Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B_2015


Ông bà anh chị em thân mến.  Những bài Tin mừng trong 5 tuần Chúa nhật vừa qua được trích trong chương 6 Tin mừng thánh Gioan, có chủ đề là Bánh Hằng Sống.  Chương 6 bắt đầu với phép lạ Chúa Giê-su biến 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng theo Ngài.  Sau đó Chúa nói với họ Chúa muốn ban cho họ
một loại thức ăn đặc biệt có sự sống đời đời, đó là Bánh Hằng Sống, là chính Ngài.  Chúa nhật vừa qua, chúng ta nghe Chúa nhấn mạnh  “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.”  Đám đông dân chúng nghe Chúa nói những lời như thế, trong đó có một số môn đệ đã từng đi theo và tin Chúa, đã phản ứng và phản đối cho rằng chói tai, khó nghe, không thể chấp nhận được và họ đã bỏ đi.  Và chúng ta thấy, Chúa đã không chạy theo nài nỉ gọi những môn đệ bỏ đi trở lại để đính chính lại “họ đã nghe lầm” hay đó chỉ là “biểu hiệu” mà thôi. Chúa biết họ nghe và hiểu lời Chúa nói rõ ràng và minh bạch, và do đó Chúa để họ ra đi. Sau đó, Chúa quay lại hỏi các môn đệ còn ở lại “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”  Simon Phêrô đại diện cho nhóm 12 thưa “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” 

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta thấy ngày nay cũng có rất nhiều môn đệ của Chúa bỏ ra đi vì họ nghĩ rằng sứ điệp lời Chúa dạy khó nghe, chói tai quá không thể chấp nhận qua bình diện lý luận, và nhất là không phù hợp với cuộc sống của họ.  Họ có sự sống và có lối sống riêng của chính họ không cần đến lời Chúa ban sự sống.  Hôm nay trong một xã hội có xu hướng đặt nặng  vật chất tiền bạc, chú trọng vào chủ nghĩa cá nhân, tiêu thụ và ích kỷ, tất cả mọi người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi lập lại lời tuyên xưng của thánh Phê-rô với Chúa “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” để chúng ta có một đức tin vững chắc vào Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống và có sự sống đời đời. Và để có một lời tuyên xưng có nội dung thật sự, thì các bài Kinh thánh hôm nay cung cấp cho chúng ta những yếu tố quan trọng. Một trong những yếu tố quan trọng là chúng ta phải có sự lựa chọn, quyết định khôn ngoan theo thánh ý Chúa, chứ không theo sự khôn ngoan của thế gian.     

Chúng ta thấy trong bài đọc I hôm nay, sau khi vào Đất hứa, ông Giô-suê đã trở thành người lãnh đạo thay thế Môi-sen.  Ông nhận thấy cuộc sống của dân chúng dần dần xa lìa Thiên Chúa, nhiều người đã phản bội và đi thờ thần ngoại bang, cho nên ông đã triệu tập dân chúng lại tại Sikem, để lập một giao ước, buộc dân chúng phải quyết định dứt khoát, lựa chọn một là thờ phượng một Thiên Chúa hai là thờ phượng các thần ngoại bang. Và như chúng ta vừa nghe, họ đã đồng thanh hứa trung thành và chỉ thờ một Thiên Chúa, Người đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai cập mà thôi. Không biết họ có thành tâm hay chỉ ngoài môi miệng, nhưng lịch sử Do thái cho chúng ta biết những thế hệ con cái, cháu chắt của họ đã phản bội, không còn nhiệt tình trung thành với Chúa nữa. 

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta đang sống trong một quốc gia tự do và không bị kiềm chế hay áp lực, cho nên chúng ta có tự do quyết định cho chính mình, cho gia đình một cách sống, hay chọn những gì ưa thích. Chúng ta biết những sự quyết định hay lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình. Mỗi quyết định hay lựa chọn của chúng ta hôm nay đều có những ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hiện tại hay trong tương lai, và có những ảnh hưởng đến đời sống gia đình, con cái và cháu chắt chúng ta.  Có những lựa chọn mà chúng ta cảm thấy khó khăn, thiệt thòi hay phải hy sinh hiện tại, nhưng lại đem đến những điều tốt đẹp và lợi ích trong tương lại, hay ngược lại, có những lựa chọn đem đến cho chúng ta sự thoải mái, ưa thích hiện tại, nhưng có thể sẽ có những hậu quả xấu ở tương lai, đem lại những đau khổ và hối hận.  Chúng ta biết, ngoài cuộc sống vật chất, chúng ta còn có đời sống đức tin, và Chúa cũng cho chúng ta sự tự do để chúng ta lựa chọn và quyết định tin theo Chúa và sống lời Chúa, hay ngược lại, không tin, không sống lời Chúa. Như chúng ta thấy, Chúa không nài nỉ, cưỡng bách hay áp lực những người không chấp nhận và phản đối lời Chúa phán là chói tai, khó nghe và bỏ ra đi, quay trở lại, vì họ không thành tâm, và tin vào lời Chúa. Vì vậy, là những Ki-tô hữu, chúng ta phải suy nghĩ và thận trọng, cũng như thành tâm lắng nghe những lời Chúa dạy bảo và hướng dẫn. 

Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đề cập đến hôn nhân gia đình, một vấn đề rất khó khăn và gai góc hiện nay vì ly dị và sống chung tự do.  Thánh Phao-lô đã so sánh đời sống hôn nhân gia đình vợ chồng như sự liên kết giữa Chúa Giê-su Ki-tô và Giáo hội, và khuyên các đôi vợ chồng một khi đã quyết định chọn nhau làm bạn đời, thì phải suốt đời trung thành với giao ước đó, phải biết hy sinh cho nhau, để giao ước đó đem đến kết quả là yêu thương, hạnh phúc và sự hòa thuận trong gia đình.  Vợ chồng phải bảo vệ giao ước hôn nhân  bằng sự chung thủy, tôn trọng, chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng, nhất là bổn phận đức tin cho con cái.  Chúng ta bận rộn và dành nhiều thời giờ cho công việc làm ăn, kiếm tiền, lo cho đời sống vật chất, nhưng là Ki-tô hữu và nếu chúng ta quyết định và chọn Chúa, chúng ta cũng phải quyết định chú tâm vào việc chu toàn bổn phận đời sống đức tin cho gia đình, nhất là cho con cái. Tôi kêu gọi ông bà anh chị em để tâm tham gia, cộng tác với các giáo lý viên, thày cô và những người hy sinh tình nguyện làm mọi công việc trong chương trình giáo lý và Việt ngữ, và làm những gương sáng tốt lành, để giúp con cái của ông bà anh chị em biết giáo lý, hiểu Lời Chúa và yêu mến Chúa hơn.

Ông bà anh chị em thân mến. Tất cả chúng ta đã quyết định chọn tin theo Chúa, đó là lý do chúng ta hiện diện trong Thánh lễ sáng hôm nay.  Như thánh Phê-rô, chúng ta cùng tuyên xưng “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”  Chúng ta tin thật và chắn chắn Chúa Giê-su là Đấng cứu thế và là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, hiện diện trong Bí tích Thánh thể.  Xin Chúa  Giê-su Thánh Thể ban ơn, thêm sức cho chúng ta, vượt qua mọi khó khăn và luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và luôn có những quyết định, chọn lựa khôn ngoan theo thánh ý và đẹp lòng Chúa, đưa đến cho chúng ta bằng an và hạnh phúc đời này và đời sau.
Lm. Chánh xứ


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....