Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B_2015

 

Ông bà anh chị em thân mến.  Tuần trước, khi đề cập đến ngôn sứ Ê-zê-ki en, tôi có dẫn giải rằng trong Cựu ước một số ngôn sứ nói tiên tri về những gì có thể xảy ra ở tương lai, nhưng sứ vụ chính của họ là nói lời Chúa, dạy dỗ và khuyên bảo dân chúng ăn năn, cải thiện đời sống và sống như lời Chúa dạy, để khỏi bị những sự đau khổ tương lai.  Và vì vậy, họ thường bị dân chúng thù ghét và chống đối.
Hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta được biết đến ngôn sứ A-mốt, sống vào khoảng 7 trăm năm trước Chúa Giê-su Ki-tô.  Vào thời gian đó, có những người bói đoán chuyên nghiệp, cũng được gọi là ngôn sứ, có cuộc sống rất thoải mái, qua việc cho những ý kiến, phương cách để giải quyết vấn đề tình duyên và gia đình cá nhân, cũng như cho thân chủ những lời khuyên bảo, tiên đoán tương lai về vấn đề thương mại làm ăn hay công việc.  Những nhà bói đoán này không nói và không là ngôn sứ cho Thiên Chúa, họ chỉ nói những điều mà thân chủ muốn nghe hay ưa thích.  Nếu họ phê bình, khiển trách hay cho những lời khuyên nặng nề thì sẽ không được trả lệ phí, và nhiều khi bị khách hàng sỉ vả hay hành hung.

