Cha đến cho mọi người.  
Chúng ta thấy các bài Kinh thánh hôm nay diễn tả biến cố Chúa lên trời và trao ban sứ vụ rao giảng Tin mừng cho các môn đệ. Trong bài đọc 1, thánh Lu-ca tường thuật cả hai biến cố: Chúa lên trời và trao ban cũng như sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bài đọc còn cho chúng ta biết trước ngày lên trời, Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra nhiều lần trong bốn mươi ngày, để củng cố đức tin, chứng tỏ cho các ông thấy Người đã sống lại như lời Người đã tiên báo, sau khi đã chịu khổ hình chết trên thập giá, và nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.  Chúa còn báo cho các ông biết các ông sẽ lãnh nhận Phép Rửa bằng Thánh Thần.  Thật vậy, các Tông đồ lãnh nhận Phép Rửa này trong ngày Lễ Ngũ Tuần mà Hội thánh mừng vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tuần tới. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu có thần trí khôn ngoan để hiểu Mầu Nhiệm Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, được thực hiện qua Chúa Giê-su Kitô. Thánh Phao-lô xác định cho mọi người biết Chúa Giê-su Ki-tô là đầu của Hội thánh và chúng ta là thân thể của Người, ngài nói “Thiên Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài.” Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ phải đi rao giảng Tin Mừng, và Người ban quyền cần thiết để người khác tin vào lời các ông rao giảng.  Đây là sứ mệnh và cũng là một sự thử thách mà Tin mừng đề cho chúng ta trong cuộc sống Ki-tô hữu.   
Ông bà anh chị em thân mến.  Muốn truyền thông, muốn rao giảng Tin mừng một cách thiết thực, chúng ta phải tha thiết, gắn bó, xử dụng và phải sống Tin mừng là Lời Chúa.  Lời Chúa phải thấm nhuần trong đời sống chúng ta.  Hôm nay, Chúa nói với chúng ta “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.”  Chúng ta hỏi lại chính mình “Tôi có gắn bó và tha thiết và với Lời Chúa không?”, “Tôi có lời Chúa trong trái tim tôi không?”  “Tôi có Tin mừng trong đời sống tôi không?” Nếu chúng ta không có, không biết Lời Chúa, không có Lời Chúa trong trái tim, không thấm nhuần Lời Chúa trong đời sống, thì làm sao chúng ta có thể truyền thông, có thể rao giảng Tin mừng Lời Chúa cho ai được!  Nếu tôi muốn rao giảng Lời Chúa cho ông bà anh chị em, thì tôi phải cố gắng tha thiết và gắn bó với Lời Chúa trong đời sống, phải cố gắng đọc Lời Chúa, phải soạn và sau đó mới truyền thông, mới rao truyền Lời Chúa.
Chúa Giêsu chỉ rao giảng Ơn Cứu Độ 3 năm ngắn ngủi nơi trần gian, rồi Người phải từ giã các môn đệ về trời ngự bên hữu Chúa Cha vinh hiển, và Chúa cũng muốn chúng ta “Người ở đâu thì chúng ta ở đó.” Vì vậy Người đã ban Chúa Thánh thần để hiện diện và giúp chúng ta chu toàn sứ mệnh Người đã giao phó cho chúng ta.  Xin Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn khao khát, có sự gắn bó và thành tâm sống Lời Chúa, để Lời Chúa thấm vào cuộc sống chúng ta.  Xin Chúa ban cho chúng ta can đảm và sức mạnh để rao truyền Tin mừng trong môi trường chúng ta đang sống là gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn giáo xứ, bằng những việc tốt lành, bác ái, yêu thương và hy sinh phục vụ xây dựng Nước Chúa.  
Lm. Chánh xứ

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....