Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B_2015

Thông tin liên lạc trong giáo xứ. 
Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên Năm B. Số 552

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. Gs. 24, 1-18.  Trong bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần thì hỏi họ có bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Tinh của họ không? Họ đồng thanh trả lời từ bỏ tà thần tin Chúa, theo Chúa.

Bài Đọc 2. Ep. 5, 21-32.  Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga. 6, 54-69.  Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về phép Thánh Thể, về Bánh Hằng Sống là chính Thịt và Máu của Người, dân chúng, trong đó có nhiều môn đệ, cho là chói tai, khó nghe nên đã bỏ đi.  Nhưng khi được hỏi có bỏ Thầy không, thánh Phêrô đã thay mặt các tông đồ tuyên bố: ‘’Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai?  Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. . .’’.

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
           cho biết Chúa thiện hảo dường bao!

Kinh thánh tuần sau:   Đnl. 4, 1-8; Gc. 1, 17-27; Mc. 7, 1-23.

Suy Niệm. Trong Tin mừng hôm nay, thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, Bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống".  Qua lời nói trên, Phêrô nhất quyết không bỏ Thầy, ông hứa sẽ mãi mãi theo Thầy. Nghĩa là Phêrô đã làm một sự lựa chọn và quyết định cho cuộc đời.   Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn và quyết định. Có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không lựa chọn được.  Không ai tự do lựa chọn xem có muốn được sinh ra hay không; cũng không ai được tự do lựa chọn xem có muốn chết hay không, và chết kiểu nào, lúc nào, còn tất cả mọi việc khác thì người ta phải lựa chọn. Và chính những sự lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của mình. Nghĩa là nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc; còn nếu chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Lắng nghe lời Chúa hôm nay là cơ hội để từng người chúng ta xác tín hơn về chọn lựa theo Chúa của mình. Trước mỗi quyết định, chúng ta suy nghĩ có đúng với ý Chúa muốn hay không? Bây giờ, từng người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận nguồn ơn sức mạnh của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, bởi vì nếu không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì, như lời Đức Giêsu đã nói: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. 

Reflection.

Joshua 24:1-2a, 15-17, 18b. In this reading, Joshua wants the Israeli  to make a firm commitment to serve God alone. By reminding the people of all God has done for them, Joshua guides the tribes of Israel to be faithful to the Lord. Why do the Israelites choose to remain faithful to God?

Ephesians 5:21-32. Saint Paul told the Ephesians that the relationship between Christ and his Church is like a human marriage. Husbands and wives are "made into one," just as Christ and his Church are one body. Marriage partners are called by God to show mutual love, respect and care. In doing so, they reflect the love Jesus has for all who follow him. What are some of the ways you have observed Christian husbands and wives showing their love for each other? What do you think are the most important qualities for a Christian husband and wife to have?
John 6:60-69. People could not accept Jesus’ teaching that he himself was the Bread of Life. They could not believe that his Body and Blood were the source of eternal life. So they turned their backs on him and returned to their old way of life. However, when Jesus asked the Twelve if they too would abandon him, Peter replied, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life." How does he show how important his teaching on the Eucharist is? What teachings of Jesus have you had difficulties with at times? How would you describe Peter's answer to Jesus' question about leaving him?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.    1Tx. 1, 1-10; Mt. 23, 13-22.   Lh. Phê rô/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Ba.     1Tx. 2, 1-8; Mt. 23, 23-26.     Lh. Phê rô/Gđ. Phạm Ng. Quyền
Thứ Tư.     1Tx. 2, 9-13; Mt. 23, 27-32.   Lh. Maria/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Năm.  1Tx. 3, 7-13; Mt. 24, 42-51.   Lh. Maria/Gđ. Phạm Ng. Quyền
Thứ Sáu.    1Tx. 4, 1-8; Mt. 25, 1-13.      Lh. Phê rô/Gđ. Đoàn Phi
Thứ Bảy.  5:30  Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Trực&Nguyệt
Chúa Nhật. Lh. Tiên nhân/Gđ. Phạm Ng. Quyền           
                    Xin Tạ ơn và bằng an/Hội Hiền Mẫu                   