Vâng lệnh Chúa, ngôn sứ A-mốt đã từ giã nếp sống bình yên ở miền Nam để lên miền Bắc Do thái thi hành sứ vụ Chúa trao ban.  Khi A-mốt giảng dạy dân chúng ở đền thờ Bê-theo, ông không có những lời vuốt ve, nịnh hót, a dua và tâng bốc lối sống tội lỗi và ngược lại giáo huấn Chúa của dân chúng ở đó.  Ông thẳng thắn can đảm vạch tội của mọi hạng người, và lớn tiếng công kích tất cả những tệ nạn xấu xa và tồi tệ trong xã hội.  Ông kêu gọi những người có đời sống khô khan, nguội lạnh, ích kỷ, tự kiêu, tự ái và kỳ thị chia rẽ hãy ăn năn, cải thiện đời sống. Dĩ nhiên như chúng ta có thể hiểu, những người này thay vì lắng nghe, họ tức giận, căm tức, thù ghét, tìm cách chống lại và làm hại A-mốt.  A-ma-zi-a, một vị thượng phẩm, đã lầm lẫn A-mốt với những nhà bói đoán chuyên nghiệp, cho nên sua đuổi A-mốt hãy trở về quê quán mà bói đoán.  Nhưng A-mốt đã lên tiếng trả lời, ông không phải là một nhà bói đoán chuyên nghiệp.  Ông có thể sống cuộc sống thoải mái và bình an, nhưng Thiên Chúa đã kêu gọi và thúc dục ông đến Bê-theo giảng dạy và cảnh báo dân chúng về cuộc sống tội lỗi và sai trái làm mất lòng Chúa của họ, và cuộc sống này sẽ đưa đến những hậu quả đau khổ tương lai. Và bài đọc 1 cũng hướng dẫn chúng ta chú ý đến bài Tin mừng, về sự kiện Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng và kêu gọi dân chúng cải thiện đời sống.  Chúa cảnh báo họ về sự khó khăn của sứ vụ, có những người chấp nhận lắng nghe, những sẽ có những người chống đối, thù ghét.
Chúng ta cũng biết, từ khi bắt đầu công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi nhiều môn đệ, trong số đó Chúa lựa chọn 12 người làm tông đồ, để tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi nhân loại mà Chúa khởi đầu. Chúng ta thấy hầu hết các tông đồ là những người chất phác, bình dân, nghèo nàn, không thế lực, không học thức hay danh vọng. Chúng ta thắc mắc là tại sao Chúa lại chọn những người như thế?  Ngày nay, nếu muốn thành lập một công ty, một tổ chức hay muốn tranh cử chức vụ gì như tổng thống chẳng hạn, thì người ta tuyển lựa những người có bằng cấp, danh tiếng, thế lực, tài năng và đầy kinh nghiệm.  Nhưng đó không phải là tiểu chuẩn của Chúa.  Thiên Chúa đã chọn những người khiêm hạ, vô danh và bình dân để làm và chu toàn những chuyện to lớn và lạ lùng.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa đã sai các ông đi rao giảng, trừ quỉ, chữa lành và kêu gọi mọi người ăn năn thống hối.  Chúa cũng ban quyền cho họ để thi hành sứ mệnh, không phải bằng sức riêng của họ mà bằng ơn sủng của Chúa.  Chúa còn căn dặn họ không mang theo gì ngoài cây gậy để đề phòng nguy hiểm, và cảnh báo cho họ biết rõ là sẽ có người đón tiếp và lắng  nghe họ, nhưng cũng có những người từ chối, không đón tiếp và thù ghét họ.   Họ phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như khi khó khăn, lúc thành công cũng như khi thất bại, không nản lòng, thối chí, luôn cố gắng chu toàn sứ mệnh và phó thác vào Thiên Chúa.
Chúng ta có thể hình dung các môn đệ được Chúa sai đi trong một thời gian ngắn hạn thôi.  Nếu Chúa sai các ông đi mấy tuần hay mấy tháng, thì chắc chắn các ông cũng phải sửa soạn, chuẩn bị hành trang quần áo, những đồ dùng cá nhân, và những điều khác nữa.
Ông bà anh chị em thân mến.  Khi tôi bắt đầu gom góp những ý tưởng sửa soạn bài giảng này, tôi cũng muốn dành đôi dòng cảm tưởng để nói về sứ vụ linh mục của mình.  Tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng tôi đã được Chúa kêu gọi và sai đi rao giảng Tin mừng của Chúa.  Tôi cũng cảm thấy vui buồn khi biết những lời chia sẻ, những lời khuyên và những ý tưởng có ảnh hưởng tốt đến đời sống của người nào đó, và mang họ đến gần với Chúa.  Nhưng tôi cũng nhận biết có những sự khó khăn và từ chối.  Tôi tự nhắc nhở cố gắng và cầu nguyện thường xuyên để biết nói những gì giúp người khác biết cảnh tỉnh và khuyến khích mọi người làm những điều đúng, tốt, cũng như kêu gọi mọi người sống tốt lành, thánh thiện và theo giáo huấn của Chúa và giáo hội.  Tôi không muốn một ngày nào đó, khi đối diện với Chúa, Chúa sẽ nói với tôi “Tại sao con không nói điều này, điều nọ.”  Tôi nhận biết cuộc sống linh mục ngày nay rất khó khăn và nhiều thử thách.  Tôi tin chắc rằng tất cả ông bà anh chị em, là những bậc làm ông bà, cha mẹ cũng phải đối diện với những sự khó khăn này, vì ai cũng muốn và cố gắng hết sứ hướng dẫn và khuyên bảo con cái, cháu chắt có cuộc sống ngay thẳng, tốt lành và thánh thiện, nhất là có đời sống đức tin vững chắc và trung thành với Chúa và giáo hội.  Tôi không tin có cha mẹ nào a dua hay chiều chuộng con cái có cuộc sống không tốt đẹp, hay ngược lại với đức tin và giáo huấn của Chúa.
Qua Bí tích Rửa tội, Chúa đã chọn và kêu mời mỗi người chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa. Như các môn đệ xưa yếu kém về mọi mặt nhưng đã làm được những việc lạ lùng cả thể vì được Chúa biến đổi và ban ơn thêm sức, Chúa cũng sẽ biến đổi và ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chúng ta chu toàn sứ mệnh mà Chúa đã trao ban cho chúng ta, và vượt qua những khó khăn, thử thách nếu chúng ta tin và phó thác mọi sự vào Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một đức tin vững mạnh và trung kiên, một tấm lòng bác ái và quảng đại, một ý chí hy sinh và phục vụ, để rao giảng Tin mừng, xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa. 
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....