Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên. Năm B. Số 544

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
   
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. G. 38, 1-11. Trong bài đọc này, ông Gióp đang bị thử thách nặng nề.  Ông kêu cầu Chúa, Chúa bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của NgườI, vì chỉ có NgườI mớI giải thoát con ngườI khỏi mọI sự dữ.  Đó là nộI dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 2Cr. 5, 14-17. Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp vớI Đức Kitô thì được trở nên ngườI mớI, và họ có bổn phận phải sống cho Chúa là Đấng đã chết và sống lại cứu chuộc họ.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 4, 35-41.  Tin mừng  hôm nay thuật lại câu chuyện trong khi môn đệ chèo thuyền đi vớI Chúa Giêsu thì sóng gió nổI lên; thuyền sắp chìm, trong khi Chúa nằm ngủ.  Các môn đệ hoảng sợ nên kêu cầu Chúa.  Chúa phán một lời, “tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.” 

Đáp ca. Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.

Kinh thánh tuần sau:  Kn. 1,13-15-2,23-25; 2Cr. 8, 7-15; Mc. 5, 21-43.

Suy Niệm. Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện khi các tông đồ gặp sóng gió bão táp ập vào thuyền đã trở nên thất đảm, kinh hồn bạt vía. Các ông liền đánh thức Chúa Giêsu dậy, xin Người cứu giúp vì Người đang ngủ ở đàng lái - một điều xem ra là cần thiết phải làm. Không biết Chúa Giêsu có ngủ thật, hay chỉ giả vờ ngủ để thử đức tin của các môn đệ, thì không được biết. Dầu sao đi nữa, Người trách các ông: Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? (Mc 4:40). Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là các tông đồ phải có lòng tin vào Chúa một cách liên tục và chắc chắn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chứ không phải chỉ kêu cầu đến Chúa khi gặp nguy cơ, gian khổ mà thôi. Cũng như các tông đồ, chúng ta đã có thể gặp sóng gió bão táp trong cuộc sống. Sóng gió bão táp trong cuộc sống có thể xẩy ra cho bất cứ ai: người lành cũng như người dữ, người có lòng tin cũng như người không. Thường người ta chỉ coi Chúa là người cuối cùng để kêu cầu khi gặp nguy hiểm thử thách, hay đợi cho tới khi sóng gió nổi dậy, mới kêu xin với Chúa. Còn những lúc khác, chúng ta lại quên Chúa. Chúa muốn chúng ta tìm đến Chúa, đặt lòng tin, cậy trông phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chứ không phải chỉ khi gặp khó khăn trắc trở mà thôi. Như trẻ thơ đặt tin tưởng phó thác vào cha mẹ chúng, Chúa củng muốn chúng ta đặt tin tưởng phó thác vào Chúa như vậy.

Reflection.
Job 38:1, 8-11. Earlier, Job was asking God why he was having so many troubles? Today's first reading is part of God's answer. God asks Job to look at the sea and its power. Who created the sea? God asks Job. Not human beings, but God. In this reading, God is reminding Job to put his trust in God. When your life seems to be upset by storms, are you able to remember that "God is in charge?" What helps you to put your trust in God?
2 Corinthians 5:14-17. In this reading Saint Paul continues to help the Corinthians to understand what their response should be to Christ, who died for us. Paul tells them—and us—that the love of Christ for us should call us to love for him. We should no longer live for ourselves, in a self-centered way, but for Jesus Christ who gave his life for us. Saint Paul tells us that for those who live in Christ, all is new! Think about what you want Christ to make new in you. Is it a habit you want to break, a family relationship that needs healing, a friendship that needs strengthening?
Mark 4:35-41. Put yourself in this scene. You are in a small sailboat with the apostles. A great storm comes up and the waves crash against the boat. Jesus, who must be very tired, stays asleep. The apostles, afraid of drowning, wake Jesus up. "Be still," he tells the storm at sea, and at once there is a great calm. His disciples' mood switches from terror to awe at this sign, which recalls so vividly the words of God in the first reading. Let us imagine that Jesus asks us, as he asked the disciples, "Why are you lacking in faith?" How will we answer? What is Jesus trying to show us in this event?    

