Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 14 Thường Niên. Năm B. Số 546

Chương Trình Thánh Lễ
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Ed. 2, 2-5. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt.  Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe lời Chúa.  Đó là nội dung bài đọc này.
Bài Đọc 2. 2Cr. 12, 7-10.  Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong công việc hoạt động tông đồ.  Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng.  Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.
Tin Mừng.  Mc. 6, 1-6.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương, xóm làng của Người.  Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Đấng Cứu Thế mà chỉ coi Người như là một thợ mộc nghèo hèn và do đó, họ từ khước và tẩy chay Người. Vì thành kiến, họ đã không nhận được ơn sủng nào của Chúa.

Đáp ca. Mắt chúng con nhìn vào Chúa,
                            cho tới khi Người thương xót chúng con. 

Kinh thánh tuần sau:  Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13.

Suy Niệm. Thành kiến sinh ra sự ganh ghét, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, vu khống và những hành động xấu xa khác nữa. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thành kiến đã làm cho dân làng Nagiaret trở nên mù quáng và cứng lòng tin. Họ đã thốt ra những lời khinh thường Chúa Giê-su. Thành kiến đã làm cho dân làng Nagiarét phán đoán sai về Chúa Giêsu. Họ đã không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Tinh, và đã xúc phạm một cách nặng nề tới Chúa.  Đối với chúng ta cũng vậy, thành kiến có thể làm chúng ta mù quáng, không nhận định và phê phán một cách khách quan đúng đắn được, nhiều khi đưa đến tội “giết người”, tội phạm đức bác ái, và gây ra những sự hiểu lầm, thù ghét và chia rẽ. Thành kiến làm chúng ta không thể đối thoại, cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi người. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ tất cả những gì là thành kiến về bản thân để khỏi tự ti mặc cảm; cũng như thành kiến về những người chung quanh, để có được một cái nhìn đúng đắn hơn, một nhận xét chân thành hơn, một phán đoán khách quan hơn, và một đời sống yêu thương cởi mở hơn. 

Reflection.
Ezekiel 2:2-5. In today’s reading, God sends Ezekiel to proclaim unwelcome truths to the Israelites, who were in exile in Babylon.  But they would resist what he had to say about their need to repent. However, God assures him that the rebellious Israelites will recognize that a true prophet has come to them. Despite his fears, Ezekiel agrees to be God's messenger. Who are the people in today's world you recognize as prophets, as messengers of God? What opportunities do you think young people may have for serving as God's spokesperson? What truth about how God wants us to live would you most want to communicate to the world? Why?
2 Corinthians 12:7-10. Like Peter and the other apostles, Paul did not suddenly become perfect when he began to follow Jesus. He had been a proud and powerful Pharisee who persecuted the first disciples. Paul received many great graces and blessings as he made his missionary travels and preached the good news.  Paul prayed and Jesus revealed a wonderful secret to him. Imagine how happy Paul was to discover that "when I am powerless, then I am strong."  How do you think Jesus might define "weak" and "strong"? Why? Would they be the same or different from the images of strength and weakness perceived by you and your friends?
Mark 6:1-6. When Jesus first returned to Nazareth and preached in the local synagogue, his audience was amazed. They could not believe that one who had grown up in their midst could be such an outstanding teacher and healer. Perhaps they envied and feared the power they sensed in him. Because of their refusal to believe, Jesus could work few miracles among them. He understood that a prophet is not honored in his own hometown. So he moved on to other villages where the people welcomed him.  Why do you think they were so determined to reject him?

Bài đọc và Ý lễ
Thứ Hai.     St. 28, 10-22; Mt. 9, 18-26.  Lh. NN  -    Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.      St. 32, 22-32; Mt. 9, 32-38.  Các Lh/Thương&Giá - Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.      St. 41, 55-57; Mt. 10, 1-7.    Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.   St. 44, 18-21; Mt. 10, 7-15.  Tạ ơn – Các Lh./Gđ. Thương&Giá
Thứ Sáu.    St. 46, 1-7; Mt. 10, 16-23.     Các Lh.  -  Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.  5:30   Lh. Đa Minh& Maria/Gđ.Trực&Nguyệt  - Các Lh./Gđ. Ôbà Cao
Chúa Nhật. 8&10  2 Lh. Đôminicô; 2 Lh. Maria; Phêrô/Gđ. Ôbà Cao
                                 Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến            

