Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B_2015.

Ông bà anh chị em thân mến.  Có một bà mẹ trẻ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.  Mẹ cô vừa qua đời để lại người cha và 3 người em. Hàng ngày, cô phải lo cho gia đình của cô, phải thay mẹ chăm sóc cha và các em, nhất là người em gái nhỏ nhất còn trẻ mắc chứng bệnh "lupus", là một chứng bệnh rất hiểm nghèo, vì hệ thống đối kháng
trong thân thể không bình thường. Khi gặp một linh mục đến an ủi, cô rơm rớm nước mắt và thắc mắc hỏi rằng: “Tại sao một Thiên Chúa nhân từ, có uy quyền làm mọi sự và thương yêu con người, lại bắt cô, em cô, và gia đình cô phải chịu nhiều đau khổ như thế?” 

Ông bà anh chị em thân mến. Các bài đọc lời Chúa hôm nay có thể giúp trả lời thắc mắc của bà mẹ trẻ trên.  Mặc dù Thiên Chúa có uy quyền làm cho mẹ cô sống và chữa lành em cô khỏi bệnh, nhưng Ngài chọn con đường đau khổ để mọi người trong gia đình cô được hưởng ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì Ngàii thông biết mọi sự, và có những lý do và ý định riêng của Ngài.   

Trong bài đọc I, tiên tri Isaiah được Thiên Chúa cho thấy trước những gì sẽ xảy ra cho Người Tôi Trung, Đấng Thiên Sai, và ngôn sứ đã tiên báo những điều đó cho mọi người biết. Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa sẽ giải thoát con người bằng cách chịu mọi cực hình và gian khổ.  Những điều tiên đoán này đã xảy ra cho Chúa Giê-su Kitô khi Ngài được Thiên Chúa sai xuống trần để chuộc tội cho con người, nhất là trong cuộc thương khó và cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại vinh quang từ cõi chết, để những ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống lại như Ngài.  Chúng ta nhận thấy để vượt qua đau khổ, Người Tôi Trung, Chúa Cứu Thế cần có một niềm tin vững chắc, không lay chuyển vào Thiên Chúa, Đấng đã sai Ngài tới thế gian.  Chính vì những đau khổ Ngài đã chịu, mà ơn cứu độ, sự sống lại và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau được dâng tặng cho mọi người nhân loại.  Trong hiện tại, người mẹ trẻ đau khổ, nhưng ngày mai và trong tương lai, bà sẽ nhận ra tình thương yêu của Thiên Chúa luôn che chở bao bọc, của cha mẹ, của những thành phần trong gia đình. Những điều này sẽ giúp đức tin của bà vững mạnh hơn, trung thành với Thiên Chúa và thương yêu nhau hơn, để ngày sau cùng được đoàn tụ trong Nước Trời.

Trong bài đọc II, thánh Giacôbê khuyên và dạy tất cả chúng ta, đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải được diễn tả qua hành động. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải giúp đỡ tha nhân bằng những hành động cụ thể.  Thánh Phao-lô nhấn mạnh rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết từ gốc rễ. Đức tin và làm việc lành, bác ái như hai mặt của một đồng tiền, luôn đi đôi với nhau.  Nếu chúng ta quyết định tin vào Chúa, chúng ta phải sống lời Ngài dạy bảo.  Chúng ta là phải thể hiện niềm tin vào Chúa của chúng ta qua việc lành bác ái.  

Trong bài Tin mừng, khi thánh Phêrô can ngăn Chúa Giêsu đừng chấp nhận con đường đau khổ, chúng ta thấy Chúa đã mắng trách Phêrô “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người.”  Sau đó, Chúa nói với dân chúng và các môn đệ “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình.”

Ông bà anh chị em thân mến.  Cũng như bà mẹ trẻ trên, chúng ta cũng có những đau khổ trong cuộc sống, nhưng các bài đọc lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn tất cả mọi sự qua đức tin.  Thiên Chúa là Đấng nhân từ và thông biết mọi sự và mọi việc, và Chúa có những lý do và ý định riêng của Chúa.  Khi đương đầu với những khó khăn và đau khổ như người mẹ trẻ, một hành động đức tin lớn nhất chúng ta có thể làm là thưa với Chúa “Lạy Chúa, con không biết, không hiểu lý do tại sao Chúa gởi thập giá này cho con, nhưng con sẽ vác và tiến bước đi chỉ vì Con Cha, Đấng Thiên Sai, Chúa Giê-su Ki-tô đã nói con phải vác.”

Tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người chúng ta có thể vác một cây thập giá nếu chúng ta thấy hay biết lý do tại sao, như vợ hay chồng vác thập giá cho nhau, như cha mẹ vác thập giá cho con cái.  Nhưng thật sự cần một đức tin to lớn và vững chắc vào lời Chúa, và với một tình yêu mến Chúa sâu sa để có thể vác một thập giá mà chúng ta không nhìn thấy, hay không biết lý do tại sao, và can đảm nói rằng: “Thiên Chúa thông biết mọi sự, và Chúa luôn có những lý do, thánh ý của Ngài.” 

Ông bà anh chị em thân mến. Khó khăn và đau khổ như sinh với tử, là một phần của cuộc sống con người.  Không ai có thể thoát được.  Nó sẽ đi tìm và sẽ tìm gặp chúng ta, cho dù chúng ta là ai và ở đâu.  Điều quan trọng không phải là đau khổ đến với chúng ta, nhưng điều quan trọng là thái độ chúng ta đối diện với đau khổ như thế nào, cách chúng ta chấp nhận như thế nào, và chúng ta sử dụng đau khổ làm sao.  Chúng ta không thể nào tránh đau khổ, nhưng với ơn và sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể thay đổi đau khổ từ sự thụ động thành tích cực, từ sự ích kỷ cá nhân thành sự hy sinh chia sẻ, và lôi kéo chúng ta đến gần Chúa hơn, thay vì xa Chúa, như Người tôi tớ Chúa Hồng y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận, qua hồng ân của Chúa, đã biến đổi những đau khổ trong 10 năm biệt giam như cơ hội tôi luyện đức tin, gắn bó với Chúa hơn, và làm sáng danh Chúa.

Những bài đọc lời Chúa hôm nay là một lời kêu gọi đức tin, để chúng ta can đảm thực hiện và sống như Chúa Giê-su đã tuyên bố và hành động, vác thập giá và tiến bước đi.   Nếu chúng ta chân thành lắng nghe và can đảm thực hành lời Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh trong tình yêu Chúa, và sẽ khám phá chiều kích trái ngược của thập giá, chứa đựng những ân sủng thật cao cả hơn chính thập giá.

Ông bà anh chị em thân mến.  Đây là mầu nhiệm tình yêu thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Thế, mà chúng ta cử hành trong Thánh lễ hôm nay.  Đây cũng chính thật là “Tin Mừng” mà Chúa giê-su Ki-tô muốn chia sẻ với chúng ta hôm nay.  Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân cao cả này, và trong Thánh lễ này, xin Chúa ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta biến thập giá vì đức tin, vì Lời Chúa, trong đời sống, trở thành bài ca tụng và làm sáng danh Chúa.  
 Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....