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.    
Thứ Hai.      St. 12, 1-9; Mt. 7, 1-5.         Lh. Phan. Xaviê
Thứ Ba        St. 13,  2-18; Mt. 7, 6-14.    Xin bình an/Gđ. Chị Lan
Thứ Tư.       St. 15, 1-18; Mt. 7, 15-20.    Các Lh.
Thứ Năm.    St. 16, 1-12; Mt. 7, 21-29.    Bình an&Tạ ơn
Thứ Sáu.      St. 17, 1-10; Mt. 8, 1-4.        Lh. Gioan Bao./Gđ. Bà Tiên
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Đa Minh& Maria/Gđ. Ng. T.Trực&Nguyệt  - Lh. Anna
Chúa Nhật. 8&10   Lh. Giuse       –     Các Lh. Nội ngoại.
                                Lh. Giuse&Têrêsa/Gđ. Achị Thành

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn                  Ng. Đình Chót                           Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ             Trần Ngọc Ánh
10. Nhóm gia trưởng                     Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân           Peter Nguyễn    
Dâng Lễ: Nhóm gia trưởng                                                      Taylor&Tyler Hoàng

Phụng Vụ Tuần Tới.   
                         Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Kim Loan       Trần Ngọc Ánh                                 Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung               Ng. Đình Chót
10. Ng. Trường Giang/Ng. Thị Châu     Ng. Trung Hải;Ng. Thanh Ban       Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Sơn                                                                     Thomas&Văn Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 6, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,393.             Quĩ Linh Mục Hưu Bệnh Địa Phận: $1,032
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Nguễn Trung Trực&Nguyệt 500
  2. Trần Đình Hải                      300
  3. Nguyễn Tuyết Anh              200
  4. Nguyễn Thanh Kiệt             200
  5. Trần Bích                            200
  6. Thân Thị Hiền                    100
  7. Nguyễn Đình Chót             100
  8. David Trương                    100
  9. Tâm & Nhung                    100
                   Tổng cộng:       $ 1,800

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Ngày Hiền Phụ.
Trong tuần mừng Ngày Hiền Phụ, xin chúc mừng tất cả người cha trong gia đình, nhất là trong giáo xứ và hiện diện trong Thánh lễ, một ngày thật hân hoan và vui mừng.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse, người cha nuôi gương mẫu của Chúa Giê-su, ban nhiều ơn lành xuống cho mọi người.  Xin chân thành cám ơn các em trong nhóm Humble Bees và Thêm sức đã chuẩn bị các món quà tặng.

Hút Bụi Nhà Thờ Và Cắt Cỏ. 
Vào những tháng Hè, giáo xứ cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng hàng tuần.  Nếu ai hy sinh tình nguyện, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm. Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ công việc cắt cỏ vào những buổi chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, điện thoại: 918-340-3831, để biết ngày giờ. Chân thành cám ơn những người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!
Theo ban tài chánh cho biết, các bao thư đóng góp tài chánh cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, đã được gởi đến cho các gia đình trong giáo xứ.  Bao thư có ghi số tiền tổng cộng đóng góp của gia đình đến nay là bao nhiêu.  Nếu không nhận được hay có gì sai sót, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để đính chính.

Chân Thành Phân Ưu.
Được tin ông Phê-rô Nguyễn Văn Ry, đã là giáo dân trong giáo xứ, và là thân phụ của chị Nguyễn Ngọc Yến và Hương, đã qua đời tại Califonia tuần vừa qua. Giáo xứ chân thành chia buồn với mọi người trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Phê-rô được nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Thiên đàng.

Buổi Tĩnh Tâm Nhận Thức Cuộc Sống (Life Awareness Retreat).
 “Có phải Chúa gọi bạn không?” Để tìm ra câu trả lời, văn phòng Ơn kêu gọi địa phận sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm cho những nam nữ độc thân tuổi từ 17 đến 45, vào 2 ngày 26 tới 28 tháng 6 tới đây.  Buổi tĩnh tâm sẽ là cơ hội giúp bạn tìm và nhận ra tiếng gọi của Chúa, sống đời sống linh mục và tu sĩ.  Buổi tĩnh tâm miễn phí, nhưng phải ghi danh trước. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với linh mục Elkin González, tulsavocations@gmail.com, hay Văn phòng Ơn kêu gọi, tel: 918-307-4936. Xin đọc tờ thông tin dán ở cuối nhà thờ.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....