Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Đức Thánh Cha đến Hoa Kỳ trong chuyến tông du lịch sử

Lịch trình chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha:
Thứ Ba, 22 tháng 9  (Washington, D.C.)
Đáp xuống phi trường tại căn cứ không quân Andrews Air Force Base từ Cuba, 4 p.m.
Thứ Tư. 23 tháng 9 (Washington, D.C.)
Tiếp xúc Tổng Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc, 9:15 a.m.
Cầu nguyện với các giám mục Hoa Kỳ tại nhà thờ chánh tòa St. Matthew, 11:30 a.m.
Thánh Lễ Phong Thánh cho chân phước Junipero Serra, Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 4:15 p.m.


Thứ Năm. 24  tháng 9 (Washington/New York)
Thuyết trình tại buổi hội chung của Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ, 9:20 a.m.
Thăm nhà thờ St. Patrick và Cơ Quan Bác Ái Công Giáo của Tổng Giáo Phận Hoa Kỳ, 11:15 a.m.
Khởi hành từ căn cứ không quân Andrews, 4 p.m. đi New York.

Thứ Sáu. 25  tháng 9 (New York)
Thăm Liên Hiệp Quốc và thuyết trình tại buổi họp khóang đại, 8:30 a.m.
Nghi lễ đa tôn giáo tại Đài Kỷ Niệm và Viện Bảo Tàng  9/11, World Trade Center, 11:30 a.m.
Thăm Trường Our Lady Queen of Angels, East Harlem, 4 p.m.
Thánh Lễ tại Madison Square Garden, 6 p.m.

Thứ Bảy. 26  tháng 9 (New York/Philadelphia)
Khởi hành từ Phi Trường Quốc Tế John F. Kennedy, 8:40 a.m.
Tới Atlantic Aviation, Philadelphia, 9:30 a.m.
Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô, Philadelphia, 10:30 a.m.
Thăm Independence Mall, 4:45 p.m.
Thăm Đại Hội Gia Đính Festival of Families, 7:30 p.m.
Chúa Nhật. 27  tháng 9 (Philadelphia)
Tiếp xúc các giám mục tại Nhà Nguyện St. Martin, Chủng Viện St. Charles Borromeo, 9:15 a.m.
Thăm nhà tù Curran-Fromhold, 11 a.m.
Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới, 4 p.m.
Thăm ban tổ chức, các tình nguyện viên và nhà hảo tâm của Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Atlantic Aviation, 7 p.m.
Khởi hành đi Rôma, 8 p.m.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....