Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B_2015

Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm B. Số 555

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều.  Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc:  Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                 Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều. 
                                 Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
 
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Is. 50, 5-9.  Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaia cho chúng ta biết Đấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không than trách, hay chống trả vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.
Bài đọc 2. Gc. 2, 14-18.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê xác định đức tin chân chính đích thực thể hiện bằng việc làm cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người. Đó là ý nghĩa đoạn thư này
Tin Mừng. Mc. 8, 27-35.  Sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết Người phải chịu chết và sống lại để cứu nhân loại.  Nhưng thánh Phêrô ngăn cản, vì ông nghĩ sai sứ mệnh thiên sai của Người.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
          trong miền đất của nhân sinh.       

Kinh thánh tuần sau:   Kn. 2, 12-20; Gc. 3, 16-4, 3; Mc. 9, 30-37.

Suy Niệm. Con đường cứu thế của Chúa là con đường thập giá như Chúa báo trước trong bài Tin mừng hôm nay. Chữ Kitô có nghĩa gắn liền với thập giá. Mang danh hiệu Kitô hữu cũng có nghĩa gắn liền với sự đau khổ và thập giá của Đức Kitô. Thập giá là tình yêu. Do đó, Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta” ( Mc 8, 34 ). Lời mời gọi của Chúa có tính hoàn toàn tự do. Chúa không bắt buộc. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nếu không, đạo công giáo chỉ là một thứ đạo đau khổ.  Chúa nói chúng ta vác thập giá có nghĩa là chúng ta nhận biết và tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, và từ bỏ tất cả, đặt Người trên hết, trước hết và vào trọng tâm của cuộc sống. Chúng ta có thể khước từ thập giá, từ khước ân huệ sự sống là món quà vô giá Chúa ban tặng, hoặc chúng ta đóng kín cõi lòng, không biết mở ra cho người khác. Hoặc chúng ta đi theo sự cám dỗ của xã hội, sống ích kỷ, gian dối, tham lam, chạy theo của cải, vật chất.  Đó là cách khước từ thập giá mà con người hằng ngày và thường xuyên bị cám dỗ, thử thách. Thánh Giacôbê trong bài đọc thức hai cũng viết rõ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Việc làm ở đây có nghĩa là việc bác ái, lòng quảng đại, sự hy sinh phục vụ Chúa và tha nhân, cũng như can đảm sống chứng nhân cho Tin mừng và cho Chúa. Đức tin gắn liền với lòng yêu mến. “Ai liều mạng sống vì Ta sẽ được sống.”

Reflection.
Isaiah 50:4-9. In this reading, the prophet Isaiah describes the servant of God who will lead Israel back to God. The servant will suffer, but God will uphold him. Jesus was the suffering servant in Isaiah, the Messiah who was destined to suffer and so enter into his glory. What is the personal cost of following Jesus Christ? What does it "cost me" to live God’s words, to participate in the liturgy each week or  to seek God in all things?
James 2:14-18. In the second reading, the difference between merely talking about faith and practicing it is stressed. What good are kindly wishes to those who need clothing and food for today? Faith without good works is dead. Let us be concerned for the people around us who are in need. Good intentions are not enough. The love of Christ urges us to act for justice and peace for all God's people. We are witnesses to Christ. How does what we do bring people to Christ?
Mark 8:27-35. In the Gospel, Jesus teaches his disciples what they have gradually come to discover: He is indeed the Messiah. But he is a Messiah who must suffer and die. Peter found this hard to accept. For Peter, the Messiah would not, could not, suffer. Judging by human standards, not God's, Peter failed to accept God's will for the Messiah. Jesus assured all his disciples that they, too, must suffer, deny themselves, take up the cross, and follow him. What "crosses" do you have to "take up" in your life right now? Will you ask Jesus to help you?

Bài Đọc Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.      Suy Tôn Thánh Giá              Lh. Anna
Thứ Ba.       Đức Mẹ Sầu Bi                       Lh. Anna
Thứ Tư.      1Tm. 3, 14-16; Lc. 7, 31-35.   Lh. Anna
Thứ Năm.   1Tm. 4, 12-16; Lc. 7, 36-50.   Lh. Anna
Thứ Sáu.     1Tm. 6, 2-12; Lc. 8, 1-3.         Lh. Anna
Thứ Bảy. 5:30 Lh.ĐaMinh&Maria/Gđ.Trực&Nguyệt -  Lh. Micae/Gđ. Ng. Đ. Chót
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Mồ côi/Gđ. Chị Hương Châu –
                                Lh. Anna&Maria/Một người xin.

Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
              Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Ng. Thị Châu             Trần Ngọc Ánh                                    Hải Nguyễn
8. Lê Huy Bình/Thảo Mary Vũ        Ng. Văn Cả          
10. Phạm V. Tiến/Ng. Thu Chung   Lê Thanh Xuân;Ng.Trường Giang   Aaron Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ. Trần Văn Thái                                                      Kevin Ng;Dustin Phạm 

Phụng Vụ Tuần Tới.   
              Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên                           Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Đỗ Thị Lâm    Ng. Trung Trực                                    Hải Nguyễn
8. Ng. V. Cả/Trần Th.Hồng Trang   Trần Ngọc Ánh 
10. Lê Đình Phong/Trần Duyên       Ng. Trung Hải;Phạm V.Tiến                Hải Nguyễn
Dâng Lễ: Gđ.Nguyễn Cao Thăng                                        Hoàng Thiện Tâm;Đinh Jon

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 9, 2015
Quĩ Điều Hành. $2,208
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.  Các gia đình:
  1. Trần Quang Thành         2,000
  2. Nguyễn Đình Phương    1,500
  3. Quảng cáo                         650
  4. Đinh Tiến Cao                    300
  5. Nguyễn Văn Sinh               200
  6. Trần Andy                           100
  7. Nguyễn Đình Chót              100
  8. Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển 100
  9. Phạm Thị Thủy                     50
  10. Trần Thị Huyền                     20
               Tổng cộng:             $ 5,020

Chào Mừng
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình nào không nhận được hộp thư dâng cúng hay đã thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết để cập nhật hóa. Nếu ai mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu đơn để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

HỌP PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH LỚP THÊM SỨC.
Xin kính mời quý phụ huynh các em trong lớp Thêm Sức 2016 tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật, trong nhà thờ. Vì tầm quan trọng của việc giúp các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức, quý phụ huynh buộc phải đến tham dự buổi họp này, để biết chi tiết cần thiết phải có theo đòi hỏi của địa phận  Ngoài ra, địa phận Tulsa sẽ tổ chức một ngày Đại Hội Giới Trẻ Công giáo vào thứ Bảy ngày 24/10/15  "Discipleship Catholic Youth Conference 2015".  Các em trong lớp Thêm Sức buộc phải ghi danh tham dư.  Nếu quý phụ huynh muốn tham dự ngày đại hội này, xin liên lac với cô Hương. Xin xem bích chương về ngày đại hội treo tại cuối nhà thờ và hội trường. 

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.  
Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ, phụ huynh mau chóng đưa con em sang hội trường để vào lớp.  Xin dẫn dắt các em một cách cẩn thận trong sân đậu xe, và vui lòng đón con em về ngay sau khi tan lớp học. Không để các em phải chờ một mình, không người trông coi vì không được an toàn. Để tránh tai nạn và bảo đảm sự an toàn cho mọi người, xin mọi người vui lòng chú ý và tuân theo tốc độ giới hạn 5 dặm một giờ khi lái xe trong sân đậu xe,. Xin cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người.

Hội Giúp Lễ.  
Sẽ có ghi danh các em học sinh nam từ lớp 5 trở lên vào Hội giúp lễ. Xin cha mẹ khuyến khích, và ghi danh cho các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ , kể cả các em hiện đang trong danh sách. Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Tết Trung Thu
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 27 tháng 9, lúc 7 giờ 30 tối. Sẽ có những tiết mục hào hứng như thi lồng đèn, trang phục, và tài năng. Các em dự thi những tiết mục trên, phải tới hội trường lúc 7 giờ tối để ghi danh và tập dượt. Đồng thời có phát kẹo cho các em, thưởng thức bánh Trung thu và uống nước trà cho người lớn. Xin mời mọi người và các gia đình trong giáo xứ tham gia để mừng tết với các em, đồng thời giữ những truyền thống cổ truyền của người Việt Nam.

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối.  
Đức giám mục địa phận Edward Slattery sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho những đôi vợ chồng kỷ niệm 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia (Holy Family).  Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân.  Những đôi vợ chồng nào kỷ niệm hôn phối năm nay muốn tham dự, và muốn nhận được giấy mời, xin liên lạc văn phòng giáo xứ. Ghi danh từ nay cho đến ngày 25 tháng 9 là hạn chót. 

40 Ngày Cho Sự Sống.  
Hợp với phong trào bảo vệ người mẹ và trẻ sơ sinh trên thế giới, chương trình 40 ngày cầu nguyện của địa phận cho sự chấm dứt phá thai, và hỗ trợ việc bảo vệ sự sống con người, sẽ khởi động vào Thứ Tư, ngày 23 tháng 9, từ 6 đến 7 giờ 30 chiều, tại Vườn Hy Vọng, địa chỉ: 6135 E. 32nd Pl. Tulsa. Sẽ có sự hiện diện của Đức giám mục địa phận Edward J. Slatterty.  Xin mời tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....