Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 15 Thường Niên. Năm B. Số 547

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Am. 7, 12-15.  Trong bài đọc 1 trích sách Amốt hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi những ai Người muốn, và truyền dạy họ phải chu toàn sứ mạng Người giao phó.  Đó là trường hợp của ngôi sứ Amốt mà bài đọc này thuật lại.
Bài đọc 2. Eph.1, 3-14.  Trong đoạn thư gởi tín hữu ÊPhêsô, thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp Chúa Giêsu; và nhờ đó cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.
Tin Mừng Mc. 6, 7-13.  Bài Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, ban quyền trừ quỉ và chữa bệnh, và sai họ đi rao giảng cho mọi người.  Để thi hành sứ mệnh đó, các ông phải sống đơn sơ trong sự phó thác. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
                           và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.                    

Kinh thánh tuần sau:  Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34.

Suy Niệm. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết kế hoạch truyền giáo của Đức Giêsu. Ngài  chọn 12 người, sai đi từng hai người một, lại không cho mang theo hành trang, tiền bạc. Đức Giêsu sai các ông đi đến các thôn xóm để kêu gọi sự thống hối và hoán cải.  Biết Chúa là một hạnh phúc, giới thiệu về Chúa cho tha nhân còn là một hạnh phúc khác lớn hơn. Chúng ta khao khát và ao ước chia sẻ niềm vui làm con Chúa cho người khác, đó chính là truyền giáo. Truyền giáo phải là sứ vụ và là bổn phận thực thi mỗi ngày của mọi Kitô hữu. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng truyền giáo không phải là công việc của cá nhân, lại càng không phải là công việc của riêng các linh mục, tu sĩ nam nữ.   Trong thế kỷ 21 này chúng ta sẽ không phải đi đến một nơi xa lạ để truyền giáo, chúng ta truyền giáo bằng chính cách sống lời Chúa của mình và ngay trong chính gia đình mình. Một gia đình cầu nguyện và thương yêu nhau; một gia đình sống đức tin và sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa, đó cũng là một trong những cách truyền giáo hữu hiệu, bởi: "Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em hãy sống yêu thương nhau".

Reflection.
Amos 7:12-15. The person who points out the wrongs others are doing seldom wins any popularity polls. Amos was a poor shepherd and harvester of figs when God called him to be a prophet. When Amos prophesied that Israel's king would be killed and the people sent into exile if they did not repent, he became very unpopular.
Amos makes it clear that he did not seek the prophet's job. He simply did what God required of him. When a parent or teacher corrects your behavior, how do you usually respond? When you scold a younger brother, sister or other small child, what kinds of responses do you receive?
Ephesians 1:3-10. Good parents, teachers, and preachers provide us with genuine praise as well as corrective guidance. Saint Paul did both well. In this reading, he helps us count our blessings and recognize our good spiritual qualities. In fact, he assures us that in Christ God has given us every spiritual blessing. These blessings include holiness, goodness, wisdom, and love. What blessings and good spiritual qualities do you recognize in members of your family? In yourself?
Mark 6:7-13. When Jesus sent his apostles out two by two, he warned them that some people would not welcome them. He insisted that they take to the road without food or money, trusting in God and the goodness of their hosts. If people would not provide for them or listen to their message, they were to move on to the next place. But those who accepted the apostles were rewarded. The sick were healed, the possessed were freed of demons, and sinners were reconciled. Jesus sent his apostles forth as missionaries without backpacks but not without training. They had learned from his word and example what they were to teach. What kinds of training have you been given at home, or in the community?

Bài Đọc Kinh Thánh và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.   Xh. 1, 8-14; Mt. 10,34-11,1.    Lh. Anna. - Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Ba.     Xh. 2, 1-15; Mt. 11, 20-24.      Lh. Anna -  Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Tư.     Xh. 3, 1-12; Mt. 11, 25-27.     Lh. Anna   - Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Năm.  Xh. 3, 13-20; Mt. 11, 28-30.   Lh. Anna  -  Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Sáu.    Xh. 11,10-12,14; Mt. 12, 1-8. Lh. Anna  -  Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến
Thứ Bảy.  5:30   Lh. Đa Minh& Maria/Gđ.Trực&Nguyệt  - Lh. Phê-rô/Gđ. Hùng&Yến
Chúa Nhật. 8&10    Lh. Catarina  -   Lh. Đa Minh/Gđ. Hiền&Quốc
                                  Lh. Phêrô/Gđ. Hùng&Yến