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30.   Hội Hiền Mẫu                            Ng. Trung Trực                            Ng. Ngọc Hải
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Ngọc An       Vũ Đình Hiệu
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ngọc Yến         Phạm V.Tiến;Lê Đình Phong         Peter Nguyễn 
Dâng Lễ: Gđ. Hồ Văn Song                                         Trần Hoạt Liêm;Đặng Quốc Anh

Phụng Vụ Tuần Tới
           Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Bạch Hồng   Vũ Đình Hiệu                                Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ              Ng. Văn Cả
10.  Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên      Trần V.Thái;Ng.Trường Giang           Austin Vũ
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Đức Tâm                                                         Steven Trần;John Đinh

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 6, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,200         Quĩ Đồng Tiền Thánh Phê rô: $1,109
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Cụ bà ẩn danh               3,500 Euro
  2. Lê Văn Anh                      300
  3. Trần Văn Sinh&Thúy        200
  4. Trần Văn Thái                  100
  5. Phan Minh Quân&Bích     100
  6. Nguyễn Phước&Hoài       100
  7. Ông bà Phác&Hồng Trần 100
                    Tổng cộng:        $ 9003,500 Euro

Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng.
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc.  Xin thành thật cám ơn. 

Sách Hát.
Xin lưu ý!  Sách hát thuộc sở hữu của giáo xứ, được lưu giữ trong nhà thờ cho mọi người xử dụng trong Thánh lễ.  Không được tự ý lấy sách hát đem về nhà vì bất cứ lý do gì.  Xin tôn trọng và cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Chiến Dịch Ly Tình Thương 2015. 
Chân thành cám ơn anh Trần Thanh Hiền đã giúp đỡ chuyển số tiền thu được trong chiến dịch Ly tình thương 2015 đến các trung tâm từ thiện tại Việt Nam.  Theo anh Hiền cho biết, số tiền thu được tổng cộng là $1,500, và đã chuyển về các trung tâm sau đây:  1. Lớp học Tình thương cho các em dân tộc ở làng Bon Pinao, tỉnh Ban Mê Thuột, do các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình trông coi. 2. Mái ấm Hàm Rồng cho các em dân tộc Gia Lai, tỉnh Kontum của các Sr. Đa Minh. 3. Nhà khuyết tật Nước Ngọt, tỉnh Thừa Thiên do các Sr. dòng con Mẹ Vô Nhiễm phụ trách. Xin chân thành cám ơn các em, các thày cô và các phụ huynh đã hưởng ứng và hỗ trợ các em học sinh trong giáo xứ trong công việc bác ái này.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Đức Maria và thánh cả Giuse trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!
Để việc ghi sổ sách được chính xác và rõ ràng, khi dâng cúng hay đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, xin vui lòng sử dụng bao thư đã gởi đến các gia đình trong giáo. Nếu không nhận được, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để thay thế. Nếu không nhận được bao thư là chưa có tên trong danh sách giáo xứ.  Xin vui lòng ghi đơn gia nhập giáo xứ ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng đề: St. Joseph Church trong chi phiếu dâng cúng, và ghi quĩ xây dựng nhà thờ trong phần memo ở dưới chi phiếu.  Xin chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công lòng hy sinh và quảng đại của mọi người.

Hút Bụi Nhà Thờ Và Cắt Cỏ.
Vào những tháng Hè, giáo xứ cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng, luân phiên hàng tuần.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm. Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ công việc cắt cỏ vào những buổi chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, điện thoại: 918-340-3831, để biết ngày giờ. Chân thành cám ơn những người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công. 
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự.

Ngành Y Tá Tại Đại Học Thánh Gregory.
Đại học Công giáo thánh Gregory sẽ mở những phân khoa ngành ý tá vào niên học sắp tới tại chi nhánh ở Tulsa.  Muốn ghi danh hay muốn biết những chi tiết, xin liên lạc St. Gregory’s Nursing Department at nursing@stgregorys.edu, Tel:1-844 BE EXTRA or visit www.stgregorys.edu/nursing.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....