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                         Giúp Lễ
5:30. Trần Ngọc Ánh/Đỗ Kim Loan   Vũ Đình Hiệu                       Joseph Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho              Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết       Ng. Trường Giang;Phạm V. Tiến      James Ngô
Dâng Lễ: Gđ. Phạm Quang Thái                                                Austin Vũ;Tyler Hoàng  

Phụng Vụ Tuần Tới.   
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Đỗ Hoàng Quí/Ng. Bạch Hồng   Ng. Ngọc Bảo                      Joseph Hải Nguyễn
8. Ng. Đình Chót/Phạm LanDung        Trần Ngọc Ánh
10.    Hội Hiền Mẫu                            Ng.Trung Hải;Lê Thanh Xuân         Keluc Đặng
Dâng Lễ:  Hội Hiền Mẫu                                                     Jonny Đặng;Mike Nguyễn  

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 8, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,770
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình

  1. Đoàn Hùng Phi          4,000
  2. Nguyễn Ngọc Hoàng 2,000
  3. Phùng Thị Sáu          1,200
  4. Ẩn danh                       200
  5. Trần Quang Minh        200
  6. Nguyễn Linne              100
  7. Trần Quốc Hiệp           100
  8. Nguyễn Đình Chót      100
  9. Phạm Định                  100
  10. Vũ Đình Hiệu              100 
        Tổng cộng:           $ 8,100

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu
Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền Mẫu trong dịp mừng kính thánh Monica bổn mạng của hội vào Chúa nhật tuần tới.  Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho tất cả hội viên và gia quyến.  Xin chân thành cám ơn mọi người đã luôn tham dự giờ chầu Thánh thể chiều Thứ Bảy đầu tháng, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. Và cũng cám ơn hội luôn sẵn sàng và nhiệt tình trong công việc bán thức ăn gây tài chánh cho chương trình xây dựng giáo xứ. Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần này.  Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho hội viên, và những người đã hy sinh nhận nấu những món ăn. Và xin mời mọi người nhiệt tình mua để ủng hộ và khuyến khích tinh thần.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.
Trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham dự chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay.  Xin Chúa  chúc lành và hướng dẫn chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay được tốt đẹp, và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người, cùng hiệp nhất đồng tâm làm sáng danh Chúa.  Xin chân thành cám ơn những tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người trong các ban phục vụ, và thày cô trong công việc tông đồ dạy dỗ và giúp các con em học tiếng Việt và giáo lý, để các em biết, gắn bó và yêu Chúa nhiều hơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cha Mẹ Các Em Lớp Giáo Lý.
Xin Chú Ý! Vì lý do an toàn, xin các phụ huynh vui lòng đến đón con em về sau ngay khi tan học lúc 2 giờ chiều. Không để các em đợi một mình sau khi các lớp học đã chấm dứt.  Khi vào sân đậu xe, xin chạy chậm và chú ý các em đi ngang qua.  Xin vào chỗ đậu xe chờ và đón các em.  Không ngừng xe trong lối ra vào trước hội trường, làm cản trở lưu thông. Xin kêu gọi sự hợp tác của mọi người để việc đưa đón các em được tốt đẹp và an toàn.


Hội Giúp Lễ.
Sẽ có ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ vào Chúa nhật tuần tới, ngày 30. Xin cha mẹ khuyến khích các em ghi danh trong các lớp giáo lý, hay ghi tên các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ. Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Giữ Gìn Nhà Chúa Sạch Sẽ.  
Xin cha mẹ, phụ huynh vui lòng đừng để con em xé sách hát, tờ Tin mừng, xả rác và thức ăn trong Nhà thờ. Xin vui lòng nhặt rác, thu dọn sạch sẽ những gì con em bày ra trước khi ra về.  Và để duy trì sự  khang trang, xin mọi người không xả rác khu vực chung quanh nhà thờ và hội trường. Thành thật cám ơn sự hợp tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....