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Ng. Bạch Hồng   Vũ Đình Hiệu                                Ng. Ngọc Hải
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ              Ng. Văn Cả
10.  Ng. Thanh Ban/Ngô Thủy Tiên      Trần V.Thái;Ng.Trường Giang              Austin Vũ    
Dâng Lễ: Gđ. Đỗ Đức Tâm                                                          Steven Trần;John Đinh

Phụng Vụ Tuần Tới.
             Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                             Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Nguyễn Thị Châu   Ng. Ngọc Bảo                                 Ng. Ngọc Hải
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An               Trần Ngọc Ánh
10. Phạm Văn Tiến/Trần Duyên              Ng. Trung Hải;Ng. Thanh Ban     Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Ngô Kim Tâm                                                           Paul&Joseph Nguyễn

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 4 tháng 7, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,393
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
Cụ bà ẩn danh tuần trước 3,668.68 (3,500 Euro) 
Trần Phương&Nhung        1,900
Trần Thanh Hà&Thắng         500
Nguyễn Văn Vỹ                   500
Nguyễn Thanh Bảo              500
Nguyễn Trần Chinh              500
David Trương                      200
Huỳnh Tiến Dũng                 200
Nguyễn Văn Ái (gđ.159)       200
Phan Minh Quân                 100
 Nguyễn Văn Sinh               100
Bùi Thị Gấm                         60
Phạm Thị Thủy                     50
         Tổng cộng:         $ 8,478.68

Chào Mừng.  
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc.  Xin thành thật cám ơn.

Sách Hát.  
Xin lưu ý!  Sách hát thuộc sở hữu của giáo xứ, được lưu giữ trong nhà thờ cho mọi người xử dụng trong Thánh lễ.  Không được tự ý lấy sách hát đem về nhà vì bất cứ lý do gì.  Xin tôn trọng và cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Xin Chú Ý!
Để việc ghi sổ sách được chính xác và rõ ràng, khi dâng cúng hay đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ mới, xin vui lòng sử dụng bao thư đã gởi đến các gia đình trong giáo. Nếu không nhận được, xin vui lòng cho văn phòng giáo xứ biết để thay thế. Nếu không nhận được bao thư là chưa có tên trong danh sách giáo xứ.  Xin vui lòng ghi đơn gia nhập giáo xứ ở cuối nhà thờ. Xin vui lòng đề: St. Joseph Church trong chi phiếu dâng cúng, và ghi quĩ xây dựng nhà thờ trong phần memo ở dưới chi phiếu.  Xin chân thành cám ơn, và xin Thiên Chúa trả công lòng hy sinh và quảng đại của mọi người. 

Hút Bụi Nhà Thờ Và Cắt Cỏ. 
Vào những tháng Hè, giáo xứ cần một số người hy sinh tình nguyện hút bụi nhà thờ sau Thánh lễ 10 giờ sáng, luân phiên hàng tuần.  Nếu ai hy sinh tình nguyện giúp đỡ, xin vui lòng gặp linh mục quản nhiệm. Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ công việc cắt cỏ vào những buổi chiều Thứ Sáu và sáng Thứ Bảy. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, điện thoại: 918-340-3831, để biết ngày giờ. Chân thành cám ơn những người thường xuyên hy sinh giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đại Hội Thánh Mẫu Tại Dòng Đồng Công.  
Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 6 đến Chúa nhật, ngày 9 tháng 8. Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua sự tôn kính Đức Maria.  Và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. 

Ngành Y Tá tại Đại Học Thánh Gregory.
Đại học Công giáo thánh Gregory sẽ mở những phân khoa ngành ý tá vào niên học sắp tới tại chi nhánh ở Tulsa.  Muốn ghi danh hay muốn biết những chi tiết, xin liên lạc St. Gregory’s Nursing Department at nursing@stgregorys.edu, Tel:1-844 BE EXTRA or visit www.stgregorys.edu/nursing.

Học Viện Địa Phận.  
Văn phòng Học viện địa phận sẽ mở lớp dạy có tín chỉ đại học về Ki-tô Học (THEO 4003:  Christology) cho mọi người giáo dân, giúp mở rộng tầm hiểu biết về thiên và nhân tính của Chúa Giê-su theo Kinh thánh và Tông truyền.  Ngày: 26 tháng 8; giờ: 6:30-9:15 tối; tại tòa giám mục địa, 12300 East 91st Street, Broken Arrow.  Muốn ghi danh hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: The Pastoral Studies Institute, please call (918) 307-4941 or email Mary Malcom at mary.malcom